Đề thi thpt quốc gia 2019 môn tiếng anh

Để luyện tập cho kỳ thi thpt QG, các em tìm hiểu thêm Hướng dẫn giải chi tiết từ A đến Z Đề thi môn giờ đồng hồ Anh thpt QG năm 2020 (mã đề 405), qua đó các em sẽ nạm rất vững những kiến thức căn bản xuất hiện tại trong kì thi !


Bên cạnh đó, những em cũng chớ quên bài viết liên quan Kinh nghiệm trong chống thi IELTS để bình tâm và lạc quan hơn nhé.

Bạn đang xem: Đề thi thpt quốc gia 2019 môn tiếng anh


Các em cũng đừng quên H ƯỚNG DẪN GIẢI chi TIẾT TỪ A ĐẾN Z ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2020


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary bức xúc in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the option that best complete seach of the following exchanges.


Đáp án câu 5 là B. Giải thích: “Do you need anything else?" nghĩa là người bán hàng (shop assistant) hỏi rằng “Bạn bao gồm cần gì thêm nữa không”, thì chỉ tất cả “That’s all. Thanks” là mang nghĩa cân xứng (Đó là tất cả rồi. Cảm ơn). Trong khi đó “Good job!” nghĩa là xuất sắc lắm, “With pleasure” nghĩa là vinh hạnh của tớ (vinh dự làm cái gi đó), “You’re welcome” nghĩa là không tồn tại gì.
Đáp án câu 6 là D. Giải thích: "I think children should be paid for doing the housework." tức là “Tôi nghĩ trẻ nhỏ nên được trả chi phí khi làm việc nhà”, thì tất cả câu D với ý nghĩa tương xứng với vế sau Peter (mang ý nghĩa phản đối). “I don’t think so. It"s their duty in the family”: Tôi không nghĩ là vây. Đó là trách nhiệm của chúng trong gia đình”. Phần nhiều câu trả lời khác đều mang nghĩa ủng hộ, không tương xứng với vế sau của đề bài: “You"re exactly right” tức thị bạn hoàn toàn chính xác, “That"s what I think” tức thị đó là các thứ tôi nghĩ, “There"s no doubt about it” suy nghĩ là không hề nghi ngờ gì về việc đó nữa.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word(s) CLOSEST in meaning khổng lồ the underlined word(s) in each of the following questions.


Đáp án câu 7 là A. Giải thích: Brought back là dạng vượt khứ của bring back, là hễ từ phrasal verb đồng nghĩa tương quan với recall - gợi lại/mang (trở) lại. Những từ sót lại có ý nghĩa sâu sắc không phù hợp: release là thả/giải phóng ra, revise là sửa lại/chỉnhlại, còn catch (caught – cồn từ bất quy tắc) tức thị bắt kịp/đuổi kịp
Đáp án câu 8 là D. Giải thích: (to) accept = admit tức thị thừa nhận,chấp nhận chiếc gì. Trong khi ấy những từ còn lại mang chân thành và ý nghĩa trái ngược hoặc ko phù hợp, deny # accept nghĩa là từ chối/phủ nhận, discuss tức thị thảo luận, còn protect nghĩa là bảo vệ.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.  


Question 9: Children brought up in a caring environment tend khổng lồ grow more sympathetic towards others.


Đáp án câu 9 là D. Giải thích: a caring environment nghĩa là môi trường được quan lại tâm chăm sóc (yêu thương), đồng nghĩa với câu A với câu C. Câu B dishonest với nghĩa không trung thực, không tương xứng với nghĩa của đề bài, nên chỉ từ câu D – hateful với nghĩa chán ghét (không quan tiền tâm) là trái nghĩa.

Question 10: It"s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street. 


Đáp án câu 10 là A. Giải thích: turn a blind eye = take no notice of là idiom buộc phải học, sở hữu nghĩa là không nhằm tâm/đểý đế vật gì hoặc việc gì. Trong khi ấy have no feeling for là không tồn tại tình cảm/vô cảm đối với cái gì, show respect for là diễn tả sự tôn trong đối với cái gì, pay attention to lớn sth/sb là tập trung/chú ý vào dòng gì/việc gì.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the following questions.


Question 11: As they remembered …………… about the danger of getting lost in the forest, the tourists closely followed the tour guide.


Đáp án câu 11 là A. Giải thích: (to) remember doing sth là nhớ ĐÃ là vấn đề gì, còn (to) remember to vì chưng sth tức thị nhớ CHUẨN BỊ làm việc gì. Câu này có nghĩa vụ việc đã xẩy ra rồi, bắt buộc động từ bắt buộc ở dạng V-ing (loại câu C với D). Câu này chọn câu A, phân chia ở tiêu cực vì sở hữu nghĩa là “Vì bọn họ nhớ ĐÃ ĐƯỢC lưu ý bởi nguy hại bị lạc trong rừng, nên các khách phượt đi theo sát người hướng dẫn viên”.

Question 12: Once …………..for viruses, the software can be installed in the school computer system for use. 


Đáp án câu 14 là D. Giải thích: Be similar khổng lồ sb/sth là tựa như với ai/cáigì, đề xuất học thuộc cấu tạo (giới từ) này nhé.
Đáp án câu 15 là B. Giải thích: Vị trí nên điền của câu này phải là 1 trong tính từ hoặc 1 danh từ (sau động từ to-be), bắt buộc loại câu C (động trường đoản cú thường) với D (trạng từ). Từ cần điền là B, be popular with sth/sb nghĩa là phổ biến (nổi tiếng) cùng với ai/cái gì, popularity có nghĩ sự danh tiếng không tương xứng trong văn cảnh của câu. Câu này còn có nghĩa là: cùng với sự hài hước của mình, Martin khá khét tiếng (phổ biến) với các học sinh.  
Đáp án câu 16 là B. Giải thích: Câu này tức là các người dân ở ngôi làng đang sinh sống và làm việc một cuộc sống hạnh phúc MẶC DÙ chúng ta thiếu thốn những sơ sở vật chất hiện đại. Dựa theo nghĩa của câu, nhiều loại ngay câu A (bởi vì) và C (vì vậy). 
Đáp án câu 17 là C. Giải thích: (to) attract / draw sb’s attention nghĩa là lôi cuốn sự chút ý của ai.
Đáp án câu 19 là C. Giải thích:(to) seize sth/sb có nghĩa là ngăn chặn chiếc gì/ai. Câu này có nghĩa là những nhà khoa học đang phân tích một loại thuốc có khả năng ngăn chặn sự lây lan của các tế bào ung thư. Các tự khác sở hữu nghĩa không phù hợp, trong số đó (to) arrest tức là bắt giữ lại (thường dùngcho tội phạm), catch là bắt/đuổi kịp, grasp là bắt lấy, chiếm lấy.
Đáp án câu trăng tròn là A. Giải thích: Câu này nghĩa là cậu nhỏ bé thích fan trông trẻ của chính bản thân mình ngay chớp nhoáng NGAY KHI gặp gỡ cô ấy, rất có thể dễ dàng loại ngay câu B và C (trước khi gặp). Chỉ sót lại câu A và D có nghĩa tương tự như nhau. Tuy nhiên câu này đang phân chia ở vượt khứ đơn, nhưng lại câu D vế câu lại phân tách ở hiện nay tại, không hợp lí => lựa chọn câu D.
Đáp án câu 21 là A. Giải thích: Câu này nghĩa là đã tới lúc anh ấy cần cư xử như một người lớn có trách nhiệm và ngừng việc đổ lỗi lên người khác mang lại những sai lạc của mình. 
Đáp án câu 23 là C. Giải thích: (to) assign sb to vì sth (= allocate): chỉ định/giao mang lại ai làm mẫu gì. Tuy vậy từ còn lại không với nghĩa tương xứng (adhere nghĩa là tham gia / tuân hành cái gì)  

Question 24: It"s not my …………to tell you how lớn run your life, but I think you should settle down and have a family. 


Đáp án câu 24 là C. Giải thích: it is (not) sb’s job to vày sth tức thị (không phải) là bài toán của ai làm việc gì => chọn câu C.

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to 29.


In an educational context, the term "learner independence" has gained increasing importance in recent years. It is of particular (25)………to language learning and commonly refers lớn the way students confidently control & organise their own language leaming process. While some people seem to have an almost (26) ………….flairs for languages,others have lớn rely on strategies to maximise their skills và learn a foreign language more effectively.


The main thing to lớn remember is that becoming a truly independent learner ultimately depends above all on taking responsibility for your own learning and being prepared to lớn take every opportunity available to you khổng lồ learn. You also increase your chances of (27) ……….by learning according to your own needs and interests, using all available resources. Research shows that learners (28)……….adopt this approach will undoubtedly manage khổng lồ broaden their language abilities considerably and, (29) …………., are more likely to achieve their objectives in the longer term.


Đáp án câu 25 là B. Giải thích: đề nghị đọc kỹ cùng hiểu ngữ cảnh của bài bác để điền được từ thích hợp câu này: Trong toàn cảnh giáo dục, thuật ngữ "tính hòa bình của người học" càng ngày càng trở nên quan trọng đặc biệt trong trong thời gian gần đây. Nó có liên quan một cách ví dụ đến việc học ngôn ngữ và hay được đề cập đến cách học viên tự tin kiểm soát điều hành và tổ chức quy trình họccủa họ. Relevance(n): sự liên quan. Trong lúc đó hầu hết từ khác có nghĩa ko phù hợp: resemblance (n) là sự giống nhau, acquaintaince (n) là sự biết hoặc người quen (chỉ người), còn acceptance (n) là sự chấp nhận/chấp thuận. 
Đáp án câu 26 là D. Giải thích: instinctive (adj) nghĩa là nằm trong về bạn dạng năng, câu này mang nghĩa là: trong khi một vài người dường như có khiếu gần như thuộc về phiên bản năng đối với ngôn ngữ, những người dân khác phải phụ thuộc vào các chiến lược để tối đa hóa năng lực và học tập ngoại ngữ một cách kết quả hơn. Những từ còn sót lại mang nghĩa không phù hợp: habitual (adj) là thường lệ (thói quen), spiritual (adj) là trực thuộc về tinh thân, perceptive (adj) là ở trong về tri giác. 
Đáp án câu 27 là D. Giải thích: Vị trí đề nghị điền là 1 trong danh từ bỏ (đi sau giới từ) thì dễ dàng chọn câu trả lời là câu D. 
Đáp án câu 29 là A. Giải thích: Câu này nghĩa là, và từ kia (kết quả là), có khả năng cao đạt được kim chỉ nam của bọn họ trong nhiều năm hạn, chọn lời giải A. Trong khi đó, phần đa từ còn sót lại là though (mặc dù) và because (bởi vì) đề xuất đi cùng với mệnh đề, in contrast (ngược lại), cả bố từ còn lại cũng hầu hết mang nghĩa không tương xứng với ngữ cảnh.

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 30 to 34.


Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going to lớn remote destinations, staying with local people và learning about their culture và way of life. They stay in local accommodation, mô tả facilities with local people, & join in with meals và celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is set to change. (1) 


Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However, a foreign exchange involves staying with people who often chia sẻ the same values. Tribal tourism takes visitors khổng lồ places where the lifestyle is very different from that in their home location. Those who have been on a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance khổng lồ live in a way they never have before. (2) 


Not everyone is convinced that tribal tourism is a good thing, & opinions are divided. The argument is about whether or not it helps the local population, or whether it exploits them. The main problem is that, because tribal tourism is relatively new, the long-term influences on local populations have not been studied in much detail. Where studies have been carried out, the effects have been found to be negative. (3) 


So, is it possible to lớn experience an exotic culture without harming it in some way "With a bit of thought, we can maximise the positive influences và minimise the negative," says travel company director Hilary Waterhouse. "The most important thing for a tribal tourist is lớn show respect for, learn about, and be aware of, local customs & traditions. Always remember you"re a guest.” (4) 


Question 34: According khổng lồ Hilary Waterhouse, the most important thing for a tribal touristis to......


Đáp án câu 30 là B. Giải thích: Những câu hỏi về title của bài bác (ý thiết yếu của bài), nên làm cuối cùng sau khi đã trả lời các câu hỏi khác. Đoạn (1) reviews về Tribal tourism (du định kỳ tới các bộ lạc) là gì, đoạn (2) so sánh mô hình này với loại hình khác, đoạn (3) với (4) là các ý kiến trái chiều về loại hình này cùng lời khuyên lành mạnh và tích cực đến du khách. Vậy nên lựa chọn đáp án là B, trong khi đó câu A với C chỉ thể hiện một phần trong bài, câu D không liên quan đến ngôn từ của bài. 
Đáp án câu 31 là A. Giải thích: buộc phải đọc kỹ câu trước đó nhằm tránh nhầm lẫn chọn câu C (local people). “It involves travellers going khổng lồ remote destinations, staying with local people và learningabout their culture và way of life. They stay in local accommodation, giới thiệu facilities with local people, & join in with meals và celebrations” tức là nó (trial tourism) tương quan đến việc du khách đi mang đến các địa điểm xa xôi, ở với những người dân địa phương và khám phá về văn hóa và bí quyết sống của họ. Bọn họ ở lại các nơi sinh hoạt địa phương, chia sẻ cơ sở thiết bị chất với những người dân địa phương cùng tham gia vào bữa tiệc và các buổi liên hoan => they = travallers. 
Đáp án câu 32 là C. Giải thích: dẫn chứng cho câu C là ở “Tribal tourism takes visitors khổng lồ places where the lifestyle is very different from that in their trang chủ location”, phía bên trong đoạn (2). 
Đáp án câu 33 là C. Giải thích: nghĩa của divided (adj) là bị chia ra, bọn họ cần gọi kỹ văn cảnh của câu để chọn nghĩa phù hợp. Mặc dù nhiên rất có thể dễ dàng nhiều loại được ngay câu trả lời similar (adj) là tương tự và interesting (adj) là thú vị. “Not everyoneis convinced that tribal tourism is a good thing, and opinions are divided” nghĩa là ko phải ai ai cũng tin rằng phượt bộ lạc là một trong những điều tốt, và những ý con kiến thì không giống nhau. => Chọn lời giải là C (different). 
Đáp án câu 34 là B. Giải thích: minh chứng cho câu này là nghỉ ngơi đoạn sau cùng “The most important thing for atribal tourist is khổng lồ show respect for, learn about, and be aware of, local customs và traditions. Always remember you"re a guest.” => show respect for… local customs and traditions = respect local customs & traditions. Các câu còn sót lại sai hoặc ko được đề cập cho trong bài.

Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the questions from 35 lớn 42. 


E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers & other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but to buy newer ones to lớn keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, and other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment - e-waste contains many toxic substances suchas lead, mercury, and arsenic that leak into the ground. (1)


Recycling is the ideal solution khổng lồ the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals like gold và silver that make it attractive khổng lồ recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient - and less environnmentally destructive - than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold and diverted to lớn the developing world, posing an increasing threat lớn the health of the people there. (2) 


To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified to lớn ban hazardous waste shipments to lớn poor countries completely. Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce. (3) 


Companies like Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping to lớn profit from clean e-waste recycling. The key to lớn their business is a huge, building-size machine able lớn separate electronic products into their component materials. As the machine"s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn"t take many moremachines lượt thích this lớn process the entire USA"s output đầu ra of high-tech trash. (4) 


Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas. (5) (Adaped from "Reading Explorer 4" by Paul Mactatyre & Nancy Hubley)


Question 37: As stated in paragraph 2, a large percentage of e-waste meant for recycling inthe developed countries……


Đáp án câu 35 là A. Giải thích: tương tự như câu 30 bên trên, những câu hỏi về tiêu đề của bài (ý thiết yếu của bài), nên làm sau cùng sau lúc đã vấn đáp các thắc mắc khác. 
Đáp án câu 36 là A. Giải thích: obsolete (adj) = outdated nghĩa là lỗi thời. Cần phát âm hiểu cả câu để đoán ra từ đồng nghĩa phải chọn. “Computers và other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but khổng lồ buy newer ones to keep up” nghĩa là máy vi tính và các thiết bị năng lượng điện tử không giống trở cần lỗi thời chỉ trong một vài ba năm, khiến người tiêu dùng không có rất nhiều sự tuyển lựa ngoài việc mua những chiếc mới hơn nhằm theo kịp (xu hướng). Những từ còn lại mang nghĩa không phù hợp.
Đáp án câu 37 là D. Giải thích: dẫn chứng ở câu “The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold and diverted to the developing world” (developing world = developing countries).

Xem thêm: Trào Lưu " Đi Đường Quyền Nghĩa Là Gì ? Đi Đường Quyền Là Gì


Đáp án câu 38 là D. Giải thích: (to) notify = inform tức thị thông báo, báo. Hầu như từ còn sót lại mang nghĩa không phù hợp: (to) assure là cam đoan, (to) notice là chú ý, chú ý đến, còn (to) excuse là tha thứ, tha lỗi. “an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries” nghĩa là một trong hiệp cầu (thỏa thuận) yêu cầu các nước nhà phát triển thông tin cho các nước nhà đang cải cách và phát triển về việc những lô hàng chất thải ô nhiễm và độc hại đang vận chuyến đến tổ quốc của họ. 
Đáp án câu 39 là A. Giải thích: nên đọc kỹ cả câu để xác định đại từ thay thế cho chủ ngữ nào. “Although the ban hasn"t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws.” nghĩa là tuy nhiên lệnh cấm chưa xuất hiện hiệu lực, tuy thế Liên minh Châu Âu, địa điểm mà cơ sở hạ tầng tái chế phát triển tốt, đã viết thêm nó vào hình thức của họ. Vì chưng vậy, it sinh hoạt đây chính là thay nuốm cho lệnh cấm (the ban). 
Đáp án câu 40 là D. Giải thích: bằng chứng ở câu “One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce”  
Đáp án câu 41 là D. Giải thích: vật chứng ở câu “and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA.” 
Đáp án câu 42 là B. Giải thích: Ở câu sau cùng “Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas.”, mang nghĩa là Creative Recycling Systems hi vọng rằng chính phủ nước nhà Hoa Kỳ đang sớm tạo thành điều nguyên lý ngăn cản tín đồ dân giữ hộ rác thải năng lượng điện tử ra nước ngoài. Tức hoàn toàn có thể suy ra được rằng các hành động lập pháp là điều cơ phiên bản để xử lý vấn đề rác rến thải điện tử một bí quyết hiệu quả. (câu D)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.


A. Appealing though smartphones are with new applications, they are becoming less affordably priced.


B. Whatever new applications smartphones have, they are becoming more appealing with reasonable prices.


C. No matter how reasonable the prices of smartphones are, they are not so appealing with new applications.


D. Not only are smartphones becoming more affordable but, with new applications, they are also more appealing.


Mark the letter A, B, C, or D on your unswer sheet to lớn indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions. 


Đáp án câu 45 là A. Giải thích: should (not) have done sth là đang (không) đề xuất làm gì. Những từ còn lại không cân xứng về nghĩa: must have done sth là đã buộc phải làm gì, might/couldhave done sth là có thể đã làm gì. 

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.


Question 48: At the beginning of the ceremony (A), there was a respectable (B) one-minute silence in remembrance of (C) the victims of the earthquake (D).


Đáp án câu 48 là B. Giải thích: respectable (adj) là đáng yêu (thường dùng cho người), ở chỗ này phải thực hiện tính từ respectful có nghĩa thành kính thì mới phù hợp. a respectful one-minute silence: 1 phút mang niệm thành kính 
Đáp án câu 49 là A. Giải thích: Trạng từ nên đứng trước đụng từ hay (và sau rượu cồn từ khổng lồ be) => usually gets up 

Question 50: The money raised in the (A) appeal will use (B) to lớn help (C) those in need in remote areas (D). 


Đáp án câu 50 là B. Giải thích: Động trường đoản cú câu này phải được phân tách ở dạng bị động, tức là số tiền quyên góp được vào cuộc kêu gọi sẽ ĐƯỢC DÙNG để giúp đỡ đỡ những người dân có yếu tố hoàn cảnh khó khăn ởnhững vùng sâu, vùng xa => will be used.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo cổng đầu ra - Thi ko đạt, học lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an email. Please click the liên kết in the e-mail to confirm your subscription!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *