Tranh vẽ vẽ bác hồ

Vẽ tranh về bác Hồ với thiếu nhi đối kháng giản, rất đẹp và tuyệt hảo nhất dành cho học sinh lớp 6,7,8,9… có tác dụng tài liệu học tập…

*
*
*
*
*
*
*
*

Những hiến đâng của Bác so với Cách mạng Việt Nam

Có thể nói, so với Cách mạng Việt Nam, công trạng của bác vô cùng đẩy đà và dân tộc việt nam sẽ đời đời kiếp kiếp nhớ ơn:

Người sẽ tìm ra con đường cứu nước và ra đời Đảng.Nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Bác, dân tộc ta được giải phóng và thành lập và hoạt động nên nước nước ta Dân công ty Cộng hòa.Mặc dù bác bỏ đã vĩnh biệt chúng ta mãi mãi nhưng đã để lại cho chúng ta bản Di chúc sở hữu tầm tứ tưởng và trí tuệ của thời đại, giúp vn giành được nhiều thắng kế tiếp và ngày càng cải tiến và phát triển để sánh vai với những cường quốc năm châu.

Bác Hồ đang vẫn mãi luôn luôn ở vào tim, mãi là niềm tự hào của mọi cá nhân con Việt Nam. Bác đó là vị lãnh tụ, bạn anh hùng, người thầy với người phụ vương đáng kính với đáng noi theo. Hãy cài đặt những tranh ảnh về bác bỏ Hồ để nói nhở bạn dạng thân học hành và tuân theo lời bác bỏ dặn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *