Chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại )

những bài tập thay đổi trường đoản cú hiện tại xong xuôi sang thừa khđọng đối chọi là dạng bài xích tập phổ cập khi học tiếng anh. Để vậy kiên cố những cấu trúc câu đưa thì bây chừ ngừng thanh lịch quá khứ 1-1, hãy thuộc Chăm học tập bài xích ôn lại kỹ năng và kiến thức và xong xuôi không còn phần bài xích tập đưa ra nhé! Yên trung khu là Chăm học bài bác sẽ tổng vừa lòng bài xích tập chuyển đổi từ bây chừ chấm dứt sang trọng thừa khđọng solo bao gồm đáp án nhé!

Ngữ pháp đưa thì bây giờ xong sang vượt khđọng đơn

1. Thì hiện tại hoàn thành với 3 cấu tạo vượt khứ solo tương ứng

Form: (1) S + have/has + not + VpII + for + time

(2) It is + time + since + S + (last) + V-ed

(3) S + last + V-ed + time + ago

(4) The last time + S + V-ed + was + time + ago

Ex: Content (Ngữ cảnh): I met one of my friend, Nhi, 2 years ago, but after that I haven’t met she until now.

Bạn đang xem: Chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn ( và ngược lại )

(1) I haven’t seen Nhi for 2 years

(2) It is 2 years since I (last) saw Nhi

(3) I last saw Nhi 2 years ago (Cách sử dụng tự nhiên)

(4) The last time I saw Nhi was 2 years ago.

2. Cấu trúc for cùng ago

Form: S + started/began + doing sth + time + ago

S + have/has + VpII + for + time

Ex: I started learning English 4 years ago.

=> I have sầu learnt English for 4 years.

3. Cấu trúc câu hỏi lúc nào (When) và bao lâu (How long)

Form: When did + S + V?

= How long + have/has + S + VpII?

Ex:

How long have sầu you learnt English?

When did you start learning English?

4. Cấu trúc The first time với never… before

Form: This is the first time + S + have/has + VpII

= S + have/has + never + VpII + before.

Ex: This is the first time I have sầu been khổng lồ nhật bản.

= I have sầu never been to lớn nhật bản before.

*

Bài tập chuyển đổi từ hiện giờ hoàn thành thanh lịch quá khđọng solo gồm đáp án

Viết lại câu từ quá khđọng đối chọi sang trọng hiện tại dứt không làm thay đổi nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

->

2/ When did you bought that bag?

->

3/ I last saw hlặng 2 days ago.

->

4/ I started writing blog 2 months ago

->

5/ She began living in Danang when she was a child.

->

6/ It is 5 years since I last visit my grandparents.

->

7/ When did you start loving him?

->

8/ The last time I went to lớn bar was 6 years ago.

->

9/ It’s years since she wrote lớn me.

->

10/ I last took a bath 2 days ago.

->

các bài tập luyện biến đổi thì hiện tại xong thanh lịch thừa khđọng đơn

1/ How long have sầu you been here?

->

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

->

3/ I haven’t gone khổng lồ school for 4 months because of covid-19.

->

->

->

4/ I have never visited Halong Bay before.

->

5/ I haven’t cheated in exam for years.

->

->

->

6/ I have sầu married for 10 years.

->

7/ How long have she lived in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

->

->

->

9/ I have learnt French for 3 years.

->

10/ I haven’t met her for 5 days.

->

->

->

*

Đáp án:

Viết lại câu tự vượt khứ 1-1 sang hiện nay hoàn thành ko làm biến hóa nghĩa.

1/ The last time I cooked was 3 years ago.

-> I haven’t cooked for 3 years

2/ When did you buy that bag?

-> How long have you bought that bag?

3/ I last saw hyên 2 days ago.

-> I haven’t seen hyên ổn for 2 days.

4/ I started writing blog 2 months ago

-> I have written blog for 2 months.

5/ She began living in Danang when she was a child.

-> She has lived in Danang since she was a child.

Xem thêm: 10+ Mẫu Nhà Cấp 4 2 Phòng Ngủ 1 Phòng Khách Đẹp Nhìn Là Mê, Mẫu Nhà Cấp 4 2 Phòng Ngủ 1 Phòng Thờ Hiện Đại

6/ It is 5 years since I last visited my grandparents.

-> I haven’t visited my grandparents for 5 years.

7/ When did you start loving him?

-> How long have you loved him?

8/ The last time I went to bar was 6 years ago.

-> I haven’t gone khổng lồ bar for 6 years.

9/ It’s years since she wrote lớn me.

-> She hasn’t written to lớn me for years.

10/ I last took a bath 2 days ago.

-> I haven’t taken a bath for 2 days.

các bài tập luyện biến đổi thì bây giờ kết thúc sang trọng vượt khứ đơn

1/ How long have sầu you been here?

-> When did you go here?

2/ This is the first time I have sầu seen such a beautiful girl.

-> I have sầu never seen such a beautiful girl before.

3/ I haven’t gone to school for 4 months because of covid-19.

-> The last time I went khổng lồ school was 4 months ago…

-> I last went to lớn school 4 months ago.

-> It is 4 months since I last went lớn school

4/ I have sầu never visited Halong Bay before.

-> This is the first time I have sầu visited Halong Bay.

5/ I haven’t cheated in exam for years.

-> It is years since I last cheated in exam

-> The last time I cheated in exam was years.

-> I last cheated in exam years ago.

6/ I have sầu married for 10 years.

-> I started marrying 10 years ago.

7/ How long have sầu she lived in Danang?

-> When did she start living in Danang?

8/ He hasn’t smoked for 2 years.

-> He last smoked 2 years ago.

-> The last time he smoked was 2 years ago.

-> It is 2 years since he last smoked.

9/ I have sầu learnt French for 3 years.

-> I began learning French 3 years ago.

10/ I haven’t met her for 5 days.

-> I last met her 5 days ago.

-> It is 5 days since I last met her.

-> The last time I met her was 5 days ago.

Trên đây là một vài bài bác tập biến đổi từ hiện giờ kết thúc quý phái thừa khđọng 1-1 tất cả câu trả lời vị Chăm học bài xích nghiên cứu, tổng đúng theo và soạn. quý khách vẫn dứt không còn chưa? Hãy tự suy nghĩ ra những trường hợp xuất xắc chạm mặt nhằm nkhô nóng ghi nhớ các kết cấu biến hóa tự bây giờ dứt sang quá khđọng đơn với ngược chở lại nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *