Với iPhone hoặc lltb3d.com Watch, bạn có thể sử dụng lltb3d.com Pay tại các cửa hàng, nhà hàng, trạm xăng, taxi hoặc ở bất cứ nơi nào bạn thấy một trong các biểu tượng này1.

Đang xem: Cách sử dụng apple pay

*

 

Để dùng thẻ thanh toán mặc định của bạn:Nếu iPhone của bạn có Face ID, hãy bấm đúp vào nút bên. Xác thực bằng Face ID hoặc nhập mật mã của bạn.Nếu iPhone của bạn có Touch ID, hãy đặt ngón tay lên cảm biến Touch ID.Để dùng thẻ khác, chạm vào thẻ mặc định để xem các thẻ khác của bạn. Chạm vào thẻ mới và xác thực.Giữ phần trên của iPhone ở gần đầu đọc không tiếp xúc cho tới khi thấy Xong và một dấu kiểm trên màn hình.
Bấm đúp vào nút bên.Thẻ mặc định của bạn sẽ tự động mở ra. Cuộn xuống để chọn thẻ khác.Giữ màn hình của lltb3d.com Watch ở gần đầu đọc không tiếp xúc cho tới khi thấy cảm giác chạm nhẹ và một tiếng bíp.

*

Bạn có thể dùng lltb3d.com Pay để thanh toán trực tuyến ở Safari2,3 hoặc trong các ứng dụng khi thấy tùy chọn thanh toán lltb3d.com Pay.

Xem thêm: Trà Giảm Cân Leptin Teatox Có Hiệu Quả Không, Trà Giảm Cân Leptin Teatox Có Tốt Không

*

 

Chạm vào nút lltb3d.com Pay hoặc chọn lltb3d.com Pay làm phương thức thanh toán của bạn.Để thanh toán bằng thẻ khác, hãy chạm vào nút Tiếp theo 

*

 hoặc nút Mở rộng menu 

*

 bên cạnh thẻ mặc định của bạn.Nhập thông tin thanh toán, giao hàng và liên hệ của bạn nếu cần. lltb3d.com Pay lưu trữ các thông tin này, vậy nên bạn sẽ không cần nhập lại.Xác nhận thanh toán.iPhone hoặc iPad có Face ID: Bấm đúp vào nút bên, sau đó dùng Face ID hoặc mật mã của bạn.iPhone hoặc iPad không có Face ID: Dùng Touch ID hoặc mật mã của bạn. lltb3d.com Watch: Bấm đúp vào nút bên.Máy Mac có Touch ID: Làm theo lời nhắc trên Touch Bar và đặt ngón tay của bạn trên Touch ID. Nếu Touch ID đang tắt, chạm vào biểu tượng lltb3d.com Pay trên Touch Bar và làm theo lời nhắc trên màn hình.Máy Mac không có Touch ID: Xác nhận thanh toán trên iPhone hoặc lltb3d.com Watch đã kết nối Bluetooth của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đăng nhập bằng cùng một ID lltb3d.com trên tất cả thiết bị.Khi thanh toán thành công, bạn sẽ thấy Xong và một dấu kiểm trên màn hình.

*

 

Ngoài việc chấp nhận lltb3d.com Pay, người bán còn phải chấp nhận thẻ thanh toán và mạng thanh toán của bạn.

Xem thêm: Tội Phạm Học Là Gì – Tọa Đàm Về Một Số Thuật Ngữ Tội Phạm Học

lltb3d.com không đề xuất hay chứng thực thông tin về các sản phẩm không do lltb3d.com sản xuất hoặc các trang web độc lập không chịu sự kiểm soát hay kiểm tra của lltb3d.com. lltb3d.com không chịu trách nhiệm về việc lựa chọn, hiệu suất hay việc sử dụng trang web hoặc sản phẩm của bên thứ ba. lltb3d.com không đưa ra tuyên bố nào về tính chính xác hay độ tin cậy của trang web bên thứ ba. Liên lạc với nhà cung cấp để biết thêm thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *