Khu Công Nghiệp Sóng Thần Dĩ An Bình Dương

*

KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2

Tổng diện tích:279,27ha

Hồ sơ pháp lý:

Ngày 28 tháng 10 năm 1996 Thủ tướng Chính Phủ ra đưa ra quyết định số 796/TTg về câu hỏi phê ưng chuẩn đầu tư chi tiêu dự án công trình thi công kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Sóng Thần, thức giấc Sông Bé (ni là thức giấc Bình Dương).

Bạn đang xem: Khu công nghiệp sóng thần dĩ an bình dương

Quy mô dự án:

Sau kiểm soát và điều chỉnh, diện tích S đất Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến nay là 279,27 ha. Cơ cấu thực hiện khu đất theo quy hướng được phê phê duyệt kiểm soát và điều chỉnh nlỗi sau:

Loại đất

Diện tích ( ha)

Tỷ lệ ( %)

Đất thiết kế xí nghiệp sản xuất công nghiệp

194,74

69,73

Đất kiến thiết CT điều hành dịch vụ

22,85

8,18

Đất cây xanh tập trung

27,70

9.92

Đất công trình đấu nối HTKT

0,55

0,20

Đất giai thông

32,87

11,77

Đất khác

0,56

0,20

TỔNG CỘNG

279,27

100,00

Tình hình tiến hành dự án:

Cùng với Khu công nghiệp VSIPhường, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 được reviews là khu vực công nghiệp có chức năng ham mê nhanh khô các dự án chi tiêu .

Xem thêm: Dịch Vụ Vệ Sinh Tiếng Anh Là Gì ? √ Tiếng Anh Chuyên Ngành Đúng Nhất

Tổng diện tích:279,27ha

Hồ sơ pháp lý:

Ngày 28 mon 10 năm 1996 Thủ tướng mạo Chính Phủ ra ra quyết định số 796/TTg về câu hỏi phê phê chuẩn đầu tư dự án công trình xây dựng marketing cơ sở hạ tầng chuyên môn KCN Sóng Thần, thức giấc Sông Bé (nay là thức giấc Bình Dương).

Quy tế bào dự án:

Sau điều chỉnh, diện tích đất Khu công nghiệp Sóng Thần 2 tới nay là 279,27 ha. Cơ cấu thực hiện khu đất theo quy hoạch được phê chu đáo điều chỉnh như sau:

Loại đất

Diện tích ( ha)

Tỷ lệ ( %)

Đất thành lập xí nghiệp công nghiệp

194,74

69,73

Đất tạo ra CT điều hành và quản lý dịch vụ

22,85

8,18

Đất cây cối tập trung

27,70

9.92

Đất dự án công trình đấu nối HTKT

0,55

0,20

Đất giai thông

32,87

11,77

Đất khác

0,56

0,20

TỔNG CỘNG

279,27

100,00

Tình hình thực hiện dự án:

Cùng cùng với Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 được Review là quần thể công nghiệp có khả năng nóng bỏng nhanh những dự án đầu tư .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *