Chú Hoàng Thần Tài Tiếng Việt

*
Nguồn hình: Quỹ Phật Pháp – Viet Rigpa Dzambala Fund ProjectNgài Hoàng Thần Tài Tên Anh: Yellow Dzambala, Tên Phạn: Jambhala Tên Tạng: ཛམ་བྷ་ལ་
Văn bản gốc Tạng và Anh với việt hóa dưới đây.

Bạn đang xem: Chú hoàng thần tài tiếng việt

Bài Nguyện Hoàng Thần Tài như được quán đảnh vì chưng H.E. Rigzin Dorjee Rinpoche, theo chiếc Nyingma của Kim cưng cửng thừa.

Bài Nguyện Bảy dòng Đến Đạo Sư Liên Hoa Sinh

ཧཱུྂ༔ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔

HUNG! ÖRGYEN YÜL GYI NUB JANG TSAMHung.Ở phía tây-bắc của xứ Uddiyana,

པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔

PEMA GESAR DONG PO LA,Trên nhụy của hoa sen,

ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔

YA TSEN CHOK GI NGÖ DRUP NYENgài dành được thành tựu kỳ diệu tối thượng.

པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔

PEMA JUNG NE ZHE SU DRAKLừng danh là Đức Liên Hoa sanh,

འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔

KHOR DU KHANDRO sở hữu PÖ KORBao quanh bởi các Không hành nữ.

ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་བསྒྲུབ་ཀྱི༔

KHYE KYI JE SU DAG DRUP KYItheo chân Ngài con thực hành.

བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔

JIN GYI LAB CHIR SHEG SU SÖLXin Ngài đến ban gia trì mang lại con.

གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ༔

GURU PEMA SIDDHI HUNG

སྒྱབས་སེམས་ནི།

Bài Nguyện Quy Y và Phát người yêu Đề Tâm

ན་མོ་དཀོན་མཆོག་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ།

NAMO KÖN CHOG SUM DANG TSA WA SUMCon xin quy y Tam Bảo, Tam Căn

སྐྱབས་གནས་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིཿ

KYAB NE NAME LA KYAB SU CHIvà toàn bộ các mối cung cấp quy y

འགྲོ་ཀུན་སངས་རྒྱས་ལ་འགོད་ཕྱིར།

DRO KÜN lịch sự GYE LA GÖD CHIRVì ước vọng đưa tất cả chúng sinh vào Phật quả,

བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་དོ།

JANG CHUB CHOG TU SEM KYE DOCon xin phát trọng điểm vô thượng nhân tình đề.

Bài Nguyện Đến Ngài Hoàng Thần Tài

ལྷོ་དབུས་ཛ་བྷ་ལ་སེར་མོཿ

LHO U ZAM BHA LA SER POBậc Hộ nhà của phương nam là Phật Bảo Sanh, Hoàng Thần Tài,

ནོར་བུ་སངས་གཞོང་ཕྱག་བརྣམསཿ

NOR BU thanh lịch ZHONG CHAK mãng cầu NAMNgài duy trì một bát kho báu đầy vàng

ཤར་འཁོར་དགཀར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR KHOR KAR PO DAR KAR DZINBổn Tôn phương Đông, thân sắc đẹp trắng cùng với cờ phướn màu trắng

ལྷོ་འཁོར་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO KHOR SER PO DAR SER DZINBổn Tôn phương Nam, thân dung nhan vàng, với cờ phướn màu vàng.

ནུབ་འཁོར་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB KOR MAR PO DAR MAR DZINBổn Tôn phương Tây, thân sắc đỏ, với cờ phướn màu đỏ

བྱང་ལ་འཁོར་ལྗང་གུ་ལྗང་འཛིནཿ

GYANG KHOR JANG GUD JANG DZINBổn Tôn phương Bắc, thân nhan sắc xanh lá cây, với cờ phướn blue color lá cây

ཤར་ལྷོ དགར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

SHAR LHO KAR PO DAR KAR DZINBổn Tôn phương Đông Nam, thân dung nhan trắng, cùng với cờ phướn color trắng

ལྷོ་ནུབ་དམཔ་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

LHO NUB MAR PO DAR MAR DZINBổn Tôn phương tây Nam, thân dung nhan đỏ, cùng rất cờ phướn color đỏ

ནུབ་བྱང་སེར་པོ་དར་དཀར་འཛིནཿ

NUB JANG SER PO DAR SER DZINBổn Tôn châu âu Bắc, thân sắc đẹp vàng, cùng rất cờ phướn màu vàng

བྱང་ཤར་སྔོན་ཕོ་དར་སྔོན་འཛིནཿ

JANG CHAR NGON PO DAR NGON DZINBổn Tôn phương Đông Bắc, thân sắc xanh da trời, cùng với cờ phướn màu xanh da trời

གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཚ་ལུགས་མཐུནཿ

TSO KHOR THAM JED thân phụ LUG THUNĐấng Hộ nhà tài bào, Hoàng Thần Tài, cùng toàn bộ đoàn tùy tùng trong bộ đồ hài hòa

ཞབས་རྣམ་ཐམས་ཅད་འདོར་ཐབས་བཞུགསཿ

ZHAB nam THAM JED DOR THAB ZHUGCác Bậc toàn trí đã thực hành buông xả một phương pháp thiện xảo,

དར་དར་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱན་བརྒྱནཿ

DAR DANG RIN CHEN JYAN JI JYENvà trang hoàng bằng lụa là cùng các đồ trang sức quý quý báu

ལྷོ་ཡི་ཛཾ་ལྷ་གཙོ་འཁོར་དགུཿ

LHO YI ZAM LHA TSO KHOR GUChín Bổn Tôn tài bảo trong bảo sanh bộ,

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་གནས་འདིར་ཕྱོནཿ

LHO YI CHOG NE NE DIR JYONđến phía trên từ mỗi phía trong ko gian

ལྷོ་ཡི་ཕྱོགས་ནས་ཕྱ་དང་གཡངཿ

LHO YI CHOG NE CHYA DANG YANGBậc toàn trí làm tăng trưởng vận may cùng sự giàu có.

Xem thêm: Bạn Biết Gì Về Vật Lý Trị Liệu Là Gì, Vật Lý Trị Liệu Trong Phục Hồi Bệnh Hô Hấp

ལྷོ་སྥྱིན་བཞིན་དུ་འཐིབས་ཤིང་བྱོནཿ

LHO JIN ZHIN DU THIB SHING JYONNguyện những Ngài vân tập giống như các đám mây để gia công lợi cho toàn bộ chúng sinh.

ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིན་རྗེའི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

LHO CHOG SHIN JEI phụ vương YANG KHUGNguyện Đấng thu phục cái bị tiêu diệt ban cho suôn sẻ và phước lành.

འཇམ་བུ་གླིང་གི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

JAM BU LING GI cha YANG GUKNguyện mang lại toàn thế giới được như ý và tài lộc

རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་ཕྱ་གཡང་ཁུགཿ

CHA NAK YUL CHI phụ vương YANG GUKNguyện tổ quốc chúng con được như mong muốn và tài lộc

དར་པོའི་དར་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

DAR POI DAR YANG DIR GUK JIKNguyện cờ phước tăng suôn sẻ và tài lộc.

བཙན་པོའི་བཙན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

TSAN POI TSAN YANG DIR GUK JIKNguyện những người thống trị tăng trưởng mạnh dạn mẽ.

ཕྱུག་པོའི་ཕྱུག་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

CHUK POI CHUK YANG DIR GUK JIKNguyện của cải tăng thêm trưởng ko ngừng

ཕན་པོའི་ཕན་གཡང་འདིར་ཁུག་ཅིགཿ

PHEN POI PHEN YANG DIR GUK JIKNguyện của cải của bạn giàu ngày dần tăng

ཡང་རྫས་འདི་ལ་བཅུད་ཅིག་ཕོབཿ

YANG TSAE DI LA JUD JIG POBNguyện của cải sẽ hóa học đầy những con tàu

དའ་དར་འདི་ལ་འོད་ཞུགས་ཅིགཿ

DA DAR DI LA OD SHUK JIGÁnh sáng sủa phóng ra với hòa tung vào mũi tên.

ལྷོ་ཡི་ནོར་ལྷ་མཆེད་དགུ་ལཿ

LHO YI NOR LHA CHED DU LAChín Bổn Tôn tài bảo

ཡང་བཞོས་ས་ཕུད་གཏོར་བཞེསཿ

YANG SHO SA PUD CHOD TOR ZHEHãy chấp nhận vật phẩm cúng dường sự phồn thịnh, bánh torma và thực phẩm.

ཇ་ཆང་སྐྱེམས་ཀྱིས་གསོལ་ཞིང་མཆོདཿ

CHA CHANG KYEM KYI DOL ZHING CHODChúng con xin cúng nhịn nhường trà, bia với thức uống cho ruộng phước.

ཡང་རྫས་ཆོགས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བ་མྐངཿ

YANG DZE CHOG KYI THUG DAM KANGXin giữ khẳng định của Ngài dứt ước nguyện của chúng con.

བན་ཕྱུག་འཕན་དར་དངོས་གྲུབ་རྕོལཿ

PHAN CHUK PHEN DAR NGO DRUB TSOLBan cho bé sức mạnh, của nả và thành tựu.

Trì tụng câu chú Hoàng Thần Tài

ཨོཾ་ཛཾ་བྷ་ལ་ཛ་ལེནྡྲཱ༌ཡེ༌སྭཱ༌ཧཱ།ཨོ་ཛཾ་བྷ་ཛ་ལནྜ་ཡེ་སྰ་ཧྰཿ

Thần chú Tạng:OM DZAM BHA LA DZA LEN TRA YE SO HA

Thần chú Phạn:Oṃ Dzaṁbhala Dzalēnḍāyē Svāhā

Phiên Âm Việt:Ôm, Giăm ba La, Gia Lênh Đa Dê, Sô Ha

Bài Nguyện Hồi Hướng tứ Dòng

བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད །།

SOD nam giới DI YI THAM CHED ZIG page authority NYIDNguyện dựa vào công đức này, cùng phiên bản tánh toàn tri,

ཐོབ་ནས་ཉེས་པའི་དགྲ་རྣམས་ཕམ་བྱས་ཤིང༌།།

THOM NEI NYEI PAI DRA phái mạnh PHAM CHEI SHINGChiến thắng trọn vẹn của tất cả các tác động tiêu cực

སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པ་ཡི།།

KYE GA mãng cầu CHI’I ba LONG TRUG pa YIcủa những nhỏ sóng lếu loạn của sinh, già, bệnh dịch và chết,

སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་འགྲོ་བ་སྒྲོལ་བར་ཤོག།

SID PA’I TSO LEI DRO WA DROL WAR SHOGNguyện toàn bộ chúng sanh thoát khỏi biển khổ luân hồi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *