Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa

Đừng bi thiết anh hỡi lúc lỡ nói yêu thương em rồi Bận lòng chi nữa hỡi anh xin hãy quên em đi Giây phút cùng cả nhà anh vẫn quên mau Chỉ gồm em thôi giữ mãi láng hình xưa.Đời ai ai cũng gồm khoảng thời gian rất ngắn trót yêu dại khờ Và em vẫn biết biết anh đã chẳng yêu thương em đâu Em đang luôn ghi nhớ khoảng thời gian ngắn cùng mọi người trong nhà Em sẽ trao anh trao anh nụ hôn ấy.Và em biết anh sẽ quên hết Những bài tình khúc viết riêng tặng em Và em biết trái tyên ổn anh có Hình bóng ai tê đâu phải riêng em Và em sẽ không còn trách anh nữa Chẳng trách rưới anh đâu lúc ta mang lại bên nhau tình gián trá. Và em biết anh sẽ quên không còn Những bài xích tình ca viết riêng biệt Tặng em Và em biết trái tlặng anh bao gồm Hình láng ai cơ đâu chỉ riêng biệt em Và em sẽ không còn trách rưới anh nữa Chẳng trách anh đâu Khi ta cho cùng mọi người trong nhà tình thân dối lừa .

Bạn đang xem: Khi ta đến bên nhau tình yêu dối lừa


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *