Vải bạt tiếng anh là gì

Tuy nhiên, ông không lúc nào rất có thể tìm sinh sống được bởi các tác phđộ ẩm của chính mình, và, Lúc ông bắt đầu phân biệt đa số trào lưu vô sản là Việc "đưa gần như lý tưởng bao gồm trị không thành lên trên mặt tnóng vải vóc bạt", ông đã mất đi lòng thân thương với hội họa.

Bạn đang xem: Vải bạt tiếng anh là gì


However, he was never able lớn make a living with his art, &, as he began to lớn perceive most of the proletarian movement as "putting unfulfilled political igiao dịch directly onto lớn the canvas", he lost his enthusiasm for painting.
(Ê-phê-sô 1:18) Chúng ta hoàn toàn có thể minc họa như vậy này: Ngưỡng tuyển mộ vẻ đẹp với thi công trong vạn vật thiên nhiên mà lại không đồng ý sự tồn tại của một Đấng Thiết Kế Vĩ Đại thì vô lý không khác gì thích thú một bức tranh hay rất đẹp mà lại từ chối sự hiện hữu của họa sỹ vẫn biến chuyển tnóng vải bạt thành một kiệt tác.
(Ephesians 1:18) We can illustrate it this way: To admire the beauty và kiến thiết in nature and deny the existence of a Great Designer is as illogical as admiring a magnificent painting và at the same time denying the existence of the artist who transformed a blank canvas into lớn a masterpiece.
Đi xa hơn một chút, nếu bạn đan những gai lại cùng nhau -- hình trạng như thể một chiếc giỏ nhỏ vậy -- chúng ta cũng có thể tạo thành một tấm duy trì hình, cùng nhét tấm kia vào vào vải: để gia công tnóng bạt picnic trải xung quanh bàn, như thế vào ngày gió nó cũng không trở nên thổi đi mất.

Xem thêm: Xử Phạt Tiếng Anh Là Gì ? Xá»­ PhạT Vi PhạM Hã Nh Chã­Nh Lã  Gã¬


Taking it a little further, if you wove those strips together -- kind of lượt thích a little basket -- you could make a shape- retaining sheet, và then you could embed it in a cloth: so you could make a picnic sheet that wraps around the table, so that way on a windy day it wouldn"t blow away.
Đi xa hơn một chút,nếu như khách hàng đan các gai lại cùng nhau -- dạng hình như thể một cái giỏ bé dại vậy -- chúng ta cũng có thể tạo thành một tấm duy trì hình, và nhét tấm đó vào trong vải: để làm tnóng bạt picnic trải xung quanh bàn, như vậy vào ngày gió nó cũng không biến thành thổi đi mất.
Taking it a little further, if you wove sầu those strips together -- kind of like a little basket -- you could make a shape-retaining sheet, và then you could embed it in a cloth: so you could make a picnic sheet that wraps around the table, so that way on a windy day it wouldn"t blow away.
Nhưng Lúc làm việc cùng với A-qui-la, chắc hẳn rằng Phao-lô may tấm bạt đậy nắng và nóng bởi vải lanh nhưng tín đồ ta dùng để làm đậy khoảng tầm sảnh trung tâm bên.
While working with Aquila, though, Paul may have made linen sun awnings that were used to cover the atria of private houses.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *