Đậu đỏ tiếng anh là gì

Qamadi (lúa mì) cũng được sử dụng; bị nứt hoặc không bị nứt, nó được nấu chín và ăn giống như đậu đỏ.

Bạn đang xem: Đậu đỏ tiếng anh là gì


Qamadi (wheat) is also used; cracked or uncracked, it is cooked and served just like the azuki beans.
The beans, which on their own are referred to as digir, can take up to five hours to finish cooking when left on the stove at a low temperature.
Ê-sau được đặt tên Ê-đôm (tức là “Đỏ”) sau khi ông bán quyền trưởng nam quý giá cho Gia-cốp để đổi lấy một ít canh đậu đỏ.
The name Edom (meaning “Red”) was given to Esau after he sold his precious birthright to Jacob for some red stew.
Anpanman không cần ăn uống và chưa bao giờ ai nhìn thấy chàng ăn, vì được cho là mứt đậu đỏ trong đầu giúp chàng ta tự duy trì sự sống.
He doesn"t need to eat or drink to sustain himself and has never been seen eating, as it is believed the bean jam in his head allows him to sustain himself in this manner.
Một số bản dịch Kinh Thánh dịch là “hạt đậu” có nghĩa là “những hạt ăn được trong các loại đậu khác nhau (như đậu Hà Lan, đậu đỏ, hay đậu lăng)”.
Certain Bible translations render it as “pulse,” which is defined as “the edible seeds of various leguminous crops (as peas, beans, or lentils).”
Những loại đậu đỏ nhỏ hơn, sẫm màu hơn cũng được sử dụng, đặc biệt là trong các gia đình Louisiana như một món đặc sản Caribê trong những năm gần đây.
The smaller, darker red beans are also used, particularly in Louisiana families with a recent Caribbean heritage.
Đậu đỏ được sử dụng ở New Orleans và phần lớn miền nam Louisiana cho món ăn Thứ Hai Thuộc Địa cổ điển (classic Monday Creole) bao gồm đậu đỏ và cơm.
Red kidney beans are used in New Orleans and much of southern Louisiana for the classic Monday Creole dish of red beans and rice.
Nên tôi giữ trên cảm giác đói và từ chối để ăn các bụi bẩn bao phủ đậu đỏ bánh, hoặc thực sự không quan tâm đến tro, bởi vì tôi là về chết đói?
Should I keep on feeling hungry and refuse to eat the dirt covered red bean cake, or don"t really care about the ash, because I am about starve to death?
Bao gồm ngũ cốc nguyên hạt hoặc bánh mì làm bằng bột chưa rây và ngũ cốc , rau đậu ( chẳng hạn như đậu chickpea và đậu đỏ ) , trái cây và nhiều rau trong chế độ dinh dưỡng mỗi ngày của mình .
Include wholegrain or wholemeal breads and cereals , legumes ( e.g. chickpeas and kidney beans ) , fruit and plenty of vegetables in your diet each day .

Xem thêm: Tiếp Tục Nóng Vụ Bé Trai 6 Tuổi Chết Trên Xe Ô Tô Trường Gateway


Bánh gạo mochi được gói trong lá kashiwa (sồi)—kashiwa-mochi (mochi nhân mứt đậu đỏ) và chimaki (một kiểu "mứt gạo nếp", gói trong lá diên vĩ hoặc lá tre)—theo truyền thống thường được phục vụ vào ngày này.
Mochi rice cakes wrapped in kashiwa (oak) leaves – kashiwa-mochi (mochi filled with red bean jam) and chimaki (a kind of "sweet rice paste", wrapped in an iris or bamboo leaf) – are traditionally served on this day.
Nhân dịp khác, Thái tử cũng đánh giá cao sự hiếu khách của người Hmong ở Ban Mae Tho ở Chiang Mai, nơi ông bắt đầu đi bộ từ Huyện Hắc Đắc để thăm làng Hmong với một dự án trồng đậu đỏ.
On another occasion, the Prince also appreciated the Hmong hospitality at Ban Mae Tho in Chiang Mai where he started trekking from Hod District to lltb3d.comsit the Hmong lltb3d.comllage with a red kidney beans cultivation project.
Một học giả khác thích tìm ý nghĩa tượng trưng của lời tường thuật thì quả quyết rằng lltb3d.comệc Gia-cốp mua quyền trưởng nam của Ê-sau bằng một bát canh đậu đỏ tượng trưng cho lltb3d.comệc Chúa Giê-su dùng huyết của ngài để mua di sản ở trên trời hầu ban cho nhân loại!
Another scholar fond of looking for types and antitypes asserted that Jacob’s purchase of Esau’s birthright with a bowl of red stew represented Jesus’ purchase of the heavenly inheritance for mankind with his red blood!
Các nguồn dinh dưỡng dồi dào chất sắt bao gồm các loại thịt đỏ , rau đậu , trứng , và rau có lá xanh .
Đậu thận đỏ thường được sử dụng trong súp ớt thịt (chili con carne - chili with meat) và là một phần không thể thiếu trong các món ăn của khu vực phía bắc của Ấn Độ, nơi mà các hạt được gọi là rajma và được sử dụng trong một món ăn cùng tên.
Red kidney beans are commonly used in chili con carne and are an integral part of the cuisine in northern regions of India, where the beans are known as rajma and are used in a dish of the same name.
Đến năm 1832, chính quyền liên bang Hoa Kỳ đã thành lập chương trình tiêm chủng đậu mùa cho người da đỏ bản xứ.
By 1832, the federal government of the United States established a smallpox vaccination program for Native Americans.
FarmBot Genesis có thể trồng hơn 30 loại cây trồng khác nhau bao gồm khoai tây, đậu Hà Lan, bí đỏ, atisô và củ cải trong một diện tích 2,9 mét x 1,4 m với chiều cao tối đa của cây là 0,5 mét..
The FarmBot Genesis is able to plant over 30 different crops including potatoes, peas, squash, artichokes and chard in an area of 2.9 meters × 1.4 meters with a maximum plant height of 0.5 meters.
Do chi phí cho lltb3d.comệc hạ cánh và đậu máy bay ở Schiphol đắt đỏ, nhiều hãng hàng không giá rẻ đã quyết định dời đến các sân bay nhỏ hơn như Sân bay Rotterdam và Sân bay Eindhoven.
Because of intense traffic and high landing fees (due to the limit of 500,000 flights a year), some low-cost carriers decided to move their flights to smaller airports, such as Rotterdam The Hague Airport and Eindhoven Airport.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *