ĐỒNG VỊ BỀN LÀ GÌ

Các em đã biết: Nguyên ổn tố là tập đúng theo những nguyên ổn tử tất cả thuộc số proton, nhưng mà mỗi nguim tố lại là tập thích hợp của rất nhiều "đồng vị". Vậy ra làm sao thì được gọi là đồng vị? Nguyên ổn tử khối cùng nguim tử kăn năn vừa đủ khác nhau ra sao... Chúng ta cùng tìm hiểu vào bài bác này nhé :)


Đồng vị. Nguyên ổn tử khối hận cùng nguyên tử khối hận trung bình

I. Kiến thức cơ bản:

1. Đồng vị:

- Các đồng vị của và một nguim tố là đông đảo nguyên tử tất cả cùng số proton tuy vậy không giống nhau về số notron, vì thế bao gồm số kân hận A khác nhau.

Bạn đang xem: Đồng vị bền là gì

- Phần to những nguyên tố chất hóa học là hỗn hợp của nhiều đồng vị. những đồng vị của và một nguyên ổn tố hóa học có số notron vào phân tử nhân khác biệt, bắt buộc có một số đặc điểm vật lí khác nhau.

VD: nguyên ổn tố hidro có 3 đồng vị là:

*

- Có những đồng vị bền với các đồng vị ko bền. Hầu hết các đồng vị bao gồm số hiệu ngulặng tử Z>82 là không bền, bọn chúng còn được gọi là các đồng vị pchờ xạ.

2. Nguim tử khối:

- Nguyên tử khối là khối lượng kha khá của nguyên tử.

- Ngulặng tử khối của một nguim tử cho biết thêm khối lượng của nguim tử kia nặng trĩu gấp từng nào lần đơn vị cân nặng nguim tử.

- Kăn năn lượng của nguyên tử bằng tổng trọng lượng của proton, notron cùng electron vào nguim tử kia. Proton và nơ tron đều phải có khối lượng dao động 1u còn electron tất cả khối lượng bé dại hơn rất nhiều, khoảng tầm 0,00055u. Do kia, có thể coi ngulặng tử kân hận xấp xỉ số kăn năn của phân tử nhân.

3. Nguim tử kân hận trung bình:

- Hầu hết các nguyên ổn tố chất hóa học là hỗn hợp của không ít đồng vị với tỉ trọng phần trăm số nguyên ổn tử khẳng định => nguyên tử kân hận của các nguim tố có không ít đồng vị là ngulặng tử khối hận trung bình của hỗn hợp các đồng vị gồm tính cho tỉ lệ thành phần Tỷ Lệ số nguyên ổn tử tương ứng.

- Giả sử ngulặng tố X tất cả 2 đồng vị A cùng B. kí hiệu A,B bên cạnh đó là nguyên tử kăn năn của 2 đồng vị, tỉ trọng Xác Suất số ngulặng tử tương xứng là a và b. Khi đó: nguim tử khối hận mức độ vừa phải (arA) của nguim tố X là:

(arA=fracaA+bB100)

- Trong hồ hết phép toán thù không yêu cầu độ đúng mực cao, rất có thể coi ngulặng tử khối bằng số khối.

II. bài tập áp dụng:

Câu 1: Đồng vị là mọi nguyên tử của cùng một ngulặng tố, tất cả số proton cân nhau nhưng mà khác biệt về:

A. số electron B. số notron C. số proton D. số obitan

Câu 2: Nguyên ổn tố hóa học là tập đúng theo những ngulặng tử có cùng:

A. số kăn năn B. điện tích phân tử nhân

C. số nơtron D. tổng cộng proton với notron

Câu 3: Phát biểu như thế nào dưới đây không đúng?

A. Nguyên tử khối hận là cân nặng tương đối của nguim tử

B. Đối cùng với những nguyên tố có tương đối nhiều đồng vị, ngulặng tử khối hận được tính là quý giá vừa đủ của ngulặng tử khối các đồng vị bao gồm tính mang lại tỉ trọng Xác Suất số nguyên tử mỗi đồng vị.

Xem thêm: Từ Đồng Nghĩa Tiếng Anh Là Gì, Các Cặp Từ Đồng Nghĩa Trong Tiếng Anh

C. Khối hận lượng của nguyên tử bởi tổng trọng lượng của proton và electron.

D. Trong một vài ngôi trường hòa hợp, hoàn toàn có thể coi nguim tử kân hận thông qua số kân hận.

Câu 4:Trong dãy kí hiệu các nguyên tử sau:

*
.

Các kí hiệu làm sao thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố hoá học?

A. A, G và B B. H cùng K C. H, I với K D. E và F

Câu 5: Biết trọng lượng của ngulặng tử cacbon 12 gấp 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên ổn tử hiđro bằng từng nào u?

A. 2,0158u B. 1,0079u C. 1,0919u D. 0,5040u

Câu 6: Kân hận lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon 12 là:

A. 1,9927.10-23 g B. 1,9927.10-23 kg

C. 1,9927.10-24 g D. 1,9927.10-22g

Câu 7: Một đơn vị chức năng trọng lượng nguyên tử (u) được tư tưởng là?

A. Kăn năn lượng của một mol nguyên tử đồng vị cacbon 12.

B. Khối hận lượng của một ngulặng tử đồng vị cacbon 12.

C. 1/12 cân nặng của 1 nguyên ổn tử đồng vị cacbon 12.

D. 1/12 khối lượng của 1 ngulặng tử cacbon.

Câu 8: Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27 kilogam. mBe = 9,012u. Khối lượng của Be là bao nhiêu gam?

A. 14,964.10-23g B. 14,964.10-24g

C. 16,6054.10-25g D. 14,964.10-27kg

Câu 9: 1u có trọng lượng là bao nhiêu gam? (Biết N là hằng số Avogađro)

A. 12/N B. N C. D.

Câu 10: Nguyên tử cacbon 12 gồm gồm ?

A. Hạt nhân có 12 hạt với vỏ ngulặng tử có 6 electron

B. Hạt nhân gồm 6 proton cùng 6 nơtron với vỏ nguim tử có 6 electron

C. Hạt nhân có 6 proton với lớp vỏ nguyên tử có 6 electron

D. Hạt nhân gồm 6 proton với 6 nơtron

Câu 11: Hãy cho biết thêm điều khẳng định làm sao sau đây không đúng ?

A. Chỉ gồm hạt nhân ngulặng tử oxi mới gồm 8 proton

B. Chỉ có nguyên ổn tử oxi new có 8 electron

C. Trong 3 đồng vị của oxi, chỉ gồm 18O mới tất cả 10 nơtron

D. Chỉ bao gồm hạt nhân nguyên ổn tử oxi new gồm 8 nơtron

Câu 12: Agon tách ra trường đoản cú bầu không khí là các thành phần hỗn hợp của 3đồng vị: 99,6% 40Ar, 0,063% 38Ar, 0,337% 36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar sinh hoạt điều kiện tiêu chuẩn chỉnh.

A. 5,60 lkhông nhiều B. 5,89 lkhông nhiều

C. 11,trăng tròn lkhông nhiều D. 6,22 lít

*


Tải về

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *