VÃNG SANH CỰC LẠC LÀ GÌ

*
Dù bọn họ là bạt địa phàm phu, là người rất ác, loan giá, ngũ nghịch, bỉ báng chánh pháp. nhứt xiểng đề (bao gồm cả Trung Ấm thân)

 v v…chỉ cần bọn họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật thì đức Phật A Di Đà ngay tắp lự hiện diện cứu vãn độ, tiếp dẫn bọn họ vãng sanh Cực Lạc quốc.Khi chúng ta vãng sanh Cực Lạc quốc thì họ được mọi gì ?

1-Lập tức chuyển phàm thành Thánh, Chứng Thập Địa Bồ Tát

2-Có đầy đủ 6 phép thần thông, thiên nhản thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, cùng lậu tận thông.,

3-Đắc Vô sinh Pháp nhẫn ( thoát sinh tử luân hồi),

4-Sống vô lượng thọ, luôn sống mãi cho tới khi thành Phật.

Bạn đang xem: Vãng sanh cực lạc là gì

5- Đạt bất thối hận gửi. tu tiến một đời thành Phật.

6-Hằng ngày thẳng thọ dìm sự giáo hóa của đức tự prúc Di Đà.

7-Trí tuệ, biện tài với công đức gần như Đẳng giác Bồ Tát.

8-Đặc biệt Sơ Tổ Thiện tại Đạo đại sư nói:”Cực Lạc là Vô Vi Niết Bàn” Vậy vãng sanh tức bệnh nhập vô vi Niết Bàn. Vãng sinh là đồng đẳng vãng sanh, không có phđộ ẩm vị cao thấp.

9-Tại cõi cực lạc trọn vẹn thưởng thức đầy đủ niềm an lành phấn kích cùng cực.Tại đó tự khổ còn không có, huống gì tất cả sự khổ ư?.

10-Ằn, mặc, làm việc trọn vẹn may mắn, mong muốn vật gì đều sở hữu sản phẩm công nghệ nấy như ý.

11- Chỉ đề nghị xúc tiếp cây Bồ đề đạo tràng ngay tắp lự 6 căn uống (nhản, thất thoát, tỷ, thiệt, thân với ý) tkhô cứng tịnh.

12- Tắm nước bát công đức trong ao thất bảo thì toàn bộ tội chướng phần lớn hủy hoại.

13-Hằng ngày cúng nhịn nhường, thính pháp vô vàn chư Phật mọi mười pmùi hương.

14-Chỉ có vãng sanh Cực Lạc, rồi tiếp nối trsinh hoạt về Ta bà cứu độ chúng sinh (trong số ấy tất cả thân nhân của mình)

15-Đoàn tựu mái ấm gia đình (Ông bà, bố mẹ,vk ông chồng, anh chị em, bằng hữu, bé, con cháu cùng vãng sanh, thuộc nghỉ ngơi chung, đồng gặp gỡ gsống nhau, hân hoan thông thường sinh sống, vui vẽ giúp đsống nhau, thuộc sách tấn nhau tu hành Tại Ta bà chết rồi, chia phôi, mỗi người đi một nẽo, dẫu gặp mặt nhau vẫn ko biết).

16- Tất cả mọi thuận tiện nói trên , tự lực của ta chẳng tất cả gì, hoàn toàn dựa vào sưc gia trì của đức từ bỏ phú Di Đà.

Nam Mô A Di Đà Phật

Thích Minch Tuệ

*

 

 

 

 

 

CỨU ĐỘ

TRUNG ẤM THÂN

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Lời Ngõ

Minch Tuệ tôi vô phước sinh ra vào thời mạt pháp, cơ hội giặc giã, học tập dsinh hoạt dang, đề nghị đi quân nhân, đi học tập tôn tạo. Mãi đến 70 tuổi mới xuất gia, thọ sa di giới, tỳ kheo giới. May mắn nạm tôi về trú xđọng chùa Tịnh Luật, 1 năm sau được nhập thất tịnh tu. Trong thời điểm này như mong muốn tôi chỉ được phát âm qua vài ba sách Tịnh độ, phải tôi niệm Phật cầu vãng sinh Cực Lạc quốc. Nhập thất, rặt ròng rã chuyên niệm Phật A Di Đà, 4 năm sau tôi được nhập trung khu, đạt Bất Niệm Tự Niệm. Vâng lời thầy trụ trì tôi ra Thất phân chia bổ kinh nghiệm tu trì cùng với Phật tử từ thời điểm năm 2009 mang đến thời nay. Kết quả vào 25 Tiểu bang có gần 300 vị (Tỳ kheo, Tỳ kheo ni và Phật tử) nhập trọng điểm, cùng Bất Niệm Tự Niệm. Nhưng căn cứ lời dạy của quý Thầy, chỏng Tổ tôi gồm ý niệm không nên lầm như sau:

Trước giờ phút ít lâm chung, hành đưa phải gồm chánh niệm, Phật Di Đà bắt đầu lai nghinc, tiếp dẫn.Hành mang niệm Phật phải đạt tầng công sức phải chăng nhứt là thành phiến, thành kăn năn, Bất Niệm Tự Niệm mới bảo vệ vãng sanh.Hành trả niệm Phật bắt buộc xong xuôi trừ vọng tưởng, dẹp trừ phiền hậu não, trung khu buộc phải tkhô giòn tịnh, giảm bớt tsay mê, sảnh, si, trì trai, nghiêm trì giới lao lý không trái phạm, đề nghị tu tam phước (Kinch Quán Vô Lương Thọ).Nhưng Nhị Tổ Thiện tại Đạo Đại sư, ngài là A Di Đà Phật hóa thân, ngài nói quan niệm bên trên hoàn toàn SAI LẦM, rất nhiều cthị xã kia trọn vẹn ko can dự, bám dấp gì tới sự việc vãng sinh cả. Vãng sanh là dựa dẫm vào công đức, oai vệ thần, năng lực trường đoản cú sẵn tất cả của vạn đức hồng danh (Nam Mô A Di Đà Phật).Quý vị mong biết thêm cụ thể, kính xin quý vị hãy lên webside “niemphatanduong,org” mục Diễn Đàn Phật pháp. Nơi phía trên mỗi ngày tôi hầu như đăng một bài xích pháp về Tịnh độ.

Kết trái hành trì bao gồm 2 loại:

“Bình Sanh Nghiệp Thành” và “Lâm thông thường nghiệp

thành”.

“Bình Sanh Nghiệp Thành” Tức là, thời điểm bình sinh (đương thời) ngay sau khi xưng thương hiệu Phật A Di Đà thì ngay lập tức lập tức thành quả tịnh nghiệp vãng sinh. Hành trả niệm Phật suốt đời thì khi lâm phổ biến chắc chắn rằng vãng sinh bất luận tình huống xấu đến mức như thế nào ví như sẽ ngủ, mê man bất tĩnh, á khẩu, tinh thần tá hỏa (Lúc bi tai nạn vật dụng bay, xe pháo, thú dữ v.v) đau ốm, ko niệm Phật được, vẫn được vãng sinh như hay (vị tịnh nghiệp vãng sanh sẽ thành tựu từ khóa lâu rồi).

“Lâm phổ biến nghiệp thành”: Những tín đồ suốt đời làm cho ác, chưa hề biết tu niệm Phật, trước giờ đồng hồ phút ít lâm bình thường, tướng mạo âm phủ đã chỉ ra. May thế gặp thiện nay trí thức knhì thị, khulặng nhũ, niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Người sắp đến bị tiêu diệt vâng lời niệm Phật theo, lập tức thành tích nghiệp vãng sanh nên được gọi là “Lâm chung nghiệp thành”.

Nhờ vậy bạn này vừa qua đời thnghỉ ngơi (lâm chung) liền được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc theo như đúng nguyện máy 18 trong 48 đại nguyện của Phật A Di Đà.

Có vài ba Phật tử nói với tôi Thầy dạy dỗ chúng bé niệm Phật cầu vãng sanh là Thầy độ sinh, dẫu vậy Thầy không dạy chúng nhỏ giúp thân nhân bọn chúng con bị tiêu diệt được vãng sinh là Thầy không độ tử, những điều đó Thầy chưa chu toàn trách nhiệm cứu độ chúng sinh.

Tôi thấy gồm lý, cần mấy tháng ni tôi nghiên cứu câu hỏi cứu độ Trung ấm thân. Đọc các sách mà lại hay nhứt là quyển “Giáo lý bí mật Thân trung Ấm” bởi Ngulặng Pram biên soạn thảo.

Tôi nhận ra độ tử còn dễ dàng hơn độ sinh các. Vì sao ? Thân trung ấm là thân trung khu tưởng, thân trọng điểm linh, chưa hẳn thân thứ lý, không xẩy ra nhục thân ngăn uống bít, cần thân trung nóng logic hơn cơ hội sanh chi phí gấp 9 lần, nhạy cảm hơn, tất cả 4 thần thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông với tha trung tâm thông. Nhờ vậy nên:

– khi Trung ấm thân ý muốn vãng sinh, bằng thần túc thông, tự mang đến Cực Lạc (vãng sanh ngay).

– Khi Trung nóng thân niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”, ngay lập tức được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh ngay lập tức tức khắc.

Dễ quá, phấn kích thừa yêu cầu ko ? Nhưng ngặt nỗi là trung ấm thân bị nhiều nỗi khổ không giống bức bách, buộc phải Trung nóng thân lần chần cơ mà ao ước, tốt niệm Phật sẽ được vãng sanh dễ dàng điều này. Đây là nguyên nhân thúc đẩy tôi nỗ lực kết thúc vội vàng quyển sách này nhằm hỗ trợ cho thân nhân mau chóng biết để gợi ý tức thì mang đến thân nhân biết trước ngay khi còn sống, để họ tất cả ý thức trước. Sau này nhắc lại làTrung ấm Niệm Phật tức thì ngay tắp lự được vãng sanh Cực Lạc suôn sẻ.

 

I- CHẾT

a) Là bé bạn hễ có sinh là có tử, nó là quy chính sách tự nhiên và thoải mái, không ai rời ngoài cái chết. Thế mà lắm tín đồ sợ hãi bị tiêu diệt. Sợ cũng không khỏi. Điều đặc biệt quan trọng là sau tử vong là gì ? Ckhông còn chưa hẳn là hết. Dòng sinh mạng nhỏ người dài vô tận.

Từ vô thỉ kiếp đến nay mỗi một fan vào bọn họ sanh rồi tử, tử rồi sinh phân vân bao nhiêu lần rồi, chưa hết đâu, nó còn tiếp diễn trường tồn không thôi bệnh, mang đến vô lượng kiếp trong tương lai. Ckhông còn bỏ thân này, tháo dỡ quăng quật cái áo dơ bẩn bẩn này để phương diện dòng áo khác(kiếp sau) . Áo sau tốt hay xấu hơn áo bây giờ là tùy ở trong vào nghiệp hiện thời của chính mình.

b) Người xưa dạy:

Dục tri tiền thay nhân, đương kim tbọn họ trả thị.

Yếu tri lai gắng trái, kyên sinh người sáng tác thị.

Nghĩa là:

Muốn nắn biết kiếp trước mình đã gieo nhân gì,

hãy nhìn câu hỏi mình thọ thừa nhận hiện nay.

Muốn nắn biết kiếp sau mình sẽ nhấn quả làm sao,

hãy nhìn Việc bản thân đã làm cho hiện nay tại

 

Đức Phật dạy: Con người chết rồi được lại thân fan ít như khu đất dính ngơi nghỉ đầu ngón tay, mất thân fan các như khu đất sinh hoạt không tính đại địa. Khủng gớm thừa, đáng sợ vượt đề xuất không? Tại sao Vậy? Vì con

bạn thời mạt pháp này sản xuất thâm hiểm nhiều hơn thế thiện tại nghiệp.

Mất thân người tức là bị đọa vào tam ác đạo là âm phủ ngạ quỷ cùng súc sanh thời gian cả triệu triệu năm, lâu năm vượt dài. Điển hình lúc đựng túc xá cho đức Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất thấy tổ con kiến bên trên khu đất đó, Ngài nói tổ kiến này bảy lần đức Phật ra đời rồi cơ mà con kiến vẫn còn đó là loài kiến. Mỗi lần đức Phật bắt đầu thành lập và hoạt động phương pháp nhau bên trên một triệu năm. Kiến đâu làm cái gi ác, sao mà lại không được tiến thân, cũng chính vì kiến nó chấp thân nó là loài kiến.

c) ”Muốn nắn bị tiêu diệt tốt hãy sống và cống hiến cho tốt”. Hiểu biết như vậy hiện nay họ đề nghị làm gì? PHẢI TU !

– Muốn được tái sinh làm cho tín đồ nên tu Nhân đạo. Phải tbọn họ Tam Quy , Ngủ giới. Giữ gìn kỹ ngủ giới là ko tiếp giáp sinh, ko trộm cấp cho, không dâm tà, ko nói dối và không uống rượu.

– Muốn nắn tái sinh về cõi Ttách thì yêu cầu tu Thiện nay Đạo tchúng ta với duy trì gìn kỹ Thập Thiện giới là không liền kề sanh, ko trộm cấp, ko thông dâm, ko dối trá, không nói tô vẽ không nói lưỡi hai phía, không nói lời tàn bạo, ko tđam mê, ko sân ,không đắm say.

– Muốn nắn thoát ra khỏi sinh tử luân hồi thí bắt buộc tu Tịnh Độ, Niệm Phật A Di Đà, Cầu Vãng sinh Cực Lạc Quốc.

 

Nên nhớ: Vãng sinh Cực Lạc là chuyển phàm thành Thánh, bay sinch tử luân hồi, đạt bất tân hận chuyền, sống vô lương tbọn họ, một đời thành Phật

 Thiền đức Tịnh Tứ đọng Liệu Giản :

Có Thiền đức, ko Tịnh Ðộ

Mười người, chín chần chờ, Nếu nóng cảnh hiện tiền. Chớp mắt đi theo nó.

Không Thiền lành, gồm Tịnh Ðộ

Vạn tín đồ tu, vạn đỗ .Chỉ được thấy Di Ðà, Lo đưa ra chẳng knhì ngộ.

Có Tnhân hậu, tất cả Tịnh Ðộ

Khác làm sao hổ thêm sừng. Ðời này có tác dụng thầy tín đồ. Ðời sau thành Phật, Tổ.

Không Thiền đức, không Tịnh Ðộ,

Giường sắt và cột đồng, Muôn kiếp với nngốc đời, Trọn không có bất kì ai nương dựa.

d) Tổ Mật Tông Ti-Lô-Pa xưa gồm lời “chết choc thực thụ không hẳn là bị tiêu diệt nhưng mà là con phố dẫn đến việc giác ngộ như ý.” Thật vậy, chết là xả bỏ báo thân này, mãn nghiệp (trả hết nợ cũ) một nụ cười Khủng. Hơn thay nữa, hành trả Tịnh độ, bị tiêu diệt ngay lập tức được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh Cực Lạc Quốc. Vãng sanh là thoát khỏi sinc tử luân hồi khổ đau, chuyển phàm thành Thánh, thành Bồ tát. Đắc vô sinh pháp nhẫn (không thể sanh tử luân hồi) bất tân hận gửi, sinh sống vô lượng thọ, Một đời thành Phật, cứu vớt độ bọn chúng sinh. Quả thật chết là tuyến đường dẫn tới sự giác ngộ thỏa mãn, nếu như họ có TU. vì thế hành Giả Cực Lạc, không sợ hãi bị tiêu diệt mà lại hàng ngày cố gắng niệm Phật chăm càng chuyên hơn, ước ao được bị tiêu diệt nhanh chóng ngày nào giỏi thêm ngày nấy.

 

Nam Mô A Di Đà Phật

 

 

II- Hô hấp tự tạo.

Làm núm như thế nào hiểu rằng tín đồ ta sắp chết?

Đây là một trong những vụ việc siêu vi tế. Đứng trên phương thơm diện Y lý mà nói thì người đùng một cái chết thật vẫn chưa bị coi như là đang chết. Hơi thlàm việc ra nhưng không tồn tại vào có thể vì những ngulặng nhân, nên thở tự tạo trước.

Thứ nhất, đặt nạn nhân nằm ngửa, hai tay nhị chân xuôi theo chân.Bắt mạch sống cổ (bởi ngón trỏ và ngón giữa, các ngón không giống ko được chạm vào cổ nàn nhân) coi coi còn sinh khí hay không. Nếu ko thì đề nghị tiếp tương đối lập tức:Bịt mũi nàn nhân, rồi cần sử dụng mồm của bản thân mình áp bám với miệng nàn nhân (hoặc cần sử dụng ống bơm) cơ mà thổi bầu không khí vào. Xem ngực của nàn nhân bao gồm phù lên, ghẹ xuống hay là không, còn nếu không thì thường xuyên nín mũi nạn nhân rồi thổi tiếp.Làm như thế ba lần, giả dụ không có công dụng thì lập tức nhằm nhị tay của bản thân mình tréo vào với nhau, đặt tay vào thân ngực của nạn nhân, nhị tay cần đặt tại trên chấn thủy, rồi dùng sức nhận đúng 14 lần. Nếu không tồn tại động tịnh thì làm cho ba lần như thế, bên cạnh đó, kêu tín đồ dựt tóc mai của nàn nhân.Nếu vẫn không có rượu cồn tịnh gì thì lập tức điểm vào hai cỗ Thốn của nạn nhân xem coi hễ tịnh ra làm sao, nếu không có mạch cũng không hẳn là giỏi vọng… Hãy chẩn mạch sinh hoạt nhì mắt cá chân của nạn nhân xem sao (phía bên trong chớ chưa phải bên ngoài). Nếu không tồn tại đụng tịnh gì thì rất có thể đi mang đến Tóm lại là nạn nhân đã trút bỏ khá thngơi nghỉ cuối cùng. Không tức là Thần thức của nạn nhân sẽ thoát ra.Thời gian mà hơi thở ở đầu cuối đi ra cùng thời hạn cơ mà tất cả các ban ngành bên trong thân thể bé người xong xuôi hoạt động hoàn toàn có thể trải qua vài phút ít cho đến nhiều giờ, cũng lắm lúc trọn cả ngày. Đó là do nghiệp lực nhà trì nhưng gồm mau chậm rãi, hoặc vị mắc bệnh, hoặc còn muốn trăn uống trối, bởi tu hành v.v… nhưng nỗ lực duy trì vị trí thân.

Đối với những người dân đã nhận được vài ba lễ Quán đhình ảnh và thực hành thực tế tnhân từ tiệm thì thân thể của mình rất có thể là sống của những bậc thần linh của Mật tông.

III- Duy Thức Tông nhà trương rằng:

Thần thức ra tự đhình họa là về chình ảnh giới Thánh.Thần thức ra từ bỏ mắt là về chình ảnh giới Trời.Thần thức ra từ ngực là về chình họa giới Người.Thần thức ra trường đoản cú bên dưới nhũn nhặn tứ lóng tay (đan điền) là về chình ảnh giới Thụ.Thần thức ra từ trên đầu gối là về chình họa giới Ngạ quỷ.Thần thức ra trường đoản cú chân là về chình họa giới Địa lao tù.

 

IV- PHƯƠNG PHÁPhường KHIẾN CHO THẦN THỨC CỦA VONG NHÂN ĐI LÊN CỬA THANH TỊNH MÀ THOÁT RA

Phải xét coi nơi nào trong thân của vong nhân còn nóng trước, đề xuất nhớ chớ tất cả đụng mạnh vào tín đồ chết. Nếu gồm lắp thêm đo thân sức nóng thì tốt nhứt. Nếu bao gồm địa điểm đương ấm chẳng hạn như sinh sống cơ ngực, còn các chỗ khác phần đa lạnh thì phải ghi nhận rằng Thần thức của kẻ ấy vẫn còn đấy.

2 Lúc ấy đề nghị y theo pháp môn nhưng mà vong nhân tu tập thời điểm trợ thì mà to lớn giờ đồng hồ niệm, hoặc cùng mọi người trong nhà niệm Phật, tụng Thần crúc, giờ chuông ko ngớt, và buộc phải sử dụng phương thức vận chưởng trọn sẽ giúp đỡ mang đến Thần thức của vong nhân theo đó đi dần dần lên tới mức đỉnh môn mà lại bay ra.

Pmùi hương pháp vận chưởng là đưa nhì tay ngang nhau vần đưa thuận theo hướng kim đồng hồ thời trang nhưng tăng trưởng, cùng đề xuất úp hsinh hoạt trên vị trí ấm, không nên mang đến hễ đến thân, buộc phải phương pháp thân độ nửa tấc. Pháp môn nầy chỉ rất có thể thắng lợi giả dụ còn chỉ nếu như người sử dụng vận chưởng trọn biết sử dụng “lửa tam muội” nhằm đẩy Thần thức Tột Đỉnh môn.

Hai mắt bắt buộc chăm chú chỗ hai tay và thì thầm tưởng tượng Thần thức của vong nhân buộc phải theo tay bản thân mà lại đi trnghỉ ngơi lên đến mức đỉnh môn.

Miệng nói chuyện khấn rằng:

Nam Mô Đại tự đại bi A Di Đà Phật, Xin Ngài tiếp dẫn đến hương thơm linch tên… Pháp danh… sẽ tự trên đỉnh môn nhưng mà ra, cùng sinh về nhân loại Cực Lạc pmùi hương Tây của Ngài.

Vậy nên, lòng tin để ý, tay vần, miệng niệm, cả cha nghiệp rất nhiều thực hiện, trường hợp mỏi thì thay đổi tín đồ khác chuyển phiên nhau tiếp. Hoặc nửa ngày hoặc một ngày, không nên nửa chừng cơ mà thôi nghỉ. Phải làm cho cho đến Lúc khắp những vị trí trong thân những giá buốt không còn, chỉ từ gìn giữ một cthấm hút nóng bên trên đỉnh môn mới thôi.

Thần thức của vong nhân đã có hồng danh của Phật (hoặc Thần chú) và giờ đồng hồ chuông cảnh tỉnh ko thôi; lại được vận ctận hưởng tinh thần chú ý trợ niệm không giảm, thì hoặc chậm rì rì hoặc mau, chắc chắn là sẽ bắt buộc day trở lên phía trên đỉnh môn mà lại ra và được thấy Phật Vô Lượng Quang, vãng sinh Cực Lạc quốc.

Phải dựa vào người dân có lòng tự bi cùng biết cách thức cứu độ Thân Trung Ấm, chớ chưa phải bạ đâu dựa vào đó, để cho vong nhân tủi hờn thì ko tuyệt. Bà nhỏ, quyến ở trong không một ai được than khóc, kể lể, than van, cũng không được ăn giết, uống rượu, nên tận tình giúp đỡ tín đồ thừa cố gắng vãng sanh Cực Lạc.

V- Định nghĩa, Tính chất, Năng lực Thân Trung ấm.

Thân Trung ấm là thân trung gian thân thân khi lâm phổ biến (Tử hữu) với thân đã tái sinh (Sanh hữu). Thân này vì chưng trọng tâm tưởng sinh. Sau Khi thần thức bong khỏi xác, Thần thức đam mê tía ngày rưởi sau ngay lập tức tất cả Thân trung nóng. (xung quanh đầy đủ vị bao gồm rất trọng nghiệp. Họ vẫn khôn xiết hay đọa trước hay ngay trong lúc bị tiêu diệt bắt buộc không tồn tại thân trung ấm). Nếu trước khi lâm chung quỷ thức bị mê man rồi chết thì thần thức tiếp tái giá mê suốt ba ngày rưỡi. Sau Khi tỉnh giấc lại tức tốc bao gồm thân trung ấm. Thân này không tồn tại hình tướng tá, chỉ là làn khói dịu, bắt buộc không tồn tại nhẵn trong gương, với không có hình bóng dưới ánh nắng khía cạnh ttách. Thân này không thiếu thốn sáu căn, cho dù lúc sinh tiền bị khi hữu kngày tiết. Ví nlỗi Lúc sinh sống bị mù mắt, cụt tay cụt chân, bấy tiếng mắt sáng sủa với vừa đủ tứ đọng đưa ra. Mình ko nghe, ko thấy bọn họ (trung ấm), tuy vậy họ thấy và nghe mình nói. Trí tuệ chúng ta hữu hiệu gấp chín lần Lúc sanh chi phí, thế nên đa số gì trước đây bọn họ thiếu hiểu biết hiện nay được nghe, tốt ghi nhớ lại chúng ta ngay tức thì đọc tức thì (vấn đề này đỡ đần ta dễ khai thị, giảng giải Phật pháp mang lại họ trường đoản cú hành hầu được giải thoát sinh tử luân hồi). Họ tất cả tứ đọng thần thông như : thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông với tha vai trung phong thông. Nhờ vậy Khi họ ghi nhớ thân nhân nghỉ ngơi toàn quốc chúng ta tức tốc xuất hiện truớc người đó làm việc toàn quốc. Lúc ấy nghỉ ngơi Mỹ, Lúc cúng cơm trắng xuất xắc knhị đạo đến chúng ta, mình Call thương hiệu họ là chúng ta xuất hiện ngay lập tức, để hưởng trọn thực hoặc nghe pháp. Họ không thể xác làm thịt ngăn che, tinh giảm nên những khi chúng ta nghĩ về tưởng hay mong muốn điều gì thì điều này thành lúc này tức thì. Ví nlỗi chúng ta nhớ Tây Phương thơm Cực Lạc thì chình họa Tây Phương thơm Cực Lạc hiện ra ngay lập tức.

Họ ý muốn vãng sinh Cực Lạc tức thì được vãng sinh Cực Lạc. Cảm giác họ nhậy bén, dễ dàng biến đổi, tiện nghi mang lại câu hỏi khai thị, thức thức giấc bọn họ, chuyển hoá tứ tưởng bọn họ phía thượng.Vậy thì pmùi hương biện pháp cứu vớt độ người thân trong gia đình lâm thông thường trong vòng 49 ngày đầu nên liên tục, liên tục hộ niệm, knhị thị lý giải người thân hãy niệm Phật A Di Đà với phân phát Nguyện Vãng sinh Cực lạc quốc, liền được đống ý như mong muốn.

Trong phần lớn ngày đầu họ đắn đo là chúng ta đã bị tiêu diệt, bọn họ hết sức ước ao nhập lại xác thân của mình mà lại nhập không được. Họ quanh quẩn xung quanh xác chết. Họ thấy thân nhân khóc kể, chúng ta bảo đừng khỏc đề cập nữa, họ không bị tiêu diệt, nhưng thân nhân nào tốt biết những gì đâu, cứ đọng mãi khóc nhắc ngày càng thảm thiết hơn, chúng ta tức tối bởi không nghe lời họ. Họ thấy người thân phân chia chát trang bị dụng, của cải của họ, bọn họ giận dữ bị mất của. Họ nghe thấy bé con cháu cãi vả không nhường nhịn tài sản, họ khó tính bầy con con cháu bất hiếu.

(Mỗi lần họ sanh trọng tâm Sảnh giận này là 1 trong những nhân tái sanh vào địa ngục, vô tình thân nhân vẫn sợ hãi chúng ta rồi ! thật đáng tiếc lắm vậy!!! Chúng ta hãy cẩn trọng!). Lưu ý:

Tâm giận dữ đưa đến địa ngục.

-Tâm tyêu thích lam đưa đến quỹ đói.

-Tâm ngớ ngẩn mê mẩn đưa đến súc sinch.

-Tâm nhục dục đưa đến người.

-Tâm ghen tỵ ghen ghét đưa đến a-tu-la.

-Tâm kiêu mạn đưa đến trời.

VI-Chỏng Phật, Chư Bồ Tát tiếp dẫn

a-Khoảng giữa ngày Thđọng Nhứt và ngày Thứ Hai.

Ở NGÀY NẦY ĐỨC ĐẠI NHỰT NHƯ LAI XUẤT HIỆN.

 NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU:

Nầy Trung Hữu! Hãy cố gắng theo Quang minc màu xanh da trời cực kì bùng cháy cơ.

Hãy hàm ân đức Đại Nhựt Nhỏng Lai do đại bi mà Ngài hiện thân ra tiếp rước để cho mình được giải thoát.

Nếu cố gắng nghĩ điều đó, và khẩn cầu sự gia hộ nơi đức Đại Nhựt Nlỗi Lai thì từ bỏ trọng tâm với Quang minc xanh rất là rực rỡ tỏa nắng của đức Như Lai đã vừa lòng làm cho một. Sự thích hợp nhứt này, hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc, và để được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải bay, thành Phật.

Nếu vẫn không giác ngộ, cùng cũng còn lừng chừng, thì bởi năng lượng của thiện nghiệp cuốn hút Trung Hữu vẫn đi vào trong 1 chình họa giới khác.

 

 

 

b-Ngày Thứ đọng Hai.

ĐỨC BẤT ĐỘNG NHƯ LAI XUẤT HIỆN.

Ở NGÀY NẦY, NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU:

Hãy cầu nguyện lên đức Bất Động Nhỏng Lai với clỗi Thánh Chúng, xin chư Phật Bồ tát gia hộ khiến cho Trung Hữu ra khỏi phần nhiều khủng ba của Thân Trung Ấm.

Trung Hữu phải hãy nhớ là Quang minch cực Trắng cơ là Trí quang đãng phù hợp cùng rất Tâm đại bi, đề xuất hòa hợp nhứt cùng với luồng Quang minh rất White nầy.

Hãy nỗ lực nhận ra rằng Quang minch cực white lưu xuất từ clỗi Phật Bồ tát thuộc Bản trung ương của Trung Hữu y hệt đồng nhất trên Bản chất; không tồn tại sự khác biệt thân bạn dạng vai trung phong và Quang minch.

đến ngày sản phẩm hai này giả dụ bao gồm đức tin bền vững vào đức Bất Động Nhỏng Lai và chư vị Bồ tát thì bi trí của Ngài vẫn phối kết hợp làm cho một cùng với chân trọng điểm của Trung hữu, Chỉ có bí quyết này hoặc Trung hữu hãy nhanh chóng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc, sẽ được sinh về cõi Tịnh độ, sẽ được giải bay, thành Phật..

Nếu vẫn chưa giác ngộ, và cũng còn chần chừ, thì vì năng lượng của Sảnh trung khu hấp dẫn Trung Hữu vẫn đi vào một cảnh giới khác.

c-Ngày Thđọng Ba.

ĐỨC PHẬT BẢO SANH XUẤT HIỆN.

Tại NGÀY NẦY, NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU:

Bằng vào sự tôn kính cùng nhứt vai trung phong bất loạn hướng đến đức Bảo Sanh Nlỗi Lai cùng chư vị Bồ tát, Trung Hữu vẫn hiệp nhứt Bản trọng điểm cùng với Quang minc color xoàn ròng rã cực kỳ tỏa nắng với hãy để nó an nghỉ trong triệu chứng thoải mái và tự nhiên.

Hãy nỗ lực nhận thấy rằng Quang minch color tiến thưởng ròng rã cực kì bùng cháy rực rỡ lưu xuất tự chư Phật Bồ tát cùng Bản trung ương của Trung Hữu y sì hệt nhau bên trên Bản chất; không có sự khác biệt giữa Bản chổ chính giữa và Quang minh.

Nếu giành được sự giải thoát trong thời gian ngày vật dụng ba, hoặc Trung hữu hãy mau lẹ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc, sẽ được sinh về cõi Tịnh độ, và để được giải thoát, thành Phật.

Nếu vẫn chưa giác ngộ, với cũng còn ngần ngừ thì Trung Hữu đang đi vào một trong những cảnh giới khác.

Xem thêm: Tổng Quan Về Hệ Thống Điều Hòa Vrv Là Gì, Hệ Thống Điều Hòa Vrv Và Vrf Là Gì

d-Ngày Thđọng Tư.

ĐỨC PHẬT VÔ LƯỢNG QUANG XUẤT HIỆN

Tại NGÀY NẦY, NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU:

Bằng vào sự thành kính cùng nhứt trọng tâm bất loạn nhắm đến đức Vô Lượng Quang Nhỏng Lai với chỏng vị Bồ tát Trung Hữu vẫn hiệp nhứt Bản tâm cùng với Quang minch màu đỏ rất kỳ

 Hãy cố gắng nhận biết rằng quang quẻ minc màu đỏ rất là rực rỡ tỏa nắng lưu giữ xuất từ Clỗi Phật cùng bạn dạng Tâm của Trung Hữu y như nhau nlỗi trên Bản Chất; không có sự khác biệt giữa Bản trọng điểm cùng Quang minch tỏa nắng rực rỡ.

Nếu đạt được sự đúng theo nhứt trong thời gian ngày thứ tư này hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc, và để được sanh về cõi Tịnh độ, sẽ được giải thoát, thành Phật.

Nếu vẫn chưa giác ngộ, và cũng còn băn khoăn thì Trung Hữu đã đi vào trong 1 cảnh giới khác

e-Ngày Thứ Năm.

ĐỨC BẤT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI XUẤT HIỆN.

Tại NGÀY NẦY, NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU:

Bằng vào sự thành kính cùng nhứt trung ương bất loạn hãy hướng đến đức Bất KhÔng Trần Ngọc Thành Tựu Nhỏng Lai với clỗi vị Bồ tát thì Trung Hữu đang hiệp nhứt Bản vai trung phong với Quang minc màu xanh lá cây cực kì tỏa nắng kia.

Hãy cố gắng phân biệt rằng Quang minch màu xanh da trời lá cây rất là rực rỡ tỏa nắng lưu lại xuất trường đoản cú chỏng Phật Bồ tát cùng Bản trọng điểm của Trung Hữu giống hệt như nhau bên trên Bản chất; không tồn tại sự khác biệt thân Bản trung khu với Quang minc.

Nếu đã có được sự giải bay trong thời gian ngày vật dụng năm này hoặc Trung hữu hãy lập cập niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, sẽ được sinh về cõi Tịnh độ. sẽ được giải thoát, thành Phật.

Nếu vẫn không giác ngộ, với cũng còn đắn đo thì Trung Hữu đã đi vào trong 1 cảnh giới khác Tức là ngày trang bị sáu (6).

-Trong năm ngày đầu sau khi chết từng ngày sẽ sở hữu một vị Phật, tuần từ bỏ là Đai Nhựt Nhỏng Lai, Bất Động Nhỏng Lai, Bảo Sanh Nhỏng Lai, Phật A Di Đà, Bất Không Thành Tựu Nlỗi Lai cho trước khía cạnh Thân Trung Ấm. Quý Ngài pđợi hào quang đãng chói lòa thẳng mang lại tyên ổn Thân Trung Ấm, bấy tiếng Trung Ấm Thân đừng sợ chớ quăng quật chạy trốn nhưng cần suy nghĩ sẽ là hào quang đãng của Tự Tánh bản thân, hãy hòa nhtràn lên nó, tức khắc được giải thoát.

Nếu vẫn chưa giải bay, cùng cũng còn trù trừ thì Trung Hữu sẽ đi vào một trong những cảnh giới khác.

 

Niệm Phật Thành Phật

Niệm Ma Thành Ma

F-Ngày sản phẩm công nghệ sáu.

Tại NGÀY NẦY, NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU:

Năm Vị Phật:

(1-Đại Nhựt Lai, 2-Bất Động Như lai, 3-Bảo Sanh Như lai,

4- A Di Đà Nhỏng Lai, 5-Bất KhÔng Trần Ngọc Thành Tựu Nlỗi Lai) đồng lộ diện và một thời gian pchờ hào quang quẻ năm màu sáng chói, rực rnghỉ ngơi để nhiếp đáp độ vong linc.

Tất cả chỏng Phật, Bồ tát, clỗi Phụng Giáo, Hộ Pháp, 8 vị thủ môn thần tọa thủ bốn cửa ngõ cùng 42 vị Thiện thần chưa hẳn là ai lạ lẫm nhưng mà chính là trường đoản cú Vô cấu thức huyễn hiện tại trước đôi mắt Trung Hữu.

Trung Hữu hãy cố gắng phân biệt rằng chư Phật trường đoản cú các Phật độ lộ diện để tiếp độ Trung Hữu.

Trong thực tế, toàn bộ Mạn đà la từ bốn phía nhtràn lên trái tyên của Trung Hữu nlỗi bông sen bao gồm tứ cánh và nghỉ ngơi chánh giữa hoa sen có nghĩa là trái tyên thì bao gồm trung trung khu bọn nhtràn vào.

Quang minch của chư Phật chỉ ra từ bỏ Vô cấu thức của Trung Hữu. Mặc dầu, chỏng vị từ từ bỏ trung khu huyễn hiện, tuy thế điều trọng yếu nhứt là Trung Hữu đề nghị nhận biết điều nầy.

Đồng thời, Trung Hữu cần biết rằng chư vị là Bản Thể của vị Thần hộ mệnh của Trung Hữu, đấng cơ mà Trung Hữu cố gắng hiệp nhứt trong suốt quãng đời tu tập vào thời gian còn sống.

Một đợt tiếp nhữa, tư Trí quang quẻ của tứ đức Phật của tư pmùi hương đồng khi đó mọi chiếu cho trung chổ chính giữa trái tim của Trung Hữu.

Trung Hữu cần biết rằng đầy đủ Quang minc nầy phần đa xuất hành tự Vô cấu thức của Trung Hữu. Hãy hiệp nhứt cùng những luồng Quang minh nầy nhanh chóng chớ gồm chần chờ!

Nếu Trung Hữu rất có thể hiệp nhứt chổ chính giữa mình cùng với tứ đọng trí thì từ bỏ tánh sống động của tánh không (sunyata) sẽ chiếu rọi Trung Hữu, và Trung Hữu đang giành được sự giải bay.

Mặc dầu chấp trước vô cùng sâu nặng vào các lắp thêm ánh nắng nầy, Trung Hữu rất cần phải tự vứt chúng cơ mà không cần phải lừng chừng suy nghĩ, với hãy an trụ vào sự tĩnh lặng!

Trung Hữu cần phải nhứt trung ương cầu nguyện lên Ngũ Như Lai:

Than ôi! Từ lâu con bị Ngũ độc kiềm chế

Lưu gửi trong khoảng sinh tử luân hồi

Nguyện Ngũ Bộ Nhỏng Lai gia trì và phía dẫn

Cho con trên tuyến đường Quang minh của Tứ trí

Nguyện Ngũ Phật mẫu mã gia hộ mang lại con

Thoát vòng ảnh hưởng của sáu đồ vật ánh sáng bất tịnh

Vượt qua toàn bộ đều chướng ngại vật của Thân Trung Ấm!

Nguyện con được sanh về chư Tịnh độ của Ngũ Như Lai.

Bài nguyện bên trên hỗ trợ cho Trung Hữu duy trì chánh niệm, bởi vì chỉ việc một niệm tham luyến các thứ tia nắng của Lục đạo khởi lên cũng đủ làm cho mình bị tái sinh trong vòng Sanh tử Luân hồi (Samsara). Nếu điều nầy xảy ra, vấn đề Trung Hữu thọ thân fan và được giác ngộ cực kỳ thảng hoặc gồm.

Tuy nhiên, trong những lúc nầy, vẫn còn có tía (3) thời cơ rất có thể đã có được sự giải thoát:

Nhận ra Trí quang quẻ rồi hiệp nhứt cùng với nó. Hãy khiến cho mình hòa thuộc Quang minch của Ngũ Sở. Dùng năng lực khỏe mạnh của tin tưởng kết hợp với đại bi của chư Nlỗi Lai.

Trung Hữu sẽ được giải thoát chỉ cần an trụ trong sự Nhứt Tâm bất loạn, Đại bi của chư Phật cũng tự Bản trung khu ta giữ xuất cơ mà hiển hiện tại, vì vậy, cả nhị hoàn toàn có thể hiệp nhứt không tồn tại gì trsống mắc cỡ.

Sự tin tưởng, sự tu tập với đều lời nguyện cầu chí thành trong thusống sinh thời đóng một sứ mệnh vô cùng quan trọng đặc biệt Khi tbọn họ Thân Trung Ấm sau khoản thời gian bị tiêu diệt (Trung Hữu). Người chân chánh tu hành, một phen phạt trọng điểm Vô thượng Bồ đề chưa hẳn nhằm cầu danh, sẽ được bầy ráng phược phàm phu sử dụng nhiều, mà cần quyết đạt được Giác ngộ vào đời nầy, đây là địa điểm đặc thù của Phật giáo vậy.

Quang minch của Ngũ Như Lai bình đẳng vô riêng biệt chiếu soi toàn bộ chúng sanh không sót thừa, kể cả bầy nước ngoài đạo, tà loài kiến, hủy báng Tam Bảo, điều nầy xảy ra vì gồm ba ngulặng nhân chánh:

Chúng sanh cũng vày Ngũ Ấm giả vừa lòng cơ mà thành. Bản thể của Ngũ Ấm (sunyata) vốn không không giống cùng với phiên bản thể của Ngũ Nhỏng Lai (sunyata). Nhìn thấy chư Phật chính là một giải pháp khác để xem Ngũ Ấm. Đại bi trung khu (vày “Ta là Phật đã thành còn các ngươi là Phật vẫn thành”. Tâm đồng đẳng vô riêng biệt (vày “tất cả chúng sinh đều sở hữu Phật Tánh”).

Dường như thân thể của chúng sinh được dệt đề nghị bởi Ngũ Đại (ngơi nghỉ thể Động), bởi vì vậy Ngũ Phật Mẫu (thay mặt mang lại Ngũ Đại nghỉ ngơi thể Tịnh) nên quí Ngài cũng quyết mang lại nhằm cứu vớt độ vong nhân.

Cũng vậy, Quang minch của clỗi Phật Mẫu đồng đẳng vô sáng tỏ chiếu soi khắp tất cả chúng sanh không sót vượt, tuy nhiên có khôn xiết không nhiều người có tác dụng nhận thấy.

Nếu Trung hữu thấy được cùng nhận ra trí quang quẻ của chỏng Nlỗi Lai, Phật Mẫu cùng chư Phật tử cũng đó là quang quẻ minc tkhô hanh tịnh của Trung hữu, hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc, sẽ được sanh về cõi Tịnh độ, sẽ được giải thoát, thành Phật.

Nếu vẫn không nhận thấy Tâm Bổn định Nguyện tkhô giòn tịnh của bản thân vào lúc nầy (thường là nlỗi vậy!) thì Trung Hữu sẽ thường xuyên dấn thân phiêu dạt trên bước con đường đầy hóc búa vùng trước.

g-Ngày Thđọng Bảy.

CHƯ TRÌ MINH VƯƠNG (VIDYADHARAS) XUẤT HIỆN.

Trung Hữu bước quý phái ngày thứ bảy, clỗi Trì Minc Vương bắt đầu xuất hiện, các luồng Quang minch nhiều Color khác nhau từ bỏ trung trung khu của cổ lưu giữ xuất ra chiếu rọi mọi vị trí, đó là thực chất của Ngữ Bí Mật của clỗi Nhỏng Lai.

Nên nhớ, năm (5) vị Trì Minc Vương cùng năm (5) vị Trì Minch Phi (Vidyadhari) là Hóa thân của Ngũ Như Lai với Ngũ Phật Mẫu cùng clỗi Bồ tát quyến thuộc, chớ không hẳn sản phẩm quỷ thần đều đều của Tam giới. Năm vị Trì Minh Vương là phần nhiều biểu tượng của Pháp thân (Dharmakaya). Nhưng vày nghợp lực xấu ác để cho Trung Hữu sốt ruột trước quí Ngài.

Cũng nlỗi các phần trước, bất cứ hầu như hành vi làm sao mặc dù cho là thuận theo giỏi phản nghịch chống khởi lên đối với clỗi vị Thần linc, cùng các Quang minc màu sắc khác nhau thì Trung Hữu nên biết rằng chúng chỉ cần vì chưng từ trọng điểm của Trung Hữu huyễn hiện.

Lúc nầy chính là thời gian nhưng mà Trung Hữu yêu cầu tập trung tư tưởng nhằm tiệm chiếu về các Trí quang và nguyện cầu sự gia hộ của chỏng Phật Bồ tát, nhứt là những vị Trì Minh Vương thì Trung Hữu sẽ được giải bay.

Hỡi chư Trì Minch Vương ! Xin hãy thương thơm xót con

Hướng dẫn bé về Tịnh độ Dakpacachod của quí Ngài

Bởi vô minh bít phủ tự vô thỉ cho đến nay

Mãi long dong trong khoảng sinh tử luân hồi

Con lừng chừng đường lối tu tập chân chánh

Nguyện chư Trì Minch Vương gia hộ đến con

Khiến nhỏ đắc được Tứ đọng trí với Quang minh tkhô cứng tịnh

Vượt qua tất cả đông đảo chướng ngại vật của Thân Trung Ấm!

Nguyện nhỏ chóng viên kết quả này vị Phật.

 

Trong năm ngày đầu sau thời điểm bị tiêu diệt hằng ngày sẽ có được một vị Phật, tuần tự là Đại Nhựt Như Lai, Bất Động Như Lai, Bảo Sanh Như Lai, Phật A Di Đà, Bất KhTrần Ngọc Thành Tựu Nhỏng Lai đến trước mặt Trung Ấm. Quý Ngài pđợi hào quang quẻ chói lòa thẳng mang đến tlặng Trung Ấm, bấy tiếng Trung Ấm đừng sợ hãi đừng quăng quật chạy trốn nhưng yêu cầu nghĩ về sẽ là hào quang đãng của Tự Tánh bản thân, hãy hòa nhập lệ nó, hoặc Trung hữu hãy nhanh lẹ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, và để được sanh về cõi Tịnh độ, và để được giải bay, thành Phật.

h-Ngày Thứ đọng Tám.

đến ngày lắp thêm tám, đức Đại Nhựt Nhỏng Lai hiện thân phẫn nộ thành vị Phật Đại trượng phu (Buddha Heruka) xuất hiện trước Trung Hữu.

Trên thực tế, vị Phật Đại trượng phu nầy lên đường tự trung trọng điểm não cỗ của Trung Hữu! Nếu Trung Hữu nhận thấy điều nầy và quán tưởng Ngài là vị thần hộ mệnh của mình với hiệp nhứt cùng Ngài thì trung tâm của Trung Hữu với Ngài sẽ không còn khi nào tách bóc tách nhau nữa. hoặc Trung hữu hãy hối hả niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc, sẽ được sanh về cõi Tịnh độ, sẽ được giải bay, thành Phật.

Nếu vẫn chưa đã đạt được sự giải bay thì Trung Hữu nên trải qua ngày thiết bị chín.

i-Ngày Thứ đọng Chín.

đến ngày thứ chín, đức Bất Động Nlỗi Lai hiện tại thân cuồng nộ thành Kim Cang Đại trượng phu (Vajra Heruka) mở ra trước Trung Hữu.

Trên thực tế, Kyên Cang Đại trượng phu xuất phát tự phía Đông óc cỗ của Trung Hữu!

Đừng sợ hãi tướng mạo hung ác của họ! Đừng vị sự cuồng nộ của mình nhưng mà ghê hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu Trung Hữu nhận thấy rằng Ngài chỉ cần huyễn hiện tại của trường đoản cú trọng tâm, Ngài đó là vị thần hộ mệnh của bản thân với hiệp nhứt thuộc Ngài hoặc Trung hữu hãy mau lẹ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, và để được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành Phật.

Nếu vẫn chưa đã đạt được sự giải bay thì Trung Hữu buộc phải trải qua ngày trang bị mười.

Nam Mô A Di Đà Phth

 

J-Ngày Thđọng Mười.

đến ngày trang bị mười, đức Bảo Sanh Nhỏng Lai hiện thân phẫn nộ thành Bảo Đại trượng phu (Ratna Heruka) xuất hiện thêm trước Trung Hữu.

Trên thực tiễn, Bảo Đại trượng phu lên đường từ bỏ phía Nam óc cỗ của Trung Hữu! Đừng lo âu tướng tá mạo hung tàn của họ! Đừng bởi sự phẫn nộ của họ nhưng tởm hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu Trung Hữu nhận biết rằng Ngài chỉ với huyễn hiện của tự vai trung phong, Ngài chính là vị thần hộ mệnh của mình với hiệp nhứt cùng Ngài, hoặc Trung hữu hãy mau lẹ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, và để được sinh về cõi Tịnh độ, và để được giải thoát, thành Phật.

Nếu vẫn không đạt được sự giải bay thì Trung Hữu đề xuất trải qua ngày thiết bị mười một.

k-Ngày Thứ Mười Một.

đúng ngày vật dụng mười một, đức Vô Lượng Quang Như Lai hiện nay thân cuồng nộ thành Liên Hoa Đại trượng phu (Padma Heruka) mở ra trước Trung Hữu.

Trên thực tiễn, Liên Hoa Đại trượng phu xuất hành từ phía Tây óc bộ của Trung Hữu! Đừng run sợ tướng mạo ác loạn của họ! Đừng vì sự phẫn nộ của họ mà gớm hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu Trung Hữu nhận thấy rằng ngài chỉ là huyễn hiện của từ tâm, Ngài đó là vị Thần hộ mệnh của mình cùng hiệp nhứt cùng Ngài, hoặc Trung hữu hãy

nhanh chóng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc, sẽ được sinh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành Phật.

Nếu vẫn chưa đã đạt được sự giải thoát thì Trung Hữu bắt buộc trải qua ngày vật dụng mười nhì.

L-Ngày Thứ đọng Mười Hai.

ngày thứ mười hai, đức Bất KhÔng Trần Ngọc Thành Tựu Nlỗi Lai hiện nay thân phẫn nộ thành Yết ma Đại trượng phu (Karma Heruka) lộ diện trước Trung Hữu.

Trên thực tế, Liên Hoa Đại trượng phu phát xuất từ bỏ phía Bắc óc bộ của Trung Hữu! Đừng lo sợ tướng mạo mạo hung ác của họ! Đừng vị sự thịnh nộ của mình nhưng kinh hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu Trung Hữu nhận thấy rằng Ngài chỉ cần huyễn hiện nay của tự trung tâm, Ngài đó là vị Thần hộ mệnh của bản thân cùng hiệp nhứt thuộc Ngài, hoặc Trung hữu hãy hối hả niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để được sanh về cõi Tịnh độ, sẽ được giải bay, thành Phật.

Nếu vẫn không dành được sự giác ngộ cơ hội nầy thì Trung Hữu sẽ bắt buộc đấu tranh với các quỷ thần không giống của ngày thứ mười ba.

m- Ngày Thứ đọng Mười Ba.

Tám (8) vị đàn bà Gauris đang xuất hiện, thân thể sáng rực rỡ

Trung Hữu! Chớ sợ hãi! Mặc mặc dù thị hiện nay thân thịnh nộ với hung mãnh, nhưng lại tâm Nàng tự bi vô lượng!

Nếu vẫn không đã có được sự giác ngộ lúc nầy thì Trung Hữu vẫn bắt buộc tranh đấu cùng với các quỷ thần khác của ngày vật dụng mười cha.

Trên thực tế, tám (8) Gauris nầy phát xuất trường đoản cú tám hướng của não bộ của Trung Hữu! Xuất hiện trước phương diện Trung Hữu ở bên cạnh Ngũ Sở Heruka. Đừng sốt ruột tướng mạo mạo ác loạn của các nàng! Đừng vị sự phẫn nộ của họ nhưng khiếp hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu nhận thấy rằng tám (8) nữ giới trên đây chỉ là trường đoản cú tâm huyễn hiện tại, hoặc Trung hữu hãy hối hả niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, và để được sinh về cõi Tịnh độ, và để được giải bay, thành Phật.

Nếu vẫn chưa giành được sự giải bay thì Trung Hữu vẫn phải tranh đấu với.

Tám (8) vị thanh nữ Tỳ xá già (Pisacinis) thân thể sáng rực rỡ tỏa nắng, sẽ lộ diện.

Các vị Tỳ xá già hình người đầu thú đang tự địa điểm não bộ của Trung Hữu mà lưu lại xuất.

Trung Hữu! Chớ sợ hãi hãi! Mặc mặc dù thị hiện tại thân cuồng nộ và hung mãnh, dẫu vậy trung ương phái nữ từ bi vô lượng

Trên thực tiễn, tám (8) Tỳ xá già nầy khởi thủy từ tám hướng của óc bộ của Trung Hữu! Xuất hiện tại trước khía cạnh Trung Hữu bên cạnh Ngũ Bộ Heruka. Đừng sốt ruột tướng mạo mạo hung ác của họ! Đừng vì sự phẫn nộ của họ cơ mà khiếp hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu nhận biết rằng tám (8) bạn nữ phía trên chỉ nên từ tâm huyễn hiện nay,

 Trên thực tế, tám (8) Tỳ xá già nầy khởi hành trường đoản cú tám hướng của não cỗ của Trung Hữu! Xuất hiện tại trước khía cạnh Trung Hữu kề bên Ngũ Sở Heruka. Đừng thấp thỏm tướng mạo hung tàn của họ! Đừng bởi sự cuồng nộ của họ nhưng khiếp hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu phân biệt rằng tám (8) cô gái đây chỉ nên trường đoản cú trọng tâm huyễn hiện, hoặc Trung hữu hãy vội

rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc, và để được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải bay, thành Phật

Nếu vẫn chưa giành được sự giải bay thì Trung Hữu sẽ đề nghị chống chọi cùng với ngày máy mười bốn…

n-Ngày Thđọng Mười Bốn.

Bốn (4) vị Nội Thủ môn Thần phụ nữ thân thể sáng rực rợ, Xuất hiện tại.

Các vị Thần người vợ nầy cũng trở thành từ bỏ chỗ óc cỗ của Trung Hữu mà lưu lại xuất.

Trung Hữu! Chớ sợ hãi! Mặc dù thị hiện nay thân thịnh nộ với hung mãnh, nhưng trung ương nữ tự bi vô lượng

Trên thực tiễn, tứ (4) nội Thủ môn Thần cô bé nầy xuất phát từ tư vị trí hướng của não cỗ của Trung Hữu! Các chị em bên cạnh đó lộ diện trước khía cạnh Trung Hữu sát bên Ngũ bộ Heruka.

Đừng thấp thỏm tướng mạo mạo hung tàn của họ! Đừng vị sự phẫn nộ của họ nhưng mà khiếp hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu phân biệt rằng bốn (4) đàn bà phía trên chỉ là từ bỏ tâm huyễn hiện nay, hoặc Trung hữu hãy nhanh chóng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc, và để được sinh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành Phật.

Nếu vẫn chưa có được sự giải bay thì Trung Hữu sẽ yêu cầu tranh đấu với…nhì mươi bốn (24) vị Thần phái nữ (Ishvari) thân thể sáng sủa bùng cháy rực rỡ, sẽ xuất hiện.

Trung Hữu! Chớ sợ hãi! Mặc mặc dù thị hiện tại thân thịnh nộ với hung mãnh, dẫu vậy trung tâm các chị em trường đoản cú bi vô lượng!

Bốn (4) vị Ngoại Thủ môn Thần cô gái thân thể sáng sủa tỏa nắng, sẽ xuất hiện thêm.

Trung Hữu! Đừng hại cô bé, dù mang thân phẫn nộ với hung mãnh, tuy vậy vai trung phong bạn nữ từ bi vô lượng!

Trên thực tế, bốn (4) Ngoại thủ môn Thần người vợ nầy lên đường trường đoản cú tám vị trí hướng của não bộ của Trung Hữu! Xuất hiện tại trước khía cạnh Trung Hữu bên cạnh Ngũ Bộ Heruka. Đừng run sợ tướng mạo mạo hung tàn của họ! Đừng bởi vì sự thịnh nộ của mình cơ mà gớm hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu Trung Hữu phân biệt rằng tư (4) vị phía trên chỉ với huyễn hiện của trường đoản cú trung ương,   Nầy Trung Hữu! Từ phương thơm diện Tịnh của Tánh ko (sunyata) giữ xuất ra thành 48 vị Thiện tại thần! Hãy nhận ra điều nầy! Từ phương thơm diện đụng của Tánh ko (sunyata) giữ xuất ra thành 52 vị Hung thần! Hãy nhận ra điều nầy! Chỏng Hung thần trường đoản cú não cỗ lưu lại xuất ra, và hiện tại rõ ràng trước đôi mắt Trung Hữu, thân bằng quyến ở trong của Trung Hữu sẽ không thể thấy được clỗi vị, chỉ gồm Trung Hữu 1 mình kinh nghiệm nhưng thôi.

Nếu Trung Hữu hiểu được tất cả hầu như hình hình họa tê tự bạn dạng tâm lưu lại xuất, cùng ko lo lắng trước các Ngài thì Trung Hữu sẽ mau chóng hiệp nhứt với Thân Đại trượng phu, hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sinh Cực Lạc quốc, và để được sanh về cõi Tịnh độ, sẽ được giải bay, thành Phật.

Nầy Trung Hữu! Nếu vẫn chưa nhận thấy được phiên bản chổ chính giữa của bản thân mình thì ngươi đã linh cảm vào nhân loại đầy huyễn ảo, đau khổ, thấp thỏm, kinh hoàng và khó tính cùng với thiết yếu bản thân và chỏng vị thần linch kia. Một lần nữa sự khổ cực không thể nghĩ bàn đang đổ ập tới thân người.

Vì không phương tiện đi lại với bị nghiệp lực cuốn hút ngươi vẫn thấy chư thần linc cơ là Diêm la vương vãi và chỏng quỷ thần chỗ ác đạo. Ngươi vẫn thù ghét họ! Ngươi sẽ bị tởm hoàng trước họ! Chính tưởng tượng của ngươi trở thành đa số hình hình họa ma tai ác tê chớ không tồn tại gì ngoại trừ chổ chính giữa ngươi!

Nầy Trung Hữu! Thân thể của các bậc Đại Thiện nay thần (Ngũ Như Lai, Ngũ Phật Mẫu, clỗi Bồ tát), chỏng Trì Minh Vương với chư Trì Minc Phi, tương tự như Đại quỷ ác (Đại trượng phu của Ngũ Bộ) kia đùng một cái đã phệ ra nlỗi hư không, còn thân thể của những vị hầu cận đang mập như núi chúa Tu Di, những quyến trực thuộc của quí Ngài đã lớn hơn thân ngươi không nhiều nhứt là đến 18 lần.

Nhưng nầy Trung Hữu! Đừng sợ hãi! Đừng vượt đỗi kinh hoàng! Tất cả rất nhiều hình ảnh thấy được đang đổi mới Quang minch và chỏng Thần linch kia chẳng qua là do Tâm lực của ngươi huyễn hiện!

Hãy đem hết nghị lực tiệm chiếu về Tánh ko, hoặc tụng Thần chụ, hoặc niệm hồng danh của chỏng Phật Bồ tát, rồi nhtràn vào những Quang minc với chư Thần linh cơ, đừng nên lần chần, hoặc Trung hữu hãy lập cập niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải bay, thành Phật.

Nầy Trung Hữu! Cho dù hầu như cảnh giới chỉ ra cơ vô cùng kinh khủng, đề xuất nhận biết chúng nó chính là những tưởng tướng tá riêng biệt của riêng rẽ ngươi! Nếu ngươi nhận biết chúng chính là đổi thay tướng của tự tâm, và không hề nghi ngại gì cả ngươi vẫn biến một vị Phật lập tức! Điều cơ mà Mật tông công ty trương “TỨC THÂN THÀNH PHẬT” ngươi đang, với đã kinh nghiệm, hãy nhận ra nó ngay vị chình ảnh giới nầy đã đi qua cực kỳ lập cập. Hãy ghi nhớ kỹ điều nầy!

Nầy Trung Hữu! Nếu lúc nầy ngươi vẫn không nhận biết Tâm Quang minch của chính bản thân mình, nhưng đuổi theo gần như sự khiếp hoàng quyết liệt thì toàn bộ hầu như vị Thiện tại thần vẫn trở thành những vị Thần thủ hộ (Mahakala) color đen! Còn mọi vị Hung thần vẫn biến thành những vị Dạ ma Pháp vương vãi (Diêm ma vương)! Các tưởng tướng mạo riêng biệt của ngươi vẫn biến chuyển các ảo giác, rồi ngươi có khả năng sẽ bị dấn ngập trong vòng sinh tử luân hồi!

Nầy Trung Hữu! Nếu vẫn chưa phân biệt rất nhiều hiện tượng lạ kia đó là tự từ bỏ tâm huyễn hiện nay, thì mặc dù đơn vị ngươi gồm thông liền tất cả ghê văn của Hiển giáo, các học thuyết của Mật giáo, với mặc dù bên ngươi có tu tập cả một kiếp đi nữa, ngươi cũng trở nên không thành Phật được!

Trái lại, nếu như ngươi rất có thể phân biệt những hiện tượng kỳ lạ cơ từ bỏ chổ chính giữa ngươi lưu lại xuất, hoặc ngươi hãy nhanh chóng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, sẽ được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải bay, thành Phật.

Nếu những tưởng tướng mạo của riêng rẽ ngươi mà lại ngươi ko nhận ra được bọn chúng thì ngay lúc cơ mà ngươi chết, đều hình tướng cơ đang biến chuyển các vị Diêm ma vương!

Tất cả chỏng Diêm ma vương sẽ mở ra đầy rợp cả ttách, không có sơ hở, mập bao gồm nhỏ dại tất cả, nhưng mà không vị như thế nào bé dại rộng núi chúa Tu Di cả. Họ sẽ tới trong hình tướng hết sức thịnh nộ. Vị thì nghiến răng, vị thì bặm môi, đôi mắt họ sáng nlỗi thủy tinh trong bên dưới ánh mặt trời, tóc thắt gút dựng vực dậy, bụng to, cổ bé dại, họ phần đa ráng bạn dạng ghi chxay tội tình cùng đồng thời hét lên: “Đánh nó!”, “Giết nó!” Họ sẽ liếm đầu ngươi, óc ngươi sẽ văng ra, chúng ta đã bứt đầu ngươi, xé xác ngươi ra, rút ít tyên ổn và những cơ tạng trong thân thể ngươi ra từng phần một.

Bọn bọn chúng đến như vậy, số cơ đến vô lượng, khắp gần cạnh cả thiên hà, mặt khác xuất hiện!

Nầy Trung Hữu! Lúc hầu như hình hình ảnh cơ mở ra, ngươi chớ nên thừa tởm sợ! Chớ yêu cầu ghê đảm! Nhà ngươi hiện nay không tồn tại thân thể bằng đồ hóa học, thân nhưng tất cả ngươi đang có chỉ với thân trọng tâm linch (y như thân vào mộng); vì vậy, trường hợp thân nầy bị bài trừ, hoặc xé ra thành từng mảnh, nó vẫn không chết!

Thân ngươi bây chừ chính là hiện nay tướng của Tánh không(sunyata), đề xuất không gì hoàn toàn có thể có tác dụng tổn định thương nó được. Chính tức thì bản thân của những vị Diêm ma vương vãi, các vị Thiện tại cùng Hung thần kia cũng chỉ với phần nhiều tưởng tướng mạo của ngươi, chúng vốn không tồn tại một tự tánh chân thực. Chúng chỉ nên huyễn hóa. Huyễn nhân bắt buộc sợ hãi được huyễn nhân!

Lửa dữ trong mộng cần thiết ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *