Văn thư tiếng anh là gì

STTTừ vựngNghĩa của từ bỏ vựng
1Office ManagermentQuản trị hành chính văn uống phòng
2Office/Administrative sầu ManagerNhà quản lý hành chính/ Giám đốc hành chính
3Administrative sầu AssistantTrợ lý hành chính
4Information ManagerTrưởng phòng thông tin
5Word processing SupervisiorTrrưởng phòng cách xử lý văn uống bản
6ReceptionistTiếp tân
7Mail clerkNhân viên thỏng tín
8File clerkNhân viên lưu trữ hồ sơ
9StenographerNhân viên tốc ký
10Typist/Clerk typistNhân viên đánh máy
11Word processing operatorNhân viên cách xử trí văn uống bản
12SecretaryThư ký
13Professional SecretaryTlỗi ký kết siêng nghiệp
14Speacialized SecretaryThỏng cam kết siêng ngành
15Multifunctional/Traditional/GeneralistsTlỗi ký kết tổng quát
16Junior SecretaryTlỗi ký sơ cấp
17Senior SecretaryTlỗi cam kết Trung cấp
18Executive SecretaryThỏng ký kết Giám đốc
19Word processing specialistChuyên viên hành chánh
20The Office functionChức năng hành chủ yếu văn phòng
21Office workCông Việc hành chính văn phòng
22FilingLưu trữ, thu xếp HS
22CorrespondenceThỏng tín liên lạc
23ComputingTính toán
24CommunicationTruyền thông
25Paper handlingXử lý công văn giấy tờ
26Information handlingXử lý thông tin
27Top managementCấp quản lí trị cao cấp
28Middle managementCấp quản trị cao trung
29Supervisory managementCấp quản lí đốc
30Input Information flowLuồng công bố đầu vào
31Output Information flowLuồng đọc tin đầu ra
32Internal Information flowLuồng biết tin nội bộ
33Managerial workCông vấn đề quản lí trị
34Scientific managementQuản trị một biện pháp khoa học
35Office planningHoạch định hành chủ yếu văn phòng
36Strategic planingHoạch định chiến lược
37Operational planingHoạch định tác vụ
38CentralizationTập trung
39DecentralizationPhân tán
40Physical Centralizationcố gắng tập trung vào một địa bàn
41Functional Centralizationtập trung cố gắng theo chức năng
42OrganizingTổ chức
43SupervisorKiểm thẩm tra viên
44Data entry clerk/OperatorNhân viên nhập dữ kiện
45Intelligent copier operatorNhân viên quản lý điều hành vật dụng in thông minh
46Mail processing supervisorKiểm rà soát viên xử trí thỏng tín
47Data processing supervisorKiểm rà soát viên cách xử trí dữ kiện
48Officer servicesDịch vụ hành thiết yếu văn uống phòng
49Intradepartment relationshipMối dục tình liên nội bộ, phòng ban
50Customers relationshipMối quan hệ với khách hàng hàng
51Processional relationshipMối tình dục nghề nghiệp
52ControllingKiểm tra
53MonitoringKiểm soát
54Strategic controlKiểm tra chiến lược
55Operational controlKiểm tra tác vụ
56Long term/long run/long rageDài hơi, ngôi trường kỳ
57Short term/short run/short rageNgắn thêm hạn, đoản kỳ
58Mid term/mid run/mid rageTrung hạn
59Administrative sầu controlKiểm tra hành chính
60Operative sầu controlKiểm tra chuyển động tác vụ

*


Bạn đang xem: Văn thư tiếng anh là gì

Submit a Comment Cancel reply

Your gmail address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

E-Mail *

Website


Xem thêm: "Sự Đúng Giờ Tiếng Anh Là Gì, Văn Hóa Đúng Giờ Đối Với Mỗi Nước

Phần mượt nhân sự EZHR9Phần mượt Quản lý Nhân sự EZHR9 với khá đầy đủ tác dụng như: Hồ sơ nhân viên, Hợp đồng, Bảo Hiểm, Tính lương, Đánh giá KPI,…
*

Máy chấm công iFaceMáy chấm công khuôn mặt là thành phầm công nghệ cao, văn minh độc nhất Một trong những thành phầm trực thuộc chiếc sản phẩm công nghệ chấm công
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *