SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ 8

lltb3d.com trình làng đến bạn đọc file PDF Sách giáo khoa lịch sử 8 (tải xuống miễn phí), nhằm mục tiêu giúp các bạn tra cứu nhanh lý thuyết, kỹ năng và câu chữ chương trình SGK lịch sử dân tộc 8.

Mục lục Sách giáo khoa lịch sử vẻ vang 8:Phần một LỊCH SỬ THẾ GIỚI. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa nắm kỉ XVI đến năm 1917).Chương I THỜI KÌ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN (Từ giữa rứa kỉ XVI mang đến nửa sau cầm kỉ XIX).Bài 1: phần đa cuộc giải pháp mạng tư sản đầu tiên.Bài 2: bí quyết mạng bốn sản Pháp cuối cố gắng kỉ XVIII.Bài 3: chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi gắng giới.Bài 4: trào lưu công nhân với sự thành lập của công ty nghĩa Mác.Chương II CÁC NƯỚC ÂU – MỸ CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX.Bài 5: Công buôn bản Pa-ri 1871.Bài 6: những nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối núm kỉ XIX – đầu cầm kỉ XX.Bài 7: phong trào công nhân quốc tế cuối nắm kỉ XIX – đầu ráng kỉ XX.Bài 8: Sự cách tân và phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và thẩm mỹ và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.Chương III. CHÂU Á THẾ KỈ XVIII – ĐẦU THẾ KỈ XX.Bài 9: Ấn Độ cố kỉnh kỉ XVIII – đầu nỗ lực kỉ XX.Bài 10: trung hoa giữa rứa kỉ XIX – đầu cố gắng kỉ XX.Bài 11: những nước Đông nam giới Á cuối cầm cố kỉ XIX – đầu nuốm kỉ XX.Bài 12: Nhật phiên bản giữa cố gắng kỉ XIX – đầu thay kỉ XX.Chương IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 – 1918).Bài 13: chiến tranh thế giới trước tiên (1914 – 1918).Bài 14: Ôn tập lịch sử vẻ vang thế giới cận kim (Từ giữa nạm kỉ XVI đến năm 1917).LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Phần từ năm 1917 mang lại năm 1945).Chương I CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1921 – 1941).Bài 15: biện pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917 với cuộc đấu tranh bảo đảm cách mạng (1917 – 1921).Bài 16: Liên Xô thiết kế chủ nghĩa thôn hội (1921 – 1941).Chương II CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA nhị CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939).Bài 17: Châu Âu thân hai trận chiến tranh thế giới (1918 – 1939).Bài 18: Nước Mĩ giữa hai trận đánh tranh nhân loại (1918 – 1939).Chương III CHÂU Á GIỮA nhị CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939).Bài 19: Nhật bạn dạng giữa hai cuộc chiến tranh trái đất (1918 – 1939).Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ngơi nghỉ châu Á (1918 – 1939).Chương IV CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ nhị (1939 – 1945).Bài 21: Chiến tranh nhân loại thứ hai (1939 – 1945).Chương 1 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HOÁ THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX.Bài 22: Sự cách tân và phát triển của kỹ thuật – kĩ thuật với văn hoá nhân loại nửa đầu thay kỉ XX.Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới tiến bộ (Phần từ thời điểm năm 1917 đến năm 1945).Phần hai LỊCH SỬ VIỆT nam giới TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918.Chương 1 CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX.Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873.Bài 25: chống chiến lan rộng ra việt nam (1873 – 1884).Bài 26: trào lưu kháng chiến phòng Pháp trong số những năm cuối ráng kỉ XIX.Bài 27: Khởi nghĩa Yên cố và trào lưu chống Pháp của đồng bào miền núi cuối núm kỉ XIX.Bài 28: Trào lưu cải tân duy tân ở việt nam nửa cuối thế kỉ XIX.Chương II XÃ HỘI VIỆT nam giới TỪ NĂM 1897 ĐẾN NĂM 1918.Bài 29: cơ chế khai thác thuộc địa của thực dân Pháp với những chuyển đổi về khiếp tế, thôn hội nghỉ ngơi Việt Nam.Bài 30: trào lưu yêu nước kháng Pháp từ trên đầu thế kỉ XX cho năm 1918.Bài 31: Ôn tập lịch sử vẻ vang Việt Nam từ năm 1858 cho năm 1918.Những sự kiện bao gồm trong SGK lịch sử dân tộc 8.Bảng tra cứu một vài thuật ngữ trong SGK lịch sử 8.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *