ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN SINH 9 CẤP HUYỆN

Cùng tham khảo Đề thi HSG cấp cho thị xã môn Sinh học tập lớp 9 năm 2017-2018 giúp các em ôn tập lại những kỹ năng và kiến thức đã học, Review năng lượng làm bài xích của chính bản thân mình với chuẩn bị kì thi học viên tốt được giỏi rộng cùng với số điểm trên cao suôn sẻ.


*

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2017 ­ 2018 Môn: Sinh học tập Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3.0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi môn sinh 9 cấp huyện

So sánh những đặc điểm giống và khác nhau về cấu tạo của ADN với ARN? Câu 2: (2.5 điểm). a. Nêu 3 sự kiện trong giảm phân dẫn đến hình thành các tổ hợp nhiễm dung nhan thể khác nhau trong các giao tử. b. Cho hai cá thể lai với nhau thu được F1 có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 3:1. Quy luật di truyền nào đã chi phối phép lai ? Với mỗi quy luật di truyền cho một ví dụ bằng một sơ đồ lai ( cho biết gen quy định tính trạng nằm trên NST thường). Câu 3: ( 3.5 điểm). ̣ ̉ ̣ ̉ a. Phân biêt cung phan xa, vong phan xa. ̀ ̣ ̣ b. Phân biêt hô hâp ngoai va hô hâp trong. ́ ̀ ̀ ́ Câu 4: (2.5 điểm). a. Phân biệt nhiễm sắc thể kép với cặp nhiễm sắc thể tương đồng. BD b. Kí hiệu bộ NST của một loài sinh vật như sau: Aa EEXY. bd Khi giảm phân bình thường xuyên, không có trao đổi đoạn, có thể tạo ra bao nhiêu loại giao tử? Hãy viết kí hiệu các loại giao tử đó. Câu 5: (3.0 điểm). a. Trình bày ý nghĩa của nguyên phân, giảm phân và thụ tinc. b. Một tế bào tiến hành nguyên phân liên tiếp một số lần đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 70 NST. Tất cả các tế bào con được tạo ra mọi tiến hành giảm phân đã cần môi trường cung cấp 80 NST. Hãy xác định cỗ NST 2n của loài và số lần nguyên phân của tế bào. Câu 6 : (2.5 điểm). Một đoạn phân tử ADN có 150 vòng xoắn và có 20% Ađênin. Hãy xác định: a. Tổng số nucleotit và chiều dài của đoạn ADN.

Xem thêm: Ý Nghĩa Lâm Sàng Của Tế Bào Ung Thư Là Gì ? Triệu Chứng Và Cách Điều Trị

b. Số lượng từng loại nucleotit của đoạn ADN. c. Khi gen tự nhân đôi 4 lần thì môi trường đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit mỗi loại? Câu 7: (3 điểm). Cho biết ở 1 loài con gà, hai cặp tính trạng về chiều cao chân và độ dài cánh do gen nằm trên NST thường quy định và di truyền độc lập với nhau. Gen A: Chân cao, gen a: chân tốt Gen B: cánh lâu năm, gen b: cánh nđính Người ta tiến hành lai phép lai và thu được kết quả như sau ở F1: 37,5% số cá thể có chân cao, cánh dài: 37,5% số cá thể có chân tốt, cánh dài: 12,5% số cá thể có chân cao, cánh ngắn: 12,5% số cá thể có chân phải chăng, cánh nđính thêm. a. Hãy biện luận và lập sơ đồ lai cho phép lai trên. b. Khi cho lai gà có chân cao, cánh dài thuần chủng với chân tốt, cánh ngắn thì kết quả lai sẽ như thế nào ? 2 HƯỚNG DẪN CHẤM (Lưu ý: Nếu hs làm cách khác mà đúng giáo viên vẫn cho điểm tối đa) Câu Nội dung Điểm 1 a/ Các đặc điểm giống nhau: 3.0đ ­ Đều có thành phần cấu tạo từ các nguyên tố hóa học C, H, O, N, P . 0.25đ ­ Đều có kích thước và khối lượng mập, cấu trúc theo nguyên tắc đa 0.25đ phân . 0.25đ ­ Đơn phân là nuclêôtít. có 3 trong 4 loại nuclêôtít giống nhau là: A, G, 0.25đ X ­ Giữa các đơn phân có các liên kết nối lại tạo thành mạch. b/ Các đặc điểm khác nhau: Cấu tạo của ADoanh Nghiệp Cấu tạo của ARN 0.5đ ­ Có cấu trúc hai mạch xoắn knghiền. ­ Chỉ có một mạch đối kháng ­ Có chứa loại nuclêôtít timin T mà ­ Chứa Uraxin mà không có Ti 0.5đ không có uraxin U min ­ Có liên kết hydrô theo nguyên tắc ­Không có liên kết hydrô 0.5đ bổ sung cập nhật giữa những nuclêôtít trên 2 mạch 0.5đ ­ Có kích thước và khối lượng mập ­ Có kích thước và khối lượng hơn ARN nhỏ hơn ADN (Lưu ý:HS so sánh khác mà đúng GV vẫn cho điểm tối đa) 2 2.5đ a. Ba sự khiếu nại trong sút phân dẫn mang đến ra đời những tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau trong các giao tử. ­ Sự tiêp h ́ ợp ,trao đổi chéo cromatit của cặp NST tương đồng nghỉ ngơi kì 0,5 đ đầu 1 của giảm phân ­> tạo ra các loại giao tử khác nhau về cấu trúc NST. ­ Kì sau của giảm phân I: Xảy ra sự phân ly độc lập – tổ hợp tự vì chưng 0,5 đ của các cặp NST tương đồng khác nhau­> tạo ra các loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST. 0,25 đ ­ Kì sau của giảm phân II: xảy ra sự phân li ngẫu nhiên của các NST đơn trong cặp NST tương đồng về các tế bào nhỏ. 0,5 đ b.* TH1: Lai một cặp tính trạng : chịu sự chi phối của quy công cụ phân li của Mendel ­Sơ đồ lai:................. TH2: Lai hai cặp tính trạng 0,25 đ ­ Chịu sự chi phối của quy luật phân li độc lập của Mendel Sơ đồ lai:..................... 0,5 đ ­ Chịu sự chi phối của di truyền liên kết Sơ đồ lai:........................ 3 Cung phản xạ Vòng phản xạ 3.5đ ­ Mang tính chất đơn giản rộng, ­ Mang tính chất phức tạp rộng. 1.0đ thường chỉ được hình thành bởi 3 Do sự kết hợp của nhiều cung nơron: hướng tâm, trung gian. Li phản xa. Nên số nơron hướng trung tâm. trung khu, trung gian và ly tâm tđam mê gia nhiều rộng. 3 ­ Xảy ra nkhô cứng, mang tính chất bạn dạng ­ Xảy ra chậm rộng, nhưng bao gồm 0,5đM 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *