Tốt Bụng Tiếng Anh Là Gì

Làm núm như thế nào để khen ai kia giỏi bụng hay góc cạnh ngoài từ “kind”? Bài học tập lúc này sẽ trình làng với các bạn 15 từ có thể cần sử dụng sửa chữa, hãy thuộc coi nhé!

1. Benevolent– /bəˈnev.əl.ənt/:nhơn tình, nhân ái

Ví dụ:

He is a benevolent leader.

Bạn đang xem: Tốt bụng tiếng anh là gì

Ông ấy là một đơn vị lãnh đạo nhân đức.

2. Congenial– /kənˈdʒiː.ni.əl/:dễ dàng ngay sát, thân thiện

Ví dụ:

He has a congenial smile.

Anh ấy có một thú vui thân mật.

*

3. Kind-hearted– /ˌkaɪndˈhɑːr.t̬ɪd/:giỏi bụng

Ví dụ:

She is a very kind-hearted person.

Cô ấy là 1 trong những fan cực tốt bụng.

4. Compassionate– /kəmˈpæʃ.ən/:tự bi, thiện tại.

Ví dụ:

Falun Da Fa practitioners are very compassionate because Da Fa’s principles teach them follow Truthfulness-Compassion-Forbearance.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp siêu từ bỏ bi do những nguyên tắc của Đại Pháp dạy họ theo Chân – Thiện – Nhẫn.

*

5. Considerate– /kənˈsɪd.ɚ.ət/:quan tâm, chu đáo

Ví dụ:

It was very considerate of you lớn offer me.

quý khách thật tinh tế Lúc mời tôi.

*

6. Caring– /ˈker.ɪŋ/:cảm thông, quan tâm, ân cần

Ví dụ:

He is a caring father.

Xem thêm: Mua Sữa Dưỡng Thể Vaseline Intensive Care Là Gì, Tác Dụng Của Sữa Dưỡng Thể Vaseline

Ông ấy là 1 trong fan phụ vương vồ cập.

*

7. Friendly– /ˈfrend.li/:thân mật và gần gũi, dễ dàng mến

Ví dụ:

She is very friendly.

Cô ấy vô cùng thân mật.

*

8. Thoughtful– /ˈθɑːt.fəl/:thân mật, băn khoăn lo lắng, quan lại tâm

Ví dụ:

He is a thoughtful frikết thúc.

Anh ấy là 1 trong bạn các bạn luôn luôn quyên tâm tới người không giống.

*

9. Nice– /naɪs/:giỏi bụng, dễ chịu

Ví dụ:

How nice of you khổng lồ help me in my work!

Anh thật xuất sắc bụng khi giúp sức tôi trong các bước.

*

10. Benign– /bɪˈnaɪn/:tốt, lành, nhân từ

Ví dụ:

I think Jaông xã is a benign man.

Tôi nghĩ Jack là một trong bạn đàn ông xuất sắc.

*

11. Humane– /hjuːˈmeɪn/:nhân đạo, nhân đức

Ví dụ:

We all have sầu khổng lồ live a humane life if we want to lớn be real happly.

Tất cả bọn họ đề xuất sinh sống một cuộc đời tất cả đạo đức nghề nghiệp trường hợp bọn họ mong muốn hạnh phúc thực thụ.

*

12. Beneficent–/bəˈnef.ɪ.sənt/:xuất sắc bụng, trường đoản cú bi

Ví dụ:

She was born in a kind family and she grows up with a beneficent influences.

Cô ấy được sinh ra trong một mái ấm gia đình xuất sắc với cô ấy mập lên với rất nhiều sự tác động tốt lành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *