What a pity là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

pity
*

pity /”piti/ danh từ lòng tmùi hương hại, lòng thương xót, lòng trắc ẩnlớn take (have) pity on someone; to lớn feel pity for someone: thương xót ai, thương sợ hãi ai, động lòng trắc ẩn đối với aifor pity”s sake: vị lòng thương hạiout of pity: vị lòng trắc ẩn điều tội nghiệp sợ hãi, điều xứng đáng tiếcwhat a pity!: thật đáng tiếc!the pity is that…

Đang xem: What a pity là gì

: điều không mong muốn là…it”s a thous& pities that…

: siêu đáng tiếc là… ngoại rượu cồn từ thương thơm sợ, tmùi hương xót, động lòng trắc ẩn đối vớihe is much to lớn be pitied: thằng thân phụ thật đáng tiếc hại

*

*

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

pity

Từ điển Collocation

pity noun

1 feeling of sadness for sb/sth

ADJ. immense

VERB + PITY be filled with, be full of, feel, have | show | arouse, inspire an unfortunate man who inspires pity

PREP.. out of ~ I threw the child some money out of pity. | without ~ a cruel leader without pity | ~ for She was full of pity for him.

PHRASES a feeling/sense of pity, have pity on sb We begged hyên ổn to lớn have sầu pity on us.


Bạn đang xem: What a pity là gì


Xem thêm: Đồng Hồ Thông Minh Là Gì ? Tính Năng Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào?


Xem thêm: Win 10 Enterprise Là Gì ? Bản Win Chính Thức Từ Microsoft Có Gì Khác So Với Windows 10 Thường


| an object of pity Deaf people vì not want to lớn be seen as objects of pity. | take pity on sb I took pity on hyên and allowed hyên ổn to lớn stay.

2 a pity: sth that makes you feel disappointed

ADJ. great, real, terrible | slight

PREP. ~ about The place was lovely, but it was a pity about the weather.

PHRASES a bit of a pity, rather/such a pity That would be rather a pity, wouldn”t it? | what a pity What a pity you didn”t tell me earlier!

Từ điển WordNet

n.

v.

English Synonym và Antonym Dictionary

pities|pitied|pityingsyn.: compassion mercy sorrow sympathy


Chuyên mục: Là Gì