– Là quá trình xác định 2 thành phần: Input và Output và mối quan hệ giữa chúng.

Đang xem: Giải bài toán trên máy tính tin học 10

– Ví dụ: Tìm bội chung lớn nhất (BCNN) của hai số nguyên dương A và B

+ Input: A, B

+ Output: BCNN(A,B)

2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán

a) Lựa chọn thuật toán

– Một bài toán có nhiều cách giải, do đó người ta lựa chọn thuật toán phù hợp nhất dựa trên các tiêu chí:

+ Thời gian thực hiện ngắn;

+ Sử dụng ít ô nhớ;

+ Thuật toán dễ hiểu, ít phức tạp;

+ Tốn ít tài nguyên nhất có thể.

b) Diễn tả thuật toán

Ví dụ: Tìm ước chung lớn nhất (ƯCLN) của hai số nguyên dương M và N.

• Xác định bài toán:

– Input: Nhập M, N;

– Output: ƯCLN(M, N).

• Ý tưởng: Sử dụng những điều đã biết sau:

– Nếu M = N thì giá trị chung đó là ƯCLN của M và N;

– Nếu M > N thì ƯCLN(M, N) = ƯCLN(M – N,N);

– Nếu M Thuật toán

– Thuật toán diễn tả bằng cách liệt kê

+ Bước 1: Nhập M, N;

+ Bước 2: Nếu M = N đưa ra ƯCLN(M,N)=M; Kết thúc;

+ Bước 3: Nếu M > N thì M ←M – N rồi quay lại bước 2;

+ Bước 4: N ←N – M rồi quay lại bước 2.

– Thuật toán diễn tả bằng sơ đồ khối

*

Sau đây là hai ví dụ mô phỏng các bước thực hiện thuật toán trên:

*

3. Viết chương trình

– Viết chương trình là việc tổng hợp giữa việc lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ lập trình để diễn đạt đúng thuật toán.

Ngôn ngữ lập trình + Thuật toán = Chương trình

– Khi viết chương trình ta nên chọn một ngôn ngữ lập trình hoặc một phần mềm chuyên dụng thích hợp với thuật toán.

Xem thêm: Đột Biến Điểm Là Gì – Đột Biến Điểm Là Dạng Đột Biến:

– Viết chương trình trong ngôn ngữ nào thì phải tuân theo ngôn ngữ đó.

– Chương trình dịch chỉ có thể phát hiện và thông báo về mặt ngữ pháp.

4. Hiệu chỉnh

– Khái niệm: là việc thử chương trình với 1 số bộ Input tương ứng với Output đã biết trước, từ đó ta xác định được các lỗi của chương trình.

– Mỗi bộ Input – Output được gọi là các Test.

5. Viết tài liệu

– Tài liệu dùng để:

+ mô tả bài toán, thuật toán;

+ thiết kế chương trình;

+ kết quả thử nghiệm;

+ hướng dẫn sử dụng.

– Tài liệu này rất có ích cho người sử dụng chương trình và cho việc đề xuất những khả năng hoàn thiện thêm.

Xem thêm: Cấu Tạo Của Bộ Phận Sinh Dục Nam Thế Nào Là Đẹp, Là Chuẩn, Cấu Tạo Bộ Phận Sinh Dục Nam Như Thế Nào Là Đẹp

– Các bước có thể lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi ta cho rằng chương trình đã làm việc đúng đắn và hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *