Đề thi đại số tuyến tính

... Lp tuyn tính ti đi ca S nu nó là h đc lp tuyn tính cùng nu thêm bt k véc t nào ca S thì ta h ph thuc tuyn tính. Mi h véc t S đu h con đc lp tuyn tính ti đi, ... Tuyn tính H n véc t nuuS , ,1= ca V đc gi là đc lp tuyn tính nu: 5∈=++nnnuuαααα, ,, 1110 thì 0 1===nαα. H ko đc lp tuyn tính đc gi là ph thuc tuyn tính. ... →×:* yxyx *),( a Lut hp thành vào * ca tp X đc gi là: X tính kt hp nu zyxzyxXzyx ∗∗=∗∗∈∀ )()(:,, X tính giao hoán nu xyyxXyx ∗=∗∈∀ :, Chng 4: nh thc 52a)...

Bạn đang xem: Đề thi đại số tuyến tính


*

*

*

*

*

... đến hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1) 1) khảo sát sự đổi thay thi n cùng vẽ thiết bị thị của hàm số (1) khi m = 2. 2) Tìm các giá trị của m để thứ thị hàm số (1) điểm ... điểm) đến hàm số 4 2 22y x mx m m= + + + (1). 1) điều tra khảo sát sự phát triển thành thi n cùng vẽ đồ gia dụng thị hàm số lúc m = –2. 2) tra cứu m để vật dụng thị hàm số (1) 3 điểm cực trị lập thành một tam giác một góc ... Mang lại hàm số 4 3 22 3 1 (1)= + - - +y x mx x mx. 1) điều tra khảo sát sự biến đổi thi n với vẽ đồ vật thị (C) của hàm số (1) khi m = 0. 2) Định m để hàm số (1) hai rất tiểu. Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương...

Xem thêm: Kinh nghiệm soi kèo Manchester United hiệu quả


... TP.HCM)ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009Mơn thi : TỐNPHẦN phổ biến CHO TẤT CẢ THÍ SINHCâu I (2 điểm). Mang lại hàm số y = x 22x 3++ (1). 1. Khảo sát điều tra sự trở nên thi n và vẽ thứ thị của hàm số (1)2. ... Trình tiếp tuyến của vật dụng thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trụchoành, trục tung theo thứ tự tại nhì điểm phân biệt A, B với tam giác OAB cân tại gốctọa độ O.Câu II (2,0 điểm)1. Giải phương ... X)−=+ −.2. Giải phương trình : 32 3x 2 3 6 5x 8 0− + − − = (x ∈ R)Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân 23 20I (cos x 1)cos xdxπ= −∫Câu IV (1,0 điểm). đến hình chóp S.ABCD đáy ABCD...
... ). Mang lại hàm số y = 2x 1x 1−+ a) khảo sát biến thi n với vẽ đồ dùng thị (C).của hàm số b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến hợp với hai trục thành một tam giác diện tích ... đường tròn có nửa đường kính là 2. 3. Định m làm sao cho hệ sau 4 nghiệm : ()2233x+ y + mx log (x ) 1 log x 216yyy⎧+=+⎪⎨⎪=⎩ GIẢI VẮN TẮT Câu 1. B) Phương trình tiếp tuyến d của ... 121/6 Câu 2 (2 điểm ) : 1) Giải phương trình : (1 2cos x) sin x 3(1 2cosx)(1 + cos x)+=− 2) Giải phương trình 32x 1 x 8 1+− − = Câu 3 (1 điểm ). Tính tích phân : /2420sin...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *