Đề Thi Đại Số Tuyến Tính

... lp tuyn tính ti đi ca S nu nó là h đc lp tuyn tính và nu thêm bt k véc t nào ca S thì ta h ph thuc tuyn tính. Mi h véc t S đu h con đc lp tuyn tính ti đi, ... tuyn tính H n véc t {}nuuS , ,1= ca V đc gi là đc lp tuyn tính nu: 5∈=++nnnuuαααα, ,, 1110 thì 0 1===nαα. H không đc lp tuyn tính đc gi là ph thuc tuyn tính. ... →×:* yxyx *),( a Lut hp thành trong * ca tp X đc gi là: X tính kt hp nu zyxzyxXzyx ∗∗=∗∗∈∀ )()(:,, X tính giao hoán nu xyyxXyx ∗=∗∈∀ :, Chng 4: nh thc 52a)...

Bạn đang xem: Đề thi đại số tuyến tính


*

*

*

*

*

... Cho hàm số y = x3 + (1 – 2m)x2 + (2 – m)x + m + 2 (m là tham số) (1) 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 2. 2) Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số (1) điểm ... điểm) Cho hàm số 4 2 22y x mx m m= + + + (1). 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị hàm số khi m = –2. 2) Tìm m để đồ thị hàm số (1) 3 điểm cực trị lập thành một tam giác một góc ... Cho hàm số 4 3 22 3 1 (1)= + - - +y x mx x mx. 1) Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 0. 2) Định m để hàm số (1) hai cực tiểu. Câu II: (2 điểm) 1) Giải phương...

Xem thêm: Kinh nghiệm soi kèo Manchester United hiệu quả


... TP.HCM)ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2009Mơn thi : TỐNPHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINHCâu I (2 điểm). Cho hàm số y = x 22x 3++ (1). 1. Khảo sát sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1)2. ... trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trụchoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại gốctọa độ O.Câu II (2,0 điểm)1. Giải phương ... x)−=+ −.2. Giải phương trình : 32 3x 2 3 6 5x 8 0− + − − = (x ∈ R)Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân 23 20I (cos x 1)cos xdxπ= −∫Câu IV (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD...
... ). Cho hàm số y = 2x 1x 1−+ a) Khảo sát biến thi n và vẽ đồ thị (C).của hàm số b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến hợp với hai trục thành một tam giác diện tích ... đường tròn có bán kính là 2. 3. Định m sao cho hệ sau 4 nghiệm : ()2233x+ y + mx log (x ) 1 log x 216yyy⎧+=+⎪⎨⎪=⎩ GIẢI VẮN TẮT Câu 1. b) Phương trình tiếp tuyến d của ... 121/6 Câu 2 (2 điểm ) : 1) Giải phương trình : (1 2cos x) sin x 3(1 2cosx)(1 + cos x)+=− 2) Giải phương trình 32x 1 x 8 1+− − = Câu 3 (1 điểm ). Tính tích phân : /2420sin...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *