Tại Sao Tiếng Trung Là Gì

Xem nhanh Các cấu tạo câu cơ phiên bản trong tiếng Trung Các cấu tạo câu trong tiếng Trung với 得 /dé/ Cấu trúc câu tiếng Trung với 不是 … 而是 … cùng 不是 … 就是 … Cấu trúc câu vào tiếng Trung với 爱 /ài/ và 想 /xiǎng/ Cấu trúc câu tiếng Trung với 着: đã tuyệt rất? Cấu trúc câu tiếng Trung 除非 /chúfēi/ và 宁可 /níngkě/ Cấu trúc câu “DÙ..” vào giờ đồng hồ Trung

Có nhiều người học tập giờ đồng hồ Trung một thời gian, trường đoản cú vựng với các từ biết không ít. Nhưng nghe người ta nói có vài ba câu chưa hiểu? Hay hy vọng nói câu điều này tuy vậy trù trừ biểu đạt như vậy nào? cũng có thể bạn chưa áp dụng được những cấu tạo câu trong giờ đồng hồ Trung.

Bạn đang xem: Tại sao tiếng trung là gì

Dưới đây là tổng vừa lòng những kết cấu câu trong giờ đồng hồ Trung phổ cập. Các cấu trúc câu được giải thích ví dụ, biện pháp dịch câu, giải pháp cần sử dụng câu cùng bao gồm ví dụ minh họa để bạn áp dụng. Nếu bạn có nhu cầu giao tiếp trôi tan hơn nữa thì đừng làm lơ bài viết này nhé!

*
Học kết cấu câu trong giờ đồng hồ Trung góp biểu đạt giỏi hơn

Các kết cấu câu cơ bản trong tiếng Trung

1. Cấu trúc 在 /zài/: Ở

Chủ ngữ + 在 + Địa điểm/khu vực chốn(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trmong 在)

我姐姐在家。/wó jiějie zài jiā/: Chị tôi trong nhà.

我姐姐不在家。/wó jiějie bú zài jiā/: Chị tôi không ở trong nhà.

2. Cấu trúc câu cơ bạn dạng cùng với 是 /shì/: Là, phải

Danh từ + 是 + Danh từ(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trước是)

我是学生。/wǒ shì xuésheng/ : Tôi là học sinh.

我不是学生。/wǒ bú shì xuésheng/ : Tôi ko phải là học sinh.

3. Cấu trúc câu với 要 /yào/ : Muốn, đề xuất, lấy

Chủ ngữ + 要 +Tân ngữ(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trmong 要)

我要苹果汁。/wǒ yào píngguǒ zhī/: Tôi đem nước hãng apple xay.

我不要苹果汁。/wǒ búyào píngguǒ zhī/: Tôi không cần nước táo Apple xay.

4. Cấu trúc 有 /yǒu/: Có

Chủ ngữ + 有 + Tân ngữ(Phủ định thì thêm 不/bú/ vào trcầu 要)

我有时间,可以帮你。/ Wǒ yǒu shíjiān, kěyǐ bāng nǐ./: Tôi có thời gian, có thể giúp người dùng.

我没有时间,不可以帮你。/ Wǒ méiyǒu shíjiān, kěyǐ bāng nǐ./: Tôi không có thời gian, không thể giúp khách hàng.

5. Kết cấu câu cùng với 的 /de/: Trợ từ bỏ kết cấu

Trong cấu tạo câu tiếng Trung, 的 dùng làm nối định ngữ và trung chổ chính giữa ngữ tạo ra thành nhiều danh tự, hay mô tả quan hệ giới tính thiết lập (được dịch là “của”).

Định ngữ + 的 + Trung trọng tâm ngữ

叔叔的车。/Shūshu de chē/: Xe của chú ý.

Danh từ bỏ / đại trường đoản cú / cụm hễ từ…. + 的.

那个座位是我的。/Nàgè zuòwèi shì wǒ de/: Chỗ ngồi sẽ là của tớ.

6. Cấu trúc câu với 不 /bù/ với 没有 /méi yǒu/: Phó tự phủ định “không”

不 / 没有 + Động từ

妈妈不喝咖啡。/Māmā bù hē kāfēi/: Mẹ không uống coffe.

小王没有上学。/Xiǎo wáng méiyǒu shàngxué/: Tiểu Vương không tồn tại đi học.

* 不 /bù/ Được sử dụng để bao phủ định hiện thời hoặc sự thực, thói quen …*没 /méi/ là phó trường đoản cú tủ định mang đến rượu cồn trường đoản cú 有 /yǒu/: dùng làm che định mang lại rượu cồn tác trong vượt khứ đọng.

7. Cấu trúc với Động từ bỏ + 了 /le/ :đã / rồi

Cấu trúc câu tiếng Trung này dùng để biểu lộ hễ tác đang xảy ra, dứt vào vượt khđọng hoặc sự thay đổi của trạng thái

他睡觉了。/tā shuìjiào le/ : Anh ấy ngủ rồi.

8. Cấu trúc câu hỏi vào giờ Trung với 吗 /ma/: … không?

Đặt cuối câu cần sử dụng trong thắc mắc “…. không?:”

她是美国人吗? /tā shì měiguó rén ma?/ : Cô ấy là người Mỹ cần không?

Cách trả lời là xác định lại câu hoặc sử dụng 不 cùng 没有 để lấp định:

她不是美国人。/tā mút sữa shì měiguó rén/: Cô ấy không phải là fan Mỹ.

我们没有火机。/wǒ men méi yǒu huǒ jī/: Chúng tôi không tồn tại vỏ hộp sứt ga.

9. Cấu trúc câu giờ đồng hồ Trung cơ bản gồm đựng từ bỏ chỉ thời gian

Chủ ngữ + Danh từ chỉ thời gian + Vị ngữ

我们每天都要上学。/wǒmen měitiān dōu yào ssản phẩm xué/ : Từng Ngày Shop chúng tôi những cần đi học.

Danh trường đoản cú chỉ thời gian + Chủ ngữ + Vị ngữ: Đưa danh trường đoản cú thời gian lên đầu câu gồm công dụng nhấn mạnh vấn đề thời hạn rộng.

前天老板在上海。/Qiántiān lǎobǎn zài shànghǎi/: Hôm trước chủ tịch làm việc Thượng Hải.

10. Cấu trúc câu ban đầu bằng Chủ ngữ

Chủ ngữ rất có thể là người hoặc vật dụng thực hiện đụng tác

这是什么? /zhnai lưng shì shén me/: Đây là gì?

你去哪儿? /nǐ qù nǎr?/: Quý khách hàng đi đâu?

Các kết cấu câu vào tiếng Trung với 得 /dé/

Tại trên là rất nhiều cấu trúc câu trong giờ Trung cơ phiên bản chắc chắn rằng ai cũng phải ghi nhận. Tiếp theo là phần đông cấu trúc nâng cao một tẹo giúp cho bạn nghe nói cùng với câu tuyệt rộng.

1. Cấu trúc 得 chỉ cường độ không nhỏ, cao mang lại đỉnh điểm

A得不能再A / A得不得了: / A dé bùnéng zài A / A dé bùdéliǎo/ : A mang đến nỗi quan trọng A hơn

Tính tự + 得不能再 + tính từ bỏ.

Động từ/tính từ bỏ + 得不得了.

VD1:这个孩子胖得不能再胖了,该让他减减肥了!

/Zhège háizi pàng dé bùnéng zài pàngle, gāi ràng tā jiǎn jiǎnféile!./

Đứa bé này phệ đến nỗi cấp thiết béo thêm nữa, cần bớt cân nặng thôi.

VD2:我们足球队赢了几场足球,大家高兴得不得了。

/Wǒmen zúqiú duì yíngle jǐ chǎng zúqiú, dàjiā gāoxìng dé bùdéliǎo./

Đội bóng đá của công ty chúng tôi chiến hạ vài ba trận, hồ hết người vui mừng khôn xiết.

* Chữ 了 trong cấu trúc câu tiếng Trung này gọi là /liǎo/.

* Chữ 得 trong kết cấu này đọc là /dé/ nhé.

2. Cấu trúc 得: Dù nạm nào cũng nên làm

Cấu trúc câu tiếng Trung này mang giọng điệu ép buộc hoặc không thể bí quyết làm sao khác đành Chịu đựng.

A也得A,不A也得A: / A yě děi A, bù A yě děi A/: A cũng bắt buộc A, ko A cũng phải A

rượu cồn từ bỏ + 也得 động từ,不 + cồn từ + 也得 rượu cồn từ

VD3:老板要求做的事,你做也得做,不做也得做。

/Lǎobǎn yāoqiú zuò de shì, nǐ zuò yě děi zuò, bù zuò yě děi zuò./

Công vấn đề nhưng mà sếp thử khám phá làm, anh không có tác dụng cũng bắt buộc có tác dụng.

* Chữ 得 vào mẫu câu tiếng Trung này hiểu là /děi/, không phải /dé/ nhé.

3. Cấu trúc 得 chỉ mức độ cần yếu chống chịu nổi.

… … 得不得了/… … 得不行/… … 得慌/… … 得要命/ … … 得受不了/… …得厉:/ Dé bùdéliǎo/ dé bùxíng/ dé huāng/ dé yàomìng/ dé shòu bùliǎo/ dé lìhài/ :mang đến nỗi chịu đựng ko thấu/ … đến nỗi dữ dội

các cồn từ/ nhiều tính từ đụng tự + 得不得了/得不行/得要命/得厉害/得慌/得受不了

VD4:这几天忙得要命,连看电视的时间都没有。

/Zhtrằn jǐ tiān máng dé yàomìng, lián kàn diànshì de shíjiān dōu méiyǒu./

Mấy ngày nay bận chết được, ngay cả thời gian coi TV cũng chả bao gồm nữa.

* Chữ 得 vào kết cấu câu tiếng Trung đó lại phát âm là /dé/ nhé.

4. Cấu trúc 得: Ít những bắt buộc bao gồm, ước ao hay không phải tiến hành.

多少(也)得。。。/ 多少。。。(也)得 : /Duōshǎo (yě) děi.../ Duōshǎo...(yě) děi/ : rất nhiều cũng phải

多少 + danh từ +(也)得 + rượu cồn từ

多少(也)得 + cồn trường đoản cú + (点儿)

VD5: 现在找工作不容易,多少薪水也得干。

/Xiànzài zhǎo gōngzuò bù róngyì, duōshǎo xīnshuǐ yě děi đần độn./

Bây giờ đồng hồ tìm Việc làm rất khó, lương rất nhiều gì cũng nên làm cho.

* Chữ 得 trong cấu trúc câu tiếng Trung này đọc là /děi/.

⇒ Cấu trúc câu vào tiếng Trung (1) đã được bao gồm trong kết cấu tiếng Trung (3), thuộc tất cả nghĩa cùng tác dụng tương tự nhau, chỉ cường độ tối đa, không tồn tại cường độ nào cao hơn. Và chữ 得 cũng bao gồm cùng biện pháp đọc là /dé/.

⇒ Cấu trúc câu tiếng Trung (2) với kết cấu (4) lại sát nghĩa nhau, mang ý nghĩa yêu cầu. Chữ 得 trong 2 cấu tạo câu tiếng Trung này đọc là /děi/.

Cấu trúc câu tiếng Trung với 不是 … 而是 … với 不是 … 就是 …

5. Cấu trúc câu Không yêu cầu ... nhưng là ... vào giờ Trung

不是。。。而是。。。:/ Bùshì... Ér shì.../: Cấu trúc câu vào giờ Trung này hay được dùng mang đến đông đảo trường hợp nhằm giải thích thêm tại sao lại tất yêu ( vày bao gồm 不是 )

(Chủ từ/vế) + 不是 + Chủ trường đoản cú + vế 1 + 而是 + Chủ trường đoản cú + vế 2

VD6 : 不是我不想告诉你,而是我真的不知道。

/Bùshì wǒ bùxiǎng gàosù nǐ, ér shì wǒ zhēn de bù zhīdào/

Không đề xuất tôi không muốn nói các bạn nghe, mà là tôi thực thụ ko biết

⇒ 而是 cũng có nghĩa “do vì” tuy nhiên ta nên dịch là “cơ mà vì/cơ mà là vì” thì nó sẽ cho thấy thêm rõ ta đang ước ao nhấn mạnh đến ngulặng nhân.

* Trước 不是 rất có thể bao gồm một vế câu nhỏ, chủ từ bỏ hoàn toàn có thể đứng trước hoặc sau不是

* Dùng kết cấu câu này Khi ý muốn lấp định một bài toán nào đấy mặt khác nêu luôn nguyên do tại sao lại tủ định nó.

6. Cấu trúc câu Không ... cho nên... vào giờ Trung

不是。。。就是。。。/Bùshì... Jiùshì.../: Cấu trúc câu này dùng vào trường thích hợp nói đến hai vụ việc cùng một trong hai sự việc kia nhất quyết đang xảy ra.

(Chủ từ/vế) + 不是 + Chủ từ bỏ + vế 1 , 就是 + (Chủ từ) + vế 2

VD7 : 这个周末,我不是打机,就是睡觉。

/Zhège zhōumò, wǒ bùshì dǎ jī, jiùshì shuìjiào/

Cuối tuần này, tôi ko chơi điện tử thì là đi ngủ

* Nếu cả hai vế tất cả cùng công ty từ thì ta tránh việc đề cập lại chủ từ bỏ sinh hoạt vế nhì nhằm tránh làm dài câu.

Xem thêm: Em Đang Tìm Hiểu Cách Đổi Từ Đơn Vị Ui Là Gì, Vitamin E 400 Iu Là Gì

* Trước不是 rất có thể là một trong những vế câu nlắp. Chủ từ hoàn toàn có thể đứng trước hoặc sau不是.

Cấu trúc câu trong tiếng Trung với除了 /chú le/

7. Cấu trúc: Ngoài ... (này ra), tất cả phần đa ...

除了。。。(以外),都。。。/ chúle...(yǐwài), dōu... / : nhấn mạnh ngoài một cái đặc trưng thi đầy đủ câu hỏi khác phần đông sẽ ...

除了 + Chủ từ 1 + vế 1 + (以外) , công ty tự 2 + 都 + vế 2

VD8: 除了这间房子有点小(以外),所有都不错。

/Chúle zhtrần jiān fángzi yǒudiǎn xiǎo (yǐwài), suǒyǒu dōu bùcuò/

Ngoài câu hỏi căn uống chống này khá nhỏ dại (ra), tất cả đều trang bị phần nhiều ổn định.

* 都 dịch là “toàn bộ đều” do trong cấu tạo câu tiếng Trung này nếu như ta dịch thành “cũng” thì vẫn không tồn tại nghĩa gì cả.

* Có thể lược bỏ chữ 以外trong câu.

* Cấu trúc này nhấn mạnh việc vế một là một trường hợp đặc biệt cùng vế 2 là một tình huống luôn xảy ra sau khi sẽ quăng quật trường hợp của vế 1.

8. Cấu trúc: Ngoài ... (này ra), còn ...

除了 + Chủ từ bỏ + vế 1 +(以外),还 / 也 + vế 2 : /chúle...(yǐwài), hái/yě.../

Cấu trúc tiếng Trung này bổ sung cập nhật thêm ý đến vế 1, mở rộng thêm ý mang đến vế 1.

VD9: 这辆自行车除了这种颜色,你还有别的吗?

/Zhè cổ liàng zìxíngchē chúle zhè zhǒng yánstrần, nǐ hái yǒu bié de ma/

Mẫu xe đạp điện này ngoài màu này ra, các bạn còn màu khác không?

除了 + Chủ trường đoản cú + vế 1 + (以外),chủ tự + 还 / 也 + vế 2

VD10: 除了牛肉,小明也爱吃猪肉,蔬菜。

/Chúle niúròu, xiǎomíng yě ài chī zhūròu, shūcài/

Ngoài thịt bò (ra), đái Minc còn say đắm ăn thịt heo cùng rau cải.

Cấu trúc câu trong tiếng Trung với 爱 /ài/ và 想 /xiǎng/

*
Cấu trúc câu trong tiếng Trung với爱 /ài/ và 想 /xiǎng/

9. Cấu trúc ưng ý A thì A, ko say mê A cũng không sao

Diễn đạt sự không ưa chuộng về cách làm/sự chắt lọc của đối phương, tuy thế phía bên ngoài thì tỏ ra không vấn đề gì cả, không bận tâm.

爱 + động từ + 不 động từ : /ài A bù A/

VD11: 她爱听不听,反正我有意见就得提。

/Tā ài tīng bù tīng, fǎnzhèng wǒ yǒu yìjiàn jiù dé tí../

Cô ấy mê thích nghe thì nghe, không ưa thích nghe cũng ko có gì, dù gì tôi tất cả chủ kiến thì cần tâm sự.

* Chữ 得 trong VD11 phát âm là /děi/.

10. Cấu trúc Thích A thì A vào tiếng Trung

Ý có thể trọn vẹn tuân theo ý mong của chính bản thân mình. Thông thường tỏ ý bất mãn.

爱 A (就) A : /ài A (jiù) A/ (A = các động từ bỏ, đề nghị gồm trường đoản cú nghi ngờ trong cụm động từ)

VD12: 现在很多人喜欢一个人生活,可自由啦,爱干什么(就)干什么。

/Xiànzài hěnduō rén xǐhuān yīgtrần rén shēnghuó, kě zìyóu la, ài gànshénme jiù gànshénme./

Lúc này không ít người dân phù hợp sống một mình, được tự do, yêu thích làm những gì thì làm cho.

* Chữ 就 vào mẫu câu tiếng Trung này còn có hay là không cũng ko tác động mang lại ý nghĩa của câu.

11. Cấu trúc Muốn A thì A

Diễn đạt ý hoàn toàn rất có thể tuân theo ý muốn của bản thân mình.

想rượu cồn tự / các hễ trường đoản cú 就cồn từ bỏ / các cồn trường đoản cú : /xiǎng A jiù A/

VD13: 想哭就哭吧,别憋在心里,挺难受的。

/Xiǎng kū jiù kū ba, bié biē zài xīnlǐ, tǐng nánshòu de../

(Muốn nắn khóc thì khóc đi, đừng ém trong tâm, tức giận lắm đấy.)

⇒ mẫu câu tiếng Trung (10) có phương pháp sử dụng hệt như mẫu câu tiếng Trung (11). Nhưng mẫu câu tiếng Trung (10) gồm thêm nét nghĩa “tỏ ý bất mãn”, với buộc phải đi với cụm hễ từ bỏ tất cả từ nghi hoặc. Còn mẫu câu tiếng Trung (11) thì rất có thể là động từ hoặc cụm đụng trường đoản cú.

⇒ Qua 3 mẫu câu tiếng Trung này, để riêng biệt giữa 爱 với 想 thì 爱 buộc phải dịch là “thích”, còn 想 nên dịch là “muốn”..

Cấu trúc câu tiếng Trung với 着: đã giỏi rất?

12. Cấu trúc Theo / theo đà … (của) A, B … …

Diễn đạt theo sự xuất hiện thêm tuyệt chuyển đổi của A cơ mà B chuyển đổi theo.

随着 A 的。。。,B。。。: /suízhe A de …, B …/ (A = cụm động từ, B = câu)

VD14: 随着科技的发展,我们的工作效率也提高了不少。

/Suízhe kējì de fǎ zhǎn, wǒmen de gōngzuò xiàolǜ yě tí gāo le bù shǎo./

Theo đà phát triển của công nghệ chuyên môn, công suất các bước của bọn họ được cải thiện đáng kể.

13. Cấu trúc Đang ... vào giờ đồng hồ trung

Diễn tả một hành động sẽ xẩy ra, thì hành động/tình huống khác chen ngang.

động từ + 着 + hễ trường đoản cú + 着,... : / … zhe … zhe/

VD15: 他坐了十几个小时的飞机,坐着坐着睡着了。

/Tā zuòle shí jǐ gè cổ xiǎoshí de fēijī, zuòzhe zuòzhe shuìzháole./

(Anh ấy ngồi thứ cất cánh mười mấy tiếng đồng hồ thời trang, đã ngồi thì ngủ thà hiếp đi.)

* Chữ 着 vào 睡着了của VD15 đọc là /zháo/ nhé.

14. Cấu trúc 着 Rất ... trong tiếng Trung

Diễn đạt tới độ không hề nhỏ, hay được dùng trong vnạp năng lượng nói của giờ Trung.

(cụm) tính trường đoản cú + 着呢 : /zhe ne/

VD16: 妈妈冲好奶粉了吗?宝宝饿着呢。

/Māmā chōng hǎo nǎifěnle ma? Bǎobao è zhene./

(Mẹ pha sữa xong chưa? Em bé cực kỳ đói rồi trên đây.)

Cấu trúc câu tiếng Trung 除非 /chúfēi/ với 宁可 /níngkě/

15. 除非 /chúfēi/: Trừ Khi … thì mới có thể ...

15.1 Nhất thiết buộc phải như thế, thì mới tất cả tác dụng này.

除非 + ĐK, 才 + hiệu quả : thể hiện ý “cần phải làm điều này, …”

VD17: 除非你亲自去,才能解决。/Chúfēi nǐ qīnzì qù, cáinéng jiějué./

Trừ khi bạn đích thân đi, new rất có thể giải quyết được.

15.2 Bắt bắt buộc có tác dụng điều này, còn nếu không đã là 1 kết quả khác.

除非 + điều kiện bắt buộc + 否则 / 不然 + chỉ 1 kết quả khác:

Trừ Khi … còn nếu không ...

VD18: 妈妈规定,除非弟弟做完作业,否则不能看电视。

/Māmā guīdìng, chúfēi dìdì zuò wán zuòynai lưng, fǒuzé bùnéng kàn diànshì./

Mẹ phép tắc, trừ khi em trai làm xong không còn bài bác tập, còn nếu như không không được coi như truyền họa.

VD19: 除非你有门票,不然不能进去。/Chúfēi nǐ yǒu ménpiào, bùrán bùnéng jìnqù./

Trừ phi bạn tất cả vé vào cửa, nếu như không thì không được phép vào.

16. Cấu trúc câu 宁可 /níngkě/ : Thà

16.1 Sau lúc sàng lọc, tất cả sự so sánh:

宁可 + câu/kết cấu Chủ-Vị, 也不 + nhiều rượu cồn trường đoản cú : lựa chọn vế đầu : Thà … cũng ko ...

宁可 + câu/kết cấu Chủ-Vị, 也要 + cụm rượu cồn trường đoản cú : chọn vế sau : Thà … cũng yêu cầu ...

VDtrăng tròn : A: 小王这个人做生意可真厚道。

/Xiǎo wáng zhège nhón nhén zuò shēngyì kě zhēn hòudao./ Tiểu Vương có tác dụng nạp năng lượng khôn cùng tất cả hậu.

B: 是啊,她宁可自己吃亏,也不欺骗顾客。

/Shì a, tā níngkě zìjǐ chīkuī, yě bù qīpiàn gùktrằn./

Đúng rồi, Cô ấy thà từ bản thân Chịu thiệt, chứ không cần lường gạt quý khách hàng.

VD21 : 很多父母宁可自己吃苦,也要让子女上大学。

/Hěnduō fùmǔ níngkě zìjǐ chīkǔ, yě yào ràng zǐnǚ shàng dàxué./

Rất các bậc phụ huynh thà Chịu khổ, cũng nên quyết mang đến bé vào đại học.

16.2 Sau Lúc đối chiếu, tín đồ nói đã đưa ra sự lựa chọn ngơi nghỉ vế sau.

与其 + cụm động trường đoản cú / câu,不如 / 宁可 + các động tự / câu

trường hợp đề nghị … thà / chẳng thà … (còn hơn/mang lại rồi) ( = thà … còn hơn ...)

VD22: 与其在这儿等,不如去找他。 /Yǔqí zài zhè"er děng, bùrú qù zhǎo tā./

Nếu cần đợi tại đây, thà đi tìm anh ấy còn hơn = (Thà đi kiếm anh ấy còn hơn chờ ở đây)

VD23: 我最怕痛,与其打针,宁可吃药。 /Wǒ zuì pà tòng, yǔqí dǎzhēn, níngkě chī yào./

Tôi sợ đau duy nhất, nếu như yêu cầu tiêm thuốc, chẳng thà uống dung dịch còn rộng =(Tôi hại đau nhất, thà uống thuốc còn rộng yêu cầu tiêm thuốc)

Cấu trúc câu “DÙ..” vào giờ Trung

17. Dù đến / dù là / mặc dù … cũng / sẽ ...

Diễn đạt ý mang thiết và nhượng bộ. Dù đến tình huống làm sao thì công dụng cũng ko chuyển đổi.

即使 / 哪怕 + trả thiết/ điều kiện, ……也 / 会 + kết quả …… : / Jíshǐ / nǎpà... yě / huì.../

VD24: 哥哥每天睡前都要看一会儿书,哪怕深夜一两点睡觉,也是这样。

/Gēgē měitiān shuì qián dōu yào kàn yīhuǐ"er shū, nǎpà shēnytrần yī liǎng diǎn shuìjiào, yěshì zhèyàng./

(Anh tớ ngày nào thì cũng yêu cầu đọc sách một tí rồi bắt đầu đi ngủ, dù cho là thân tối 1-2h cũng vậy.)

VD25: 即使今晚不睡觉,也要把作业完成。

/Jíshǐ jīn wǎn bù shuìjiào, yě yào bǎ zuòytrằn wánchéng./

(Dù đến tối nay không ngủ, cũng cần làm cho kết thúc bài tập.)

18. Cấu trúc câu Đã / sẽ vậy … thì ...

Diễn tả tình huống đó đã lộ diện, hoặc sẽ thành hiện nay, thì đã Từ đó đưa ra một kết luận ví dụ.

。。。既然。。。,(那么)就。。。 : /jìrán …, (nàme) jiù .../

VD26: 你既然来了,就留下来吃晚饭吧。/Nǐ jìrán láile, jiù liú xiàlái chī wǎnfàn cha./

(quý khách đang đi tới rồi, thì làm việc lại bữa ăn đi.)

19. Cấu trúc Tuy / Dù … mà lại ... trong tiếng Trung

Diễn đạt ý nhượng bộ. Ở phân câu đầu phê chuẩn vụ việc, trường hợp như thế nào kia, sinh hoạt phân câu sau công dụng vẫn ko vì vậy cơ mà đổi khác, sự việc vẫn xảy ra, tình huống vẫn xuất hiện thêm.

尽管 / 虽然 + tính tự / nhiều động từ / câu但是 / 可是 / 然而 + câu :

/Jǐnguǎn / suīrán ... Dànshì / kěshì / rán"ér.../

VD27: 尽管她工作很忙,但是每天都给妈妈打电话。

/Jǐnguǎn tā gōngzuò hěn máng, dànshì měitiān dū gěi māmā dǎ diànhuà./

(Tuy quá trình của cô ấy ấy siêu bận, nhưng hàng ngày đa số call điện thoại đến người mẹ.)

Trong văn uống nói cũng tương tự vnạp năng lượng viết, thế được cấu trúc câu trong giờ đồng hồ Trung sẽ giúp đỡ bạn miêu tả xuất xắc hơn. Chỉ đề nghị cần cù luyện tập với để ý một xíu, các bạn sẽ hối hả nắm vững, 一口流利的汉语 nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *