Bài viết này chúng ta cùng ôn lại công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm, từ điểm tới đường thẳng, qua đó vận…

Đang xem: Giải Bài Tập Sgk Hóa Học Lớp 12

Toán hình 10 Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song songThật vậy, nếu cho hai đường thẳng (d1) và (d2) song song…

*

Ôn tập chương I Hình học 9 ngắn gọn và chi tiết nhất là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo viên dạy giỏi…

*

Hình học 9 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông là tâm huyết biên soạn của đội ngũ giáo…

*

Hình học lớp 8 Bài 12 Hình vuông ngắn gọn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn…

*

Hình học lớp 8 Bài 9 Hình chữ nhật ngắn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn…

*

Xem thêm: Nhà Văn Hóa Thanh Niên Thành Phố Hồ Chí Minh, Nhà Văn Hoá Thanh Niên Ở Quận 1, Tp

Hình học 8 Bài 8 Đối xứng tâm ngắn gọn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn…
Hình học lớp 8 Bài 7 Hình bình hành ngắn gọn và chi tiết được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi môn…
Hình học lớp 8 Bài 6 Đối xứng trục ngắn gọn và chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi…
Hình học 6 Bài 9 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài chi tiết nhất được biên soạn từ đội ngũ giáo viên dạy giỏi…
Ôn tập chương 2 hình học 7 câu hỏi và bài tập do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn quốc biên…
Luyện tập trang 137 Hình học lớp 7 giải bài tập chi tiết do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn quốc…
Hình học 7 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông dễ hiểu do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn…
Hình học lớp 7 Bài 7 Định lý Pytago ngắn và chi tiết nhất do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán trên toàn…
Hình học lớp 7 Bài 6 Tam giác cân ngắn gọn và chi tiết nhất do đội ngũ giáo viên dạy tốt môn toán…

Giải bài tập hóa học 12 đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật,phản ứng hóa học của SGK lớp 12 ,lltb3d.com gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài soạn hóa 12 và cách Giải Sách bài tập hóa học lớp 12 giúp để học tốt Hóa Học 12.

Xem thêm: Wibu Key Là Phần Mềm Gì Download, Phần Mềm Wibu Key Là Gì

CHƯƠNG I. ESTE – LIPIT

Bài 1. Este – Hóa học 12Bài 2. Lipit – Hóa học 12Bài 3. Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợpBài 4. Luyện tập este và chất béo

CHƯƠNG II. CACBOHIDRAT

Bài 5. Glucozơ – Hóa học 12Bài 6. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơBài 7. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của CacbohiđratBài 8. Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

CHƯƠNG III. AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

Bài 9. AminBài 10. Amino axitBài 11. Peptit và proteinBài 12. Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

CHƯƠNG IV. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

Bài 13. Đại cương về polimeBài 14. Vật liệu polimeBài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polimeBài 16. Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bài 17. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiBài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hoá của kim loạiBài 19. Hợp kimBài 20. Sự ăn mòn kim loạiBài 21. Điều chế kim loạiBài 22. Luyện tập: Tính chất của kim loạiBài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loạiBài 24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

CHƯƠNG VI. KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM

Bài 25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềmBài 26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổBài 27. Nhôm và hợp chất của nhômBài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúngBài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhômBài 30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

CHƯƠNG VII. SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

Bài 31. SắtBài 32. Hợp chất của sắtBài 33. Hợp kim của sắtBài 34. Crom và hợp chất của CromBài 35. Đồng và hợp chất của đồngBài 36. Sơ lược về Niken, Kẽm, Chì, ThiếcBài 37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắtBài 38. Luyện tập: Tính chất hóa học của Crom, đồng và hợp chất của chúngBài 39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

CHƯƠNG VIII. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

Bài 40. Nhận biết một số ion trong dung dịchBài 41. Nhận biết một số chất khíBài 42. Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

CHƯƠNG IX. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tếBài 44. Hóa học và vấn đề xã hộiBài 45. Hóa học và vấn đề môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *