Bước 1: Tại cổng thông tin điện tử Sở GDĐT  http://sgddt.dongnai.gov.vn  nhấn chọn TRA CỨU ĐIỂM THI THPT VÀ LỚP 10

Bước 2: Nhấn chọn tab TUYỂN SINH LỚP 10

Bước 3: 

– Mục chọn hội đồng thi: thí sinh chọn hội đồng thi vd: THPT Phước Thiền

– Mục nhập số báo danh hoặc họ và tên: thí sinh nhập đúng SBD hoặc họ và tên vd: SBD 1

Bước 4: Chọn TRA CỨU

֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍ ֍

function pinIt() { var e = document.createElement('script'); e.setAttribute('type','text/javascript'); e.setAttribute('charset','UTF-8'); e.setAttribute('src','https://assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999); document.body.appendChild(e); }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *