TỔNG HỢP 319 TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 6 CHƯƠNG TRÌNH MỚI

Lớp 6 là lúc bước đầu chương trình học tiếng Anh đi sâu vào tìm hiểu các điểm ngữ pháp và từ vựng về đời sống cũng giống như học thuật. Để giúp những em tất cả cái nhìn trọn vẹn về kỹ năng trong lịch trình tiếng Anh lớp 6 mới. Ngoài ra những kiến thức công tác tiếng anh lớp 6 cũng trở thành giúp ích những cho tiếng anh lớp 7. lltb3d.com sẽ dành bài viết này để tóm tắt đa số chủ đề yêu cầu tìm hiểu, ngữ pháp nên luyện tập, nhằm mục đích giúp những em có hiệu quả học tập giỏi hơn.

Bạn đang xem: Tổng hợp 319 từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Nội dung:

Từ vựng giờ Anh lớp 6 chương trình mới

Những chủ thể của chương trình học anh văn lớp 6 vẫn tồn tại rất 1-1 giản, phần nhiều là về cuộc sống như:

UNIT 1: MY NEW SCHOOL (Ngôi trường bắt đầu của tôi)

Bài học trước tiên của giờ Anh lớp 6 mới là làm cho quen với những từ vựng giờ đồng hồ Anh tương quan đến trường học tập như các vật dụng nghỉ ngơi trường, pháp luật học tập,…

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

art

/aːt/

(n)

nghệ thuật

boarding school

/ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ 

(n)

trường nội trú

classmate

/ˈklæs.meɪt/

(n)

bạn học

equipment

/ɪˈkwɪp mənt/

(n)

thiết bị

greenhouse

/ˈɡriːn.haʊs/

(n)

nhà kính

judo

/ˈdʒuː.doʊ/

(n)

môn võ judo

swimming pool

/ˈswɪm.ɪŋ ˌpuːl/ 

(n)

hồ bơi

pencil sharpener

/ˈpen·səl ˌʃɑr·pə·nər/

(n)

đồ chuốt cây bút chì

compass

/ˈkʌm·pəs/

(n)

com-pa

school bag

/ˈskuːl.bæɡ/

(n)

cặp đi học

rubber 

/ˈrʌb·ər/ 

(n)

cục tẩy

calculator

/ˈkæl·kjəˌleɪ·t̬ər/ 

(n)

máy tính

pencil case

/ˈpen.səl ˌkeɪs/

(n)

hộp bút

notebook 

/ˈnoʊtˌbʊk/

(n)

vở

bicycle 

/ˈbɑɪ·sɪ·kəl/

(n)

xe cộ đạp

ruler

/ˈru·lər/

(n)

thước

textbook

/ˈtekstˌbʊk/ 

(n)

sách giáo khoa

activity

/ækˈtɪv·ɪ·t̬i/

(n)

hoạt động

creative 

/kriˈeɪ·t̬ɪv/ 

(adj)

sáng tạo

excited

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪd/ 

(adj)

phấn chấn, phấn khích

UNIT 2: MY trang chủ (Ngôi nhà đất của tôi)

Sau khi đã có được tiếp cận với những từ vựng theo chương trình tiếng Anh lớp 6 về chủ thể trường học ở unit 1, qua unit 2 những em sẽ được học phương pháp gọi tên những loại phòng ở trong phòng ở, thiết bị dụng, sản phẩm ở nhà,… vào bảng sau đây.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

town house

/ˈtaʊn ˌhaʊs/

(n)

nhà phố

country house

/ˌkʌn.tri ˈhaʊs/

(n)

nhà ở nông thôn

villa 

/ˈvɪl.ə/

(n)

biệt thự

stilt house

/stɪltsˌhaʊs /

(n)

nhà sàn

apartment

/əˈpɑːrt.mənt/

(n)

căn hộ

living room

/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ 

(n)

phòng khách

bedroom

/ˈbed.ruːm//ˈbed.rʊm/

(n)

phòng ngủ

kitchen

/ˈkɪtʃ·ən/ 

(n)

nhà bếp

bathroom

/ˈbæθ.ruːm/ /ˈbæθ.rʊm/

(n)

nhà tắm

hall

/hɑːl/

(n)

phòng lớn

attic

/ˈæt̬.ɪk/

(n)

gác mái

amp 

/læmp/

(n)

đèn

toilet 

/ˈtɔɪ·lɪt/

(n)

nhà vệ sinh

bed 

/bed/

(n)

giường

cupboard

/ˈkʌb·ərd/

(n)

tủ chén

wardrobe 

/ˈwɔːr.droʊb/

(n)

tủ đựng quần áo

fridge

/frɪdʒ/

(n)

tủ lạnh

chair

/tʃeər/

(n)

ghế

air-conditioner

/ˈeər kənˌdɪʃ·ə·nər/

(n)

máy cân bằng không khí

table

/ˈteɪ bəl/

(n)

bàn

sofa

/ˈsoʊ·fə/

(n)

ghế ngôi trường kỷ, ghế sô pha

behind

/bɪˈhaɪnd/ 

(pre)

ở phía sau, đằng sau

between

/bɪˈtwin/ 

(pre)

ở giữa

in front of

/ɪn ‘frʌnt ʌv/

(pre)

ở phía trước, đằng trước

crazy 

/ˈkreɪ.zi/ 

(adj)

kì dị, lạ thường

next to

/’nɛkst tu/

(pre)

kế bèn, làm việc cạnh

under

/ˈʌn dər/

(pre)

ở mặt dưới, phía dưới

furniture

/ˈfɜr nɪ tʃər/

(n)

đồ đạc vào nhà, đồ dùng gỗ

chest of drawers 

/ˌtʃest əv ˈdrɔːrz/

(n)

ngăn kéo tủ

messy

/ˈmes.i/

(adj)

lộn xộn, bừa bộn

microwave

/ˈmaɪ.kroʊ.weɪv/

(n)

lò vi sóng

move 

/muːv/

(v)

di chuyển, chuyển nhà

department store

/dɪˈpɑːrt.mənt ˌstɔːr/

(n)

cửa mặt hàng bách hóa

dishwasher

/ˈdɪʃˌwɑʃ·ər/

(n)

vật dụng rửa chén bát (chén) đĩa

UNIT 3: MY FRIENDS ( những người bạn của tôi)

Những người các bạn là điều không thể không có trong cuộc sống của từng người, chính vì vậy unit 3 giờ đồng hồ Anh lớp 6 bắt đầu sẽ cung ứng vốn trường đoản cú vựng về chủ thể này. Từ đó, các em hoàn toàn có thể mô tả một bí quyết cơ bản nhất về ngoại hình, tính cách của những người bạn thân yêu của mình.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

arm

/ɑːrm/

(n)

cánh tay

ear

/ɪər/ 

(n)

tai

eye

/ɑɪ/

(n)

mắt

leg

/leɡ/

(n)

chân

nose

/noʊz/

(n)

mũi

finger

/ˈfɪŋ·ɡər/

(n)

ngón tay

tall

/tɔl/

(a)

cao

short

/ʃɔrt/

(a)

lùn, thấp

big

/bɪg/

(a)

to

small 

/smɔl/

(a)

nhỏ

active

/ˈæk tɪv/ 

(adj)

hăng hái, năng động

appearance

/əˈpɪər·əns/

(n)

dáng vẻ, ngoại hình

boring

/ˈbɔː.rɪŋ/

(adj)

buồn tẻ

confident

/ˈkɒn fɪ dənt/

(adj)

tự tin, tin tưởng

curious

/ˈkjʊər·i·əs/

(adj)

tò mò, say mê tìm hiểu

gardening

/ˈɡɑrd·nɪŋ/

(n)

làm vườn

firefighter

/ˈfɑɪərˌfɑɪ·t̬ər/ 

(n)

lính cứu giúp hỏa

fireworks

/ˈfɑɪərˌwɜrks/

(n)

pháo hoa

funny

/ˈfʌn i/

(adj)

buồn cười, thú vị

generous

/ˈdʒen·ə·rəs/

(adj)

rộng rãi, hào phóng

patient

/ˈpeɪ·ʃənt/

(adj)

điềm tĩnh

personality

/ˌpɜr·səˈnæl·ɪ·t̬i/

(n)

tính cách, cá tính

reliable

/rɪˈlɑɪ·ə·bəl/

(adj)

đáng tin cậy

serious

/ˈsɪr.i.əs/

(adj)

nghiêm túc

shy

/ʃɑɪ/

(adj)

bẽn lẽn, giỏi xấu hổ

sporty

/ˈspɔːr.t̬i/

(adj)

dáng thể thao, khỏe mạnh

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD (Nơi tôi sống)

Để những em hoàn toàn có thể mở rộng vốn tự vựng của mình, unit 4 trong công tác tiếng Anh lớp 6 sẽ ra mắt một số danh tự chỉ địa điểm cũng giống như tính từ để thực hiện trong miêu tả, miêu tả nơi sống của mình bằng giờ đồng hồ Anh.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

statue

/ˈstætʃ·u/

(n)

tượng

square

/skweər/

(n)

quảng trường

railway station

/ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/

(n)

nhà ga

cathedral

/kəˈθi·drəl/

(n)

nhà thờ

memorial

/məˈmɔːr.i.əl/

(n)

đài tưởng niệm

left

/left/

(n, a)

trái

right

/raɪt/

(n, a)

phải

straight

/streɪt/

(n, a)

thẳng

narrow 

/ˈner.oʊ/ 

(a)

hẹp

noisy

/ˈnɔɪ.zi/

(a)

ồn ào

crowded

/ˈkraʊ.dɪd/ 

(a)

đông đúc

quiet

/ˈkwaɪ ɪt/

(a)

yên tĩnh

art gallery

/ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/

(n)

phòng trưng bày những tác phẩm nghệ thuật

backyard

/ˌbækˈjɑːrd/

(n)

sân phía sau nhà

cathedral

/kəˈθi·drəl/

(n)

nhà cúng lớn, thánh đường

convenient

/kənˈvin·jənt/

(adj

thuận tiện, thuận lợi

dislike

/dɪsˈlɑɪk/

(v)

không thích, không ưa, ghét

exciting

/ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/

(adj

thú vị, lý thú, hứng thú

fantastic

/fænˈtæs·tɪk

(adj)

giỏi vời

historic

/hɪˈstɔr ɪk/

(adj)

cổ, cổ kính

inconvenient

/ˌɪn·kənˈvin·jənt/

(adj)

bất tiện, phiền phức

incredibly

/ɪnˈkred·ə·bli/

(adv)

đáng ghê ngạc, mang lại nỗi ko ngờ

modern

/ˈmɑd·ərn/

(adj)

hiện đại

pagoda

/pəˈɡoʊ·də/

(n)

ngôi chùa

palace

/ˈpæl·əs/

(n)

cung điện, dinh, phủ

peaceful

/ˈpis·fəl/

(adj)

yên tĩnh, bình lặng

polluted

/pəˈlut/

(adj)

ô nhiễm

suburb

/ˈsʌb·ɜrb/ 

(n)

khu vực nước ngoài ô

temple

/ˈtem·pəl/ 

(n)

đền, điện, miếu

terrible

/ˈter·ə·bəl/

(adj)

tồi tệ

workshop

/ˈwɜrkˌʃɑp/

(n)

phân xưởng (sản xuất, sửa chữa…)

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF THE WORLD (Kỳ quan thiên nhiên thế giới)

Theo giờ đồng hồ Anh lớp 6 công tác mới, các từ vựng về du lịch tương tự như các cảnh sắc trên quả đât sẽ được cung ứng trong unit này.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

sun cream

/ˈsʌn ˌkriːm/

(n)

kem phòng nắng

scissor

/ˈsɪz.ər/

(n)

Cái kéo

sleeping bag 

/ˈsli·pɪŋ ˌbæɡ/

(n)

Túi ngủ

backpack 

/ˈbækˌpæk/ 

(n)

Ba lô

compass

/ˈkʌm·pəs/

(n)

La bàn

desert

/dɪˈzɜrt/

(n)

Sa mạc

mountain

/ˈmɑʊn·tən/

(n)

Núi

lake

/leɪk/

(n)

Hồ nước

river

/ˈrɪv·ər/

(n)

Sông

forest 

/ˈfɔr·əst/

(n)

Rừng

waterfall

/ˈwɔ·t̬ərˌfɔl/

(n)

Thác nước

boat

/boʊt/ 

(n)

Con thuyền

boot

/buːt/

(n)

Giày ủng

cave

/keɪv/

(n)

Hang động

cuisine

/kwɪˈziːn/

(n)

Kỹ thuật nấu ăn, thẩm mỹ ẩm thực

diverse

/ˈdɑɪ·vɜrs/

(adj)

Đa dạng

essential

/ɪˈsen·ʃəl/

(adj)

Rất phải thiết

island

/ˈaɪ.lənd/

(n)

Hòn đảo

rock

/rɑk/

(n)

Hòn đá, phiến đá

thrilling

/ˈθrɪl·ɪŋ/

(adj)

Gây hồi hộp

torch

/tɔrtʃ/

(n)

Đèn pin

travel agent’s

/ˈtræv·əl eɪ·dʒənt/

(n)

Công ty du lịch

valley

/ˈvæl·i/

(n)

Thung lũng

windsurfing

/ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/

(n)

Môn thể thao trượt ván buồm

wonder

/ˈwʌn·dər/ 

(n)

Kỳ quan

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY (Kỳ ngủ Tết của bọn chúng tôi)

Kỳ nghỉ ngơi tết luôn là chủ đề làm cho niềm phấn khởi cho các em khi được mày mò cụ thể. Tết là một phần bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, vì thế, bài toán giúp những em tò mò về chủ đề này qua giờ đồng hồ Anh sẽ đưa về rất nhiều điều thú vị.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

flower

/ˈflɑʊ·ər/

(n)

Hoa 

firework

/ˈfaɪr.wɝːk/ 

(n)

Pháo hoa

lucky money

/ˈlʌk i ˈmʌn i/

(n)

Tiền lì xì

apricot blossom

/ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈblɑs·əm/

(n)

Hoa mai

peach blossom

/pitʃ ˈblɑs·əm/

(n)

Hoa đào

make a wish

Ước một điều ước

go khổng lồ a pagoda

Đi chùa

decorate

/ˈdek·əˌreɪt/

(v)

Trang trí, trang hoàng

plant trees

Trồng cây

watch fireworks

Xem pháo hoa

hang a calendar

Treo một cuốn lịch

give lucky money

Cho tiền lì xì

do the shopping

Mua sắm

visit relative

Thăm tín đồ thân

buy peach blossom

Mua hoa đào

clean furniture

Lau chùi thiết bị đạc

calendar

/ˈkæl ən dər/

(n)

Lịch

celebrate

/ˈsel·əˌbreɪt/

(v)

Kỉ niệm

family gathering

(n)

Sum họp gia đình

feather

/ˈfeð·ər/

(n)

Lông (gia cầm)

first-footer 

/ˈfɜrstˈfʊt/

(n)

Người xông bên (đầu năm mới)

remove

/rɪˈmuv/

(v)

Rũ bỏ

wish

/wɪʃ/

(n,v)

Lời ước

UNIT 7: TELEVISION (Truyền hình)

Unit 7 của chương trình Anh văn lớp 6 mới hầu hết sẽ cho các em được tiếp cận với nguồn từ vựng bao phủ chủ đề truyền dường như các loại phim, danh từ chỉ người cũng giống như danh từ bỏ thông dụng.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

cartoon

/kɑrˈtun/

(n)

Phim hoạt hình

game show

/ˈɡeɪm ˌʃoʊ/

(n)

Chương trình trò chơi, truyền hình giải trí

film

/fɪlm/

(n)

Phim truyện

comedy

/ˈkɑː.mə.di/

(n)

Hài kịch, phim hài

newsreader

/ˈnjuːzˌriː.dər/

(n)

Người đọc bản tin bên trên đài, truyền hình

weatherman

/ˈweð·ərˌmæn/

(n)

Người thông đưa thông tin thời tiết trên đài, tivi

adventure

/ədˈven·tʃər/

(n)

Cuộc phiêu lưu

announce

/əˈnɑʊns/

(v)

Thông báo

audience

/ˈɔ·di·əns/

(n)

Khán giả

character

/ˈkær·ək·tər/

(n)

Nhân vật

clumsy 

/ˈklʌm·zi/

(adj)

Vụng về

documentary

/ˌdɑk·jəˈmen·tə·ri

(n)

Phim tài liệu

educate

/ˈedʒ·əˌkeɪt/ 

(v)

Giáo dục

educational

/ˌedʒ·əˈkeɪ·ʃən·əl/

(adj)

Mang tính giáo dục

entertain

/ˌen·tərˈteɪn/

(v)

Giải trí

event

/ɪˈvent/ 

(n)

Sự kiện

fair

/feər/

(n)

Hội chợ, chợ phiên

funny

/ˈfʌn i/

(adj)

Hài hước

main

/meɪn

(adj)

Chính yếu, công ty đạo

manner

/ˈmæn ər/

(n)

Tác phong, phong cách

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/

(n)

Buổi màn trình diễn văn nghệ, vở nhạc kịch

national 

/ˈnæʃ·ə·nəl/

(adj)

Thuộc về quốc gia

programme

ˈproʊ.ɡræm/

(n)

Chương trình

remote control

/rɪˈmoʊt kənˈtroʊl/ 

(n)

Điều khiển (tivi) từ bỏ xa

reporter

/rɪˈpɔr·t̬ər/

(n)

Phóng viên

schedule

/ˈskedʒ.uːl/

(n)

Chương trình, lịch trình

series

/ˈsɪər·iz/

(n)

Phim lâu năm kỳ bên trên truyền hình

viewer

/ˈvju·ər/ 

(n)

Người xem (tivi)

UNIT 8: SPORTS & GAMES (Thể thao và trò chơi)

Ở unit 8 những em đã học bí quyết gọi tên hồ hết môn thể thao bởi tiếng Anh cũng tương tự tính từ bỏ để biểu đạt cảm xúc liên quan.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

badminton

/ˈbædˌmɪn·tən/

(n)

Cầu lông

volleyball 

/ˈvɑl·iˌbɔl/

(n)

Bóng chuyền

football

/ˈfʊtˌbɔl/

(n)

Bóng đá

horse race

/hɔːrs ˈreɪs/

(n)

Đua ngựa

basketball 

/ˈbæs·kɪtˌbɔl/

(n)

Bóng rổ

baseball

/ˈbeɪsˌbɔl/

(n)

Bóng chày

tennis

/ˈten·ɪs/

(n)

Quần vợt

table tennis

/ˈteɪ·bəl ˌten·ɪs/

(n)

Bóng bàn

regatt

/rɪˈɡɑː.t̬ə/

(n)

Cuộc đua thuyền

gymnastics

/dʒɪmˈnæs·tɪks

(n)

Thể dục dụng cụ

marathon

/ˈmær·əˌθɑn

(n)

Cuộc đua ma-ra-tông

pole vault

/ˈpoʊl ˌvɔlt/

(n)

Nhảy sào

athletics

/æθˈlet̬·ɪks/

(n)

Điền kinh

hurdle rate

/ˈhɜr·dəl reɪt/

(n)

Nhảy rào

weightlifting

/ˈweɪtˌlɪf·tɪŋ/

(n)

Cử tạ

swimming

/ˈswɪm·ɪŋ/

(n)

Bơi lội

ice-skating

/ˈɑɪs ˌskeɪt/

(n)

Trượt băng

water-skiing

/ˈwɔ·t̬ər ˈskiː.ɪŋ/

(n)

Lướt ván nước

high jumping

/ˈhaɪˌdʒʌmp/

(n)

Nhảy cao

archery

/ˈɑr·tʃə·ri/

(n)

Bắn cung

windsurfing

/ˈwɪndˌsɜr·fɪŋ/

(n)

Lướt ván buồm

cyclin

/ˈsaɪ klɪŋ/

(n)

Đua xe đạp

athlete

/ˈæθˌlit/

(n)

Vận hễ viên

career

/kəˈrɪər/ 

(n)

Nghề nghiệp, sự nghiệp

congratulations

/kənˌɡrætʃ·əˈleɪ·ʃənz/

(n)

Xin chúc mừng

elect

/ɪˈlekt/

(v)

Lựa chọn, bầu chọn

equipment

/ɪˈkwɪp mənt/

(n)

Thiết bị, dụng cụ

exhausted

/ɪɡˈzɑː.stɪd/

(adj)

Mệt nhoài, mệt lử

fantastic

/fænˈtæs·tɪk/

(adj)

Tuyệt 

fit

/fɪt/

(adj)

Mạnh khỏe

gym

/dʒɪm/

(n)

Trung trung ương thể dục

racket

/ˈræk·ɪt/ 

(n)

Cái vợt (cầu lông,…)

skateboard

/ˈskeɪt.bɔːrd/

(n, v)

Ván trượt, trượt ván`

ski

/ski/

(n, v)

Trượt tuyết, ván trượt tuyết

skiing

/ˈskiː.ɪŋ/

(n)

Môn trượt tuyết

sports competition

/spɔːrts ˌkɒm pɪˈtɪʃ ən/

(n)

Cuộc đua thể thao

sporty

/ˈspɔːr.t̬i/

(adj)

Khỏe mạnh, dáng vẻ thể thao

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD (Các thành phố trên cụ giới)

Bài học tập này trong lịch trình tiếng Anh lớp 6 mới sẽ giúp các em bước ra ngoài nhân loại với những từ vựng tương quan đến nước ngoài cũng tương tự di sản ráng giới.

Xem thêm: Người Lao Động Có Được Làm Sổ Bảo Hiểm Mới Trong Khi Đã Có Một Số Sổ Bảo Hiểm?

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

Asia

/ˈeɪ.ʒə/

(n)

Châu Á

Africa 

/ˈæf.rɪ.kə/

(n)

Châu Phi

Europe

/ˈjʊr.əp/

(n)

Châu Âu

Holland

/ˈhɑː.lənd/

(n)

Hà Lan

Australia

/ɑːˈstreɪl.jə/

(n)

Úc

America

/əˈmer.ɪ.kə/

(n)

Châu Mỹ

Antarctica

/ænˈtɑːrk.tɪ.kə/

(n)

Châu nam Cực

common

/ˈkɒm ən/

(adj)

Phổ biến, thông dụng

continent

/ˈkɑn·tən·ənt/

(n)

Châu lục

creature

/ˈkri·tʃər/

(n)

Sinh vật, tạo nên vật

design

/dɪˈzɑɪn/

(n)

Thiết kế

journey

/ˈdʒɜr·ni/

(n)

Chuyến đi

landmark 

/ˈlændˌmɑrk/

(n)

Danh chiến thắng (trong thành phố)

lovely 

/ˈlʌv·li/

(adj)

Đáng yêu

musical 

/ˈmju·zɪ·kəl/

(n)

Vở nhạc kịch

palace

/ˈpæl·əs/

(n)

Cung điện

popular

/ˈpɑp·jə·lər/

(adj)

Nổi tiếng, phổ biến

postcard

/ˈpoʊstˌkɑrd/

(n)

Bưu thiếp

symbol

/ˈsɪm·bəl/

(n)

Biểu tượng

tower

/ˈtɑʊ·ər/

(n)

Tháp 

UNESCO World Heritage

/juːˈnes.koʊ wɜrld ˈher·ə·t̬ɪdʒ

(n)

Di sản thế giới được UNESCO công nhận

well-known

/ˈwelˈnoʊn/

(adj)

Nổi tiếng

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE (Những ngôi nhà sau đây của bọn chúng ta)

Các em học sinh lớp 6 sẽ tiến hành học về những từ vựng tiếng Anh tương quan đến thành quả như nhiều loại nhà, sản phẩm gia dụng,…

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

apartment

/əˈpɑrt·mənt/

(n)

Căn hộ

condominium

/ˌkɑn·dəˈmɪn·i·əm/

(n)

Chung cư

penthouse

penthouse

(n)

Tầng trên cùng của một tòa đơn vị cao tầng

basement apartment

/ˈbeɪs·mənt əˈpɑrt·mənt/

(n)

Căn hộ tầng hầm

villa

/ˈvɪl·ə/

(n)

Biệt thự

cable television (TV cable

/ˈkeɪ·bəl ˈtel·əˌvɪʒ·ən/

(n)

Truyền hình cáp

fridge

/frɪdʒ/

(n)

Tủ lạnh

appliance

/əˈplɑɪ·əns/ 

(n)

Thiết bị, dụng cụ

automatic

/ˌɔ·t̬əˈmæt̬·ɪk/

(adj)

Tự động

castle

/ˈkæs·əl/

(n)

Lâu dài

comfortable

/ˈkʌm·fər·t̬ə·bəl/

(adj)

Đầy đủ, nhân thể nghi

helicopter

/ˈhel·ɪˌkɑp·tər/

(n)

Máy bay trực thăng

hi-tech

/ˈhɑɪˈtek/

(adj)

Kỹ thuật cao

look after

/lʊk ˈæf tər/

(v)

Trông nom, chuyên sóc

modern

/ˈmɑd·ərn/

(adj)

Hiện đại

motorhome

/ˈməʊtəˌhəʊm/

(n)

Nhà lưu đụng (có ôtô kéo)

skyscraper

/ˈskɑɪˌskreɪ·pər/

(n)

Nhà chọc trời

smart

/smɑːrt/

(adj)

Thông minh

solar energy

/ˌsoʊ.lɚ ˈen.ɚ.dʒi/

(n)

Năng lượng phương diện trời

space

/speɪs/

(n)

Không gian vũ trụ

special

/ˈspeʃ·əl/

(adj)

Đặc biệt

UFO (Unidentified Flying Object)

/ˌjuː.efˈoʊ/

(n)

Vật thể bay

UNIT 11: OUR GREENER (Thế giới xanh của chúng ta)

Giáo dục bảo đảm an toàn môi trường là việc cần được làm với những em từ dịp còn nhỏ. Vì vậy unit 11 vào sách giờ Anh lớp 6 bắt đầu sẽ cho các em tiếp cận với mối cung cấp từ vựng liên quan đến môi trường thiên nhiên và tất cả thêm phát âm biết về tầm đặc biệt quan trọng của bảo đảm môi trường.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

air pollution

/eər pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô nhiễm ko khí

soil pollution

/sɔɪl pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô lan truyền đất

deforestation

/diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/

(n)

Nạn phá rừng, sự phá rừng

noise pollution

/nɔɪz pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô nhiễm tiếng ồn

water pollution

/ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/

(n)

Ô nhiễm nước

be in need

/bɪ ɪn nid/

(v)

Cần 

cause

/kɔz/

(v)

Gây ra

charity

/ˈtʃær·ɪ·t̬i/

(n)

Từ thiện

disappear

/ˌdɪs·əˈpɪər/

(v)

Biến mất

do a survey 

/du eɪ ˈsɜr·veɪ/

Tiến hành cuộc điều tra

effect

/ɪˈfɛkt/

(n)

Ảnh hưởng

electricity

/ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/

(n)

điện

energy

/ˈen·ər·dʒi/

(n)

Năng lượng

environment

/ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/

(n)

Môi trường

natural

/ˈnætʃ·ər·əl/

(adj)

Tự nhiên

pollute 

/pəˈlut/

(v)

Làm ô nhiễm

pollution 

/pəˈlu·ʃən/

(n)

Sự ô nhiễm

recycle

/riˈsɑɪ·kəl/

(v)

Tái chế

recycling bin

/ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn

(n)

Thùng đựng thiết bị tái chế

reduce

/rɪˈdus/

(v)

Giảm 

refillable

/ˌriːˈfɪl.ə.bəl/

(adj)

Có thể bơm, có tác dụng đầy lại

reuse

/riˈjuz/

(v)

Tái sử dụng

sea level

/ˈsi ˌlev·əl/

(n)

Mực nước biển

UNIT 12: ROBOTS (Người máy)

Các em sẽ được thỏa chí tưởng tượng với chủ thể “Robot” đầy thú vị. Cùng với vốn trường đoản cú vựng về chủ đề này được cung cấp trong unit 12 của công tác tiếng Anh lớp 6, các em sẽ sở hữu được thể miêu tả được đa số tưởng tượng của chính mình bằng tiếng Anh về fan máy vào tương lai.

Tiếng Anh

Phiên âm

Loại từ

Tiếng Việt

play football

/pleɪ ˈfʊtˌbɔl/

 

Chơi nhẵn đá

sing a song

/sɪŋ eɪ /sɔŋ/

 

Hát một bài xích hát

teaching robot

/ˈtiː.tʃɪŋ ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy dạy học

worker robot

/ˈwɜr·kər ˈroʊ.bɑːt/

 

Người thứ công nhân

doctor robot

/ˈdɑk·tər ˈroʊ.bɑːt/

 

Người máy chưng sĩ

home robot

/hoʊm ˈroʊ.bɑːt/

 

Người thiết bị gia đình

laundry

/ˈlɑːn.dri/

(n)

Giặt ủi

make the bed

/meɪk ðə bed/

 

Dọn giường

cut the hedge

/kʌt ðə hedʒ/

 

Cắt tỉa mặt hàng rào

do the dishes

/du ðə dɪʃ:ez/

 

Rửa chén

(good/bad) habits

/ˈhæb.ɪt/

 

Thói quen thuộc (tốt/xấu)

go khổng lồ the pictures/the movies

  

Đi xem tranh/ đi xem phim

there’s a lot to do

  

Có những việc cần phải làm

go out

/ɡoʊ aʊt/

 

Đi ra ngoài, đi chơi

go/come to lớn town

  

Đi ra thành phố

gardening

/ˈɡɑːr.dən.ɪŋ/

(n)

Công việc làm vườn

guard

/ɡɑːrd/ 

(v)

Canh giữ, canh gác

laundry

/ˈlɑːn.dri/

(n)

Quần áo rất cần phải giặt

lift 

/lɪft/

(v)

Nâng lên, nhấc lên, giơ lên

minor

/ˈmɑɪ·nər/

(adj)

Nhỏ, không quan trọng

opinion

/əˈpɪn yən/

(n)

Ý kiến, quan tiền điểm

planet

/ˈplæn·ɪt/

(n)

Hành tinh

recognize

/ˈrek·əɡˌnɑɪz/

(v)

Nhận ra

robot 

/ˈroʊ.bɑːt/

(n)

Người máy

role

/roʊl/

(n)

Vai trò

space station

/speɪs ˌsteɪ·ʃən/

(n)

Trạm vũ trụ

type

/taɪp/

(n)

Kiểu, loại

water

/ˈwɔ·t̬ər/ 

(v)

Tưới, tưới nước

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 6 lịch trình mới

Thì lúc này đơn (Simple Present)

Cấu trúc : Đối với hễ từ Tobe: S + Vs/es + O 

Đối với đụng từ thường: S + do/does + V + O

Dấu hiệu dìm biết: always, usually, every, often, generally, frequently,…

Cách sử dụng thì hiện tại đơn

Diễn tả một chân lý, một sự thật hiển nhiên

Ex: The sun rises in the East. (Mặt trời mọc ở phía Đông)

Peter comes from England (Peter đến từ Anh quốc)

Diễn tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra ở hiện nay tại

Ex: I usually jog at 5 a.m. (Tôi hay chạy bộ lúc 5 giờ sáng)

Diễn tả kỹ năng của bé người

Ex: Tom plays badminton very well. (Tôm đùa môn mong lông siêu giỏi)

Diễn tả một kế hoạch sắp xếp trước trong tương lai hoặc thời khóa biểu, quan trọng dùng với những động tự di chuyển.

Ex: We are going khổng lồ the beach next week. (Chúng tôi sẽ đi biển vào thời điểm cuối tuần)

Câu hỏi gồm từ nhằm hỏi

Câu hỏi cùng với từ để hỏi bước đầu bằng “Wh” bao gồm:

Từ nhằm hỏi

Nghĩa tiếng Việt

Từ để hỏi

 Nghĩa tiếng Việt

What

gì, chiếc gì

Whose

của ai

Which

nào, dòng nào

Why

tại sao, vày sao

Who 

ai

Where

đâu, sinh sống đâu

Whom

ai

When

khi nào, bao giờ

Cấu trúc: Từ để hỏi + trợ rượu cồn từ + chủ ngữ + …

Ex: Where are you now? (Bây giờ ai đang ở đâu?)

Có rất nhiều các em học viên vẫn mang đến rằng, giờ đồng hồ Anh chính là một môn cạnh tranh nhằn. Tuy nhiên, nếu các em xem học tiếng Anh thiết yếu mà một cuộc hành trình du lịch sẽ chắc chắn là mang lại cảm hứng hứng thú hơn. Tuy vậy để đạt được công dụng tốt nhất bạn cần củng nắm hết vốn tự vựng trong chương trình tiếng Anh lớp 6 đã có tổng vừa lòng ở trong bài xích viết.

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 6 và khóa đào tạo và huấn luyện lltb3d.com Junior

Tiếng Anh lớp 6 là lịch trình phổ thông, nên kỹ năng và kiến thức sẽ được thiết kế với rất dễ dàng và đơn giản để tương xứng với các vùng miền, đk học tập. Mang đến nên, trường hợp chỉ học duy nhất chương trình học Anh văn lớp 6 sinh sống trường trung học thì hình như không đủ cho các bạn trẻ cùng với nhịp độ cách tân và phát triển của thôn hội hiện nay. Vày thế, việc đào bới tìm kiếm kiếm một khoá học tập tương đương với khá nhiều kiến thức hơn là điều vô cùng cần thiết.

*
các em được cung ứng tối đa trong việc học Anh văn lớp 6 tại lltb3d.com

Khóa học Junior – giờ Anh thiếu thốn niên trên trung trọng tâm Anh ngữ lltb3d.com được thiết kế theo phong cách bao hàm kiến thức phổ thông ở cấp bậc tương ứng, đồng thời bổ sung thêm nhiều kiến thức đa dạng chủng loại ở các lĩnh vực. Giáo trình chuẩn chỉnh Mỹ giúp các bạn học viên tò mò thêm gần như nền văn hoá mới, tài chính tiên tiến của thế giới và mở mang tầng kiến thức và kỹ năng xã hội rộng lớn.

Bên cạnh đó, lực lượng giảng viên chuyên môn cao với ý thức nhiệt huyết cùng hiểu tâm lý trẻ sẽ cung ứng tối nhiều để những em có môi trường thiên nhiên học tập tốt nhất có thể và tiếp thu buổi tối ưu con kiến thức quan trọng cho giờ đồng hồ Anh lớp 6 chương trình mới.

Hy vọng, bài viết trên đây rất có thể mang lại hồ hết kiến thức có lợi cho các em trong quy trình tiến độ chuyển cấp đặc biệt là chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 6 mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *