Đói Tiếng Anh Là Gì

hầu hết khi những người dân đi từ bỏ đơn vị này sang đơn vị tê thấy rõ được những thiên sứ dẫn dắt cho nhà những người dân đói khát về sự công bình.

Bạn đang xem: Đói tiếng anh là gì


(Matthew 11:19) Frequently, those going from house khổng lồ house have seen evidence of angelic direction that leads them to those who are hungering & thirsting for righteousness.
Dưới sức HOT của buổi ngày, sự stress từ các việc đứng sẵn sàng võ thuật, sự đói khát đang làm cho tất cả những người Carthage với châu Phi kệt sức trước khi bọn họ bắt đầu giao chiến.
The battle reached the centre considerably later, so that the noon heat, the strain of standing under arms, hunger & thirst weakened the Carthaginians and Africans before they started fighting.
Ông đương đầu mang đến tận thuộc, càng ngày càng hăng say rộng nhằm hạn chế lại tsi mê nhũng cùng nghèo đói, không những các quan chđọng cơ quan chính phủ mới rất cần phải trung thực, nhưng mà từ đầu đến chân dân cũng cần phải liên kết lại với nhau để để cho tiếng nói của bản thân mình được lắng tai.
He fought till the over, increasingly passionate that lớn combat corruption and poverty, not only did government officials need lớn be honest, but citizens needed lớn join together to lớn make their voices heard.
Chúng ta nên đánh giá lại đều thử thách nhưng CPhi đang phải đối mặt tự thách thức về sự việc vô vọng, ( sự vô vọng đến từ sự đói nghèo ) mang đến thách thức về sự hi vọng
We need lớn reframe the challenge that is facing Africa, from a challenge of despair, which is called poverty reduction, to a challenge of hope.

Xem thêm: Hạt Đậu Tằm Là Đậu Gì ? Sử Dụng Như Thế Nào? Ảnh Hưởng Của Đậu Dâu Tằm Tới Bệnh Thiếu Men G6Pd


Cô ấy thực sự nhận thấy rằng ông sẽ vướng lại mọi đứng sữa, không thực sự từ bỏ bất kỳ thiếu thốn đói, với cô ấy vẫn đem về một chiếc gì đó không giống nhằm ăn cân xứng hơn đến anh ta?
Would she really notice that he had left the milk standing, not indeed from any lachồng of hunger, and would she bring in something else to lớn eat more suitable for him?
Nó vận dụng đạo đức nghề nghiệp Kiđánh giáo mang đến các vụ việc làng mạc hội, nhất là những sự việc vô tư xóm hội nlỗi bất bình đẳng kinh tế tài chính, nghèo đói, nghiện rượu, phạm nhân, đều căng thẳng về chủng tộc, khu vực ổ con chuột, môi trường xung quanh ô uế, lao đụng trẻ em, liên đoàn lao đụng cấp thiết phù hợp nghi không thiếu cùng với xã hội, trường yếu đuối kém nhẹm, và nguy cơ tiềm ẩn cuộc chiến tranh.
It applied Christian ethics to lớn social problems, especially issues of social justice such as economic ineunique, poverty, alcoholism, crime, racial tensions, slums, unclean environment, child labor, inadequate labor unions, poor schools, and the danger of war.
Một thảm trạng xẩy ra sau Thế chiến II được cuốn The World Book Encyclopedia (Bách khoa Tự điển Thế giới, 1973) diễn tả là “nàn đói lớn số 1 vào lịch sử thay giới”.
After the second world war came what The World Book Encyclopedia (1973) describes as “the greademo world-wide shortage of food in history.”
Thêm vào kia, phần đa đoàn thường xuyên dân chạy loạn và thiên cư tập trung đông đảo làm việc các thị thành càng làm cho bệnh dịch cùng nạn đói nặng thêm.
In addition, the displacement of civilian populations and the overcrowding of refugees inlớn cities led lớn both disease và famine.
Sau Lúc Habré bị lật đổ vào một cuộc nổi loàn của Idriss Déby vào năm 1990, Djiraibe quay trở lại Chad cùng tận mắt chứng kiến cảnh đói khát với nghèo đói lan rộng trong dân chúng.
After Habré was overthrown in a rebellion by Idriss Déby in 1990, Djiraibe returned khổng lồ Chad & saw widespread starvation and poverty amuốn the people.
lúc ấy những người dân đói sẽ tiến hành no đủ, những người căn bệnh sẽ tiến hành chữa trị lành, và ngay cả những người dân chết cũng biến thành được sinh sống lại!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *