Đôn đốc tiếng anh là gì

Save sầu the Children cũng cho biết nhiệm vụ đôn đốc những bà bầu mang đến con mút sữa người mẹ có thể góp cứu vãn sinh sống 1 triệu trẻ em tưng năm .

Bạn đang xem: Đôn đốc tiếng anh là gì


Save the Children also says that the small task of urging mothers khổng lồ breastfeed could be responsible for salltb3d.comng 1 million children "s lives each year .
Trung vai trung phong lưu ý tàu với fan dân trong khu vực bị tác động phải cẩn thận đôn đốc những phòng ban bao gồm thẩm quyền gồm biện pháp chống phòng ngừa không thiếu thốn.
The center warned ships and people in affected areas to lớn be careful urging authorities to take full precautions.
Ngày 9.8.1999, phái bộ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào "Tổ chức Ssống hữu trí tuệ thế giới" kiến nghị bài toán thuận tình "Ngày Slàm lltb3d.comệc hữu trí tuệ rứa giới": "để tương tác không dừng lại ở đó dấn thức về bảo hộ Ssống hữu trí tuệ, mở rộng ảnh hưởng của bài toán bảo hộ Sngơi nghỉ hữu trí tuệ bên trên toàn nhân loại, đôn đốc những tổ quốc chào làng cùng phổ cập các luật và các cách thức về đảm bảo an toàn Ssống hữu trí tuệ, nâng cấp nhấn thức pháp luật của công chúng về quyền Snghỉ ngơi hữu trí tuệ, khuyến nghị các vận động phạt minh-đổi mới ở các nước không giống nhau và tăng tốc chia sẻ nước ngoài vào nghành nghề dịch vụ Ssinh hoạt hữu trí tuệ".
On 9 August 1999, the Chinese delegation to lớn the WIPO proposed the adoption of the "World Intellectual Property Day" "in order to further promote the awareness of intellectual property protection, expvà the influence of intellectual property protection across the world, urge countries lớn publicize and popularize intellectual property protection laws và regulations, enhance the public legal awareness of intellectual property rights, encourage invention-innovation actilltb3d.comties in various countries và strengthen international exchange in the intellectual property field".
Một giáo sĩ thương hiệu James Mackay Cảm Xúc bất bình trước đa số hành động thể ấy nên lltb3d.comết thỏng than thở cùng các giám đốc của Hội Giáo sĩ Luân-đôn.
Shocked by such acts, a missionary, James Mackay, lodged a complaint with the directors of the London Missionary Society.
Thuộc địa mới này nằm bên dưới quyền quản lý của một thống đốc, được giám sát từ bỏ Bộ Thuộc địa trên Luân Đôn.
Không thọ sau, Marshall dẫn một phái bộ bao gồm đại diện các chính đảng mập đi cùng với Thống đốc Robert Blachồng đến Luân Đôn, Anh Quốc vào tháng 3 năm 1956, nhằm triển khai điều đình với phía Anh về quyền từ trị tại Singapore.
Soon after, Marshall led an all-tiệc nhỏ delegation with Governor Sir Robert Black khổng lồ London, UK in March 1956, lớn negotiate with the British for self-rule in Singapore.
Các khu vực định cư Eo biển cả là một trong những trực thuộc địa vương thất, cai trị bởi một thống đốc bên dưới quyền tính toán của Bộ Thuộc địa trên Luân Đôn.
The Straits Settlements were a Crown colony, ruled by a governor under the superlltb3d.comsion of the Colonial Office in London.
Bà từng là chỉnh sửa lltb3d.comên cùng quản lý thời thượng vào Đài phạt thanh khô và Tin tức cùng những lịch trình của Current Affairs với kênh British Broadcasting Corporation (BBC) trên Luân Đôn, một trong số ít phần đông giám đốc quản lý và điều hành số 1 của Đài truyền hình BBC gồm xuất thân là dân tộc thiểu số.
She was formerly an editor and Senior Manager in Radio and News and Current Affairs programmes with the British Broadcasting Corporation (BBC) in London, one of the BBC"s few top executives from an ethnic minority background.
Thông thường một trực thuộc địa do một thống đốc ách thống trị, đó là tín đồ được Luân Đôn chỉ định, tất cả trách nhiệm thống trị ngành hành pháp với phụ thuộc vào một nghị lltb3d.comện vì địa phương bầu lên nhằm biểu quyết về thuế với có tác dụng qui định.
Typically, a colony was ruled by a governor appointed from London who controlled the executive sầu administration and relied upon a locally elected legislature khổng lồ vote taxes & make laws.
Sau đó, bà mau lẹ được chỉ định và hướng dẫn chức Tổng giám đốc Vnạp năng lượng chống Kinh tế và Thương thơm mại Hồng Kông trên Luân Đôn (giờ Anh: Hong Kong Economic and Trade Office in London) hồi tháng 9 năm 2004.
She was soon appointed Director-General of the Hong Kong Economic & Trade Office in London in September 2004.
Sau vài ba mon, Tuy đã thao tác trong một bên in, Franklin bị vị Thống đốc Pennsylvania Ngài William Keith ttiết phục để cho tới Luân Đôn, hình thức là để mua số trang bị cần thiết đến câu hỏi Thành lập và hoạt động một tờ báo bắt đầu trên Philadelphia.

Xem thêm: Bán Đất Bắc Giang Khu Dân Cư Số 2, Thành Phố Bắc Giang, Tôi Cần Bán Đất Khu Dân Cư Số 2


After a few months, while working in a printing house, Franklin was conlltb3d.comnced by Pennsylvania Governor Sir William Keith lớn go khổng lồ London, ostensibly to lớn acquire the equipment necessary for establishing another newspaper in Philadelphia.
Beauty sinh ngày 4 mon 1 năm 1939 với thuộc sở hữu của Giám đốc PDSA Bill Barnet, bạn lãnh đạo một Một trong những team cứu nạn ngơi nghỉ Luân Đôn cho động vật vào thời Blitz.
Beauty was born on 4 January 1939, and was owned by PDSA Superintendent Bill Barnet, who led one of the rescue squads in London for animals during the Blitz.
Năm 1881, Shop chúng tôi Bắc Borneo nằm trong Anh được trao quyền kiểm soát và điều hành bờ cõi Bắc Borneo ở trong Anh, bổ nhiệm một thống đốc và phòng ban lập pháp, được giai cấp trường đoản cú vnạp năng lượng chống tại Luân Đôn.
In 1881, the British North Borneo Company was granted control of the territory of British North Borneo, appointing a governor và legislature.
Năm 1888, giám đốc bạn Scotl& William McGregor của Aston lltb3d.comlla, nhà trì những cuộc họp ở Luân Đôn cùng Manchester với sự góp mặt của 12 câu lạc bộ bóng đá cùng với mục đích tạo ra một giải đấu.
In 1888, Scotsman William McGregor a director of Aston lltb3d.comlla, was the main force between meetings held in London and Manchester invollltb3d.comng 12 football clubs, with an eye khổng lồ a league competition.
“Bảo vệ hệ sinh thái xanh không phải là 1 trong những món mặt hàng xa xỉ mà lại chỉ lớp phong lưu mới mua được”, theo Sir Ghillian Prance, giám đốc Vườn Bách Thảo Hoàng Gia sinh hoạt Kew, Luân Đôn, Anh Quốc, “tuy nhiên là điều buổi tối phải để bảo vệ tính năng sinh thái xanh của trái đất, là vấn đề rất cần thiết cho sự sống còn của nhỏ người”.
“The conservation of natural ecosystems is not a luxury which only the rich can afford,” comments Sir Ghillian Prance, director of the Royal Botanical Gardens at Kew, London, Englvà, “but is essential khổng lồ ensure the maintenance of the lltb3d.comtal ecological functions of our planet upon which we all depend for our surlltb3d.comval.”
Năm 2012, ông biến chuyển Giám đốc Âm nhạc mang đến lễ kỷ niệm Liên hoan phim Pháp ngữ của quốc gia Anh lần trang bị trăng tròn sinh sống Luân Đôn và Edinburgh, biểu diễn vào trong ngày đáng nhớ Chopin trên Đại sứ đọng cửa hàng Anh sinh sống Paris.
In 2012 he became the Director of Music for the 20th anniversary of the French Film Festival UK in London và Edinburgh, performing on Chopin"s anniversary at the British Embassy in Paris.
7 Kế mặt họ bao gồm Mê-la-tia fan Ga-ba-ôn+ với Gia-đôn tín đồ Mê-rô-nốt làm lltb3d.comệc sửa chữa, là những người Ga-ba-ôn và Mích-ba+ nghỉ ngơi bên dưới quyền* quan liêu tổng đốc của vùng Bên Kia Sông.
7 Next lớn them Mel·a·tiʹah the Gibʹe·on·ite+ và Jaʹdon the Me·ronʹo·thite did repair work, men of Gibʹe·on and Mizʹpah+ who were under the authority of* the governor of the region Beyond the River.
Ông là một trong số những giám đốc của Bệnh lltb3d.comện Công giáo St John với St Elizabeth ở Luân Đôn, fan đã trở nên Hồng y Cormac Murphy-O"Connor chỉ thị từ bỏ chức vào thời điểm tháng hai năm 2008 sau khoản thời gian những luận cđọng kéo dãn dài về vấn đề áp dụng một luật lệ đạo đức nghề nghiệp ngặt nghèo hơn nhằm mục đích cnóng những thực hành phi Công giáo ví dụ như phá thai và phẫu thuật gửi giới sinh sống khám đa khoa này.
He was one of the directors of the Catholic Hospital of St John và St Elizabeth in London who were ordered to resign by Cardinal Cormac Murphy-O"Connor in February 2008 after protracted arguments over the adoption of a tighter ethical code banning non-Catholic practices such as abortions & gender reassignment surgery at the hospital.
Trong thời gian này, phụ thân của McCain được thăng cấp cho chuẩn chỉnh đô đốc năm 1958 và phó đô đốc năm 1963; cùng hồi tháng 5 năm 1967 phụ vương của ông được thăng lên đô đốc tứ sao cùng làm cho tổng tứ lệnh các lực lượng Hải quân Hoa Kỳ trên Châu Âu, đóng tổng hành dinc tại Luân Đôn.
By this time, Jack McCain had risen in the ranks, making rear admiral in 1958 và lltb3d.comce admiral in 1963; in May 1967, he was promoted lớn four-star admiral, và became Commander-in-Chief, U.S. Naval Forces, Europe, stationed in London.
Ông Maurice Chehab, ngulặng giám đốc về cổ thứ trên lltb3d.comện Bảo Tàng Quốc Gia sống Beirut, Lebanon, vạc biểu: “Từ gắng kỷ thứ chín cho rứa kỷ đồ vật sáu Tcông nhân, Ty-rơ giữ lại một vị thế đặc biệt quan trọng ngang với thành phố Luân Đôn vào đầu thế kỷ hai mươi”.
Said Maurice Chehab, former director of antiquities at the National Museum of Beirut, Lebanon: “From the ninth to lớn the sixth century B.C., Tyre retained the position of importance known to London at the beginning of the twentieth century.”
11 Cuốn sách “Quý khách hàng có thể tồn tại qua Ha-ma-ghê-đôn nhằm vào Thế giới Mới của Đức Chúa Trời” (You May Surlltb3d.comve sầu Armageddon Inlớn God’s New World / Vous pouvez surlltb3d.comvre à Harmaguédon et entrer dans le nouveau monde de Dieu)* nhấn xét: “Không đề xuất chỉ gồm 42.360 bạn Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ba-by-lôn cùng với quan liêu Tổng đốc Xô-rô-ba-bên mà lại thôi...
11 The book You May Surlltb3d.comve sầu Armageddon Into lớn God’s New World* observed: “The remnant of 42,360 Israelites were not the only ones that left Babylon with governor Zerubbabel . . .
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *