Đảng cộng sản tiếng anh là gì

Ông được thu nhận Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng một năm 1987, thừa nhận ngày 27 mon một năm 1988.

Bạn đang xem: Đảng cộng sản tiếng anh là gì


He was admitted to the Communist Party of Vietnam on 27 January 1987, officially on 27 January 1988.
* Quy định “Nguyên tắc bảo vệ bình yên mạng” là “đặt sau sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” (Điều 4);
* Designating “the principle of protecting cyber security” to lớn be “under the leadership of Vietnam’s Communist Party” (Article 4);
Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục độc chiếm phần quyền lực với trừng pphân tử những người dân dám thách thức vị trí của chính bản thân mình.
The Communist Party of Vietnam continues khổng lồ monopolize power và punish anyone who challenges its authority.
“khi Đảng Cộng sản Việt Nam nên sự cỗ vũ của dân cày, đảng lôi kéo ‘fan cày bao gồm ruộng,’” ông Adams nói.
“When the Communist Party of Vietnam needed farmers’ tư vấn, it advocated that ‘farmers must have land’ (‘nguoi cay teo ruong’),” said Adams.
Đảng này có bắt đầu từ bỏ Đảng Cộng sản Đông Dương bởi HCM gây dựng năm 1930 (coi Đảng Cộng sản Việt Nam).
The buổi tiệc nhỏ has its origins in the Communist Party of Indochina founded by Ho Chi Minh in 1930 (see Communist Party of Vietnam).
Vì các bài trên mạng phê phán chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà bị đuổi khỏi Đảng và mất vấn đề vào năm 2006,.
Because of these reports and the criticism on the web about the policies of the Communist Party of Vietnam, she was expelled from the Party & lost her job in 2006.
Ông xuất thân trong một gia đình xuất sắc ưu tú với tương đối nhiều đảng viên thời thượng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lão thành cách mạng.
He comes from an elite family that includes senior members of the Vietnamese Communist Party and former revolutionaries.
Ông được thu nhận Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19 mon 10 năm 1967, với biến chuyển đảng viên bằng lòng từ thời điểm ngày 19 tháng 10 năm 1968 tại Tiệp Khắc.
He was admitted khổng lồ the Communist Party of Vietnam on 19 October 1967, and became an official member on 19 October 1968 in Czechoslovacơ.
Theo chính sách hình sự Việt Nam, phê phán chính phủ nước nhà hoặc Đảng Cộng sản Việt Nam có thể bị xem là rình rập đe dọa bình yên tổ quốc.
Under Vietnam’s criminal law, criticizing the government or Vietnamese Communist Party can be treated as a national security threat.
Đảng Cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo mọi thiết chế công với sử dụng những thiết chế này nhằm duy trì quyền lực tối cao của mình.
The Communist Party of Vietnam monopolizes the leadership of all public institutions và uses them lớn maintain its hold on power.
Các lãnh đạo với hầu như thành viên của công ty nghĩa Trotsky tại cả nước đã biết thành Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu diệt từ thời điểm tháng 10 năm 1945.
Vietnamese Trotskyist leaders and most of its members were exterminated by the Communist Party of Vietnam from the beginning of September 1945.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Các Biện Pháp Tránh Thai Khẩn Cấp Hiệu Quả


Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) độc quyền chỉ đạo đầy đủ thiết chế công cùng thực hiện các thiết chế này để duy trì quyền lực của chính mình.
The Communist Party of Vietnam (CPV) monopolizes the leadership of all public institutions & uses them khổng lồ maintain its hold on power.
Chính quyền nghiêm cấm phần đa đảng phái bao gồm trị, công đoàn với tổ chức nhân quyền vận động hòa bình cùng với đơn vị nước hay Đảng Cộng sản Việt Nam.
The government bans all political parties, unions, & human rights organizations that are independent of the government or the Vietnamese Communist Party.
Đảng Cộng sản Việt Nam tinh chỉnh và điều khiển phần đa tổ chức chủ yếu trị - làng mạc hội với sử dụng hầu hết tổ chức này nhằm bảo trì vị thay nạm quyền của mình.
The Vietnamese Communist Party controls all public institutions & uses them lớn maintain its hold on power.
Đảng Cộng sản Việt nam tinh chỉnh hầu hết tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội và áp dụng đầy đủ tổ chức triển khai này nhằm duy trì vị vắt vậy quyền của bản thân.
The Vietnamese Communist Party controls all public institutions and uses them lớn maintain its hold on power.
Chúng tôi hoan nghênh Nghị quyết của Đảng Cộng Sản Việt Nam về cải cách dạy dỗ toàn diện với ước muốn góp sức cung ứng vào công tác triển khai.
We welcome the CPV’s Resolution on comprehensive Education rekhung và look forward khổng lồ supporting implementation.
Báo chí bên nước cũng tố cáo bọn họ “kêu gọi, kích động nhân dân đứng lên biểu tình cản lại Đảng Cộng sản Việt Nam cùng Nhà nước CHXHcông nhân đất nước hình chữ S.”
The state truyền thông media accused the two of “calling và agitating people to prothử nghiệm against the Communist Party of Vietnam và the Socialist Republic of Vietnam.”
Đảng Cộng sản Việt Nam công ty trì một công ty nước độc đảng, tinh giảm nặng nài nỉ các quyền thoải mái cơ phiên bản với trừng pphân tử những người sự không tương đồng chủ yếu kiến.
The Communist Party of Vietnam presides over a one-buổi tiệc nhỏ state that severely limits basic freedoms & punishes dissent.
Nghị định 88 (2003) đặt các hội, trên thực tế buộc phải phụ thuộc vào những cỗ ngành cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc Đảng Cộng sản Việt Nam, đằng sau sự quản lý nghiêm ngặt của chính phủ.
Decree 88 provides for strict government control of associations, which effectively serve sầu as agencies of government ministries or the Vietnamese Communist Party.
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn tăng cường tuyên ổn truyền liên hệ Việc học tập và làm theo Tư tưởng Sài Gòn nghỉ ngơi toàn bộ những tầng lớp trong buôn bản hội.
Các TAND bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sẽ trừng phạt nhiều người vị tmê mệt gia những đội chính trị xuất xắc nhân quyền bởi những nấc án tội nhân nặng nề nài nỉ.
Vietnam’s Communist Party-controlled courts have sầu punished many people for joining human rights or political groups with harsh prison sentences.
Đảng Cộng sản Việt Nam xác minh đem Chủ nghĩa Mác-Lênin cùng bốn tưởng HCM là phương châm cho đầy đủ hành động với chiến thắng của phương pháp mạng Việt Nam.
The Communist Party of Vietnam identified Marxism–Leninism và Ho Chi Minh"s thought as the guideline for all actions and victories of the Vietnamese revolution.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *