CÁCH TÍNH TRỢ CẤP 1 LẦN KHI NGHỈ HƯU

Cách tính mức tận hưởng lương hưu mỗi tháng theo Luật BHXH tiên tiến nhất năm năm nhâm thìn được hướng dẫn vày Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CPhường, Điều 17 Thông tứ 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

1. Tỷ lệ hưởng trọn lương hưu:

Nam: Tỉ lệ hưởng trọn lương hưu = 45% + (Thời gian ttê mê gia BHXH - 15 năm) x 2%

Nữ: Tỉ lệ tận hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tyêu thích gia BHXH - 15 năm) x 3%

Nữ: Tỉ lệ hưởng lương hưu = 45% + (Thời gian tham mê gia BHXH - 15 năm) x 2%

Nam:

Lưu ý: Tỷ lệ không vượt quá 75%

2.Cách tính Mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH

- Đối với những người lao hễ ở trong đối tượng người tiêu dùng tiến hành chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Mức BQTL =Tổng số tiền lương mon đóng BHXH của Tnăm cuối trước khi nghỉ ngơi vấn đề / (Tx12 tháng)

Thời gian ban đầu tsay mê gia BHXH

Số năm cuối để tính trung bình chi phí lương đóng góp BHXH (T)

5 năm

6 năm

8 năm

10 năm

15 năm

20 năm

Toàn cỗ thời gian đóng góp BHXH

- Đối với người lao động thuộc đối tượng người dùng triển khai chế độ tiền lương do người tiêu dùng lao đụng quyết định

*

-Đối với những người lao cồn vừa gồm thời gian đóng góp BHXH theo chi phí lương vày người tiêu dùng lao đụng đưa ra quyết định vừa gồm thời hạn đóng BHXH theo cơ chế chi phí lương vị Nhà nước quy định:

*

3. Trợ cấp một lần Khi nghỉ hưu

- Người lao hễ có thời hạn đóng bảo hiểm làng hội cao hơn thời gian khớp ứng với phần trăm tận hưởng lương hưu 75% thì Khi về hưu, xung quanh lương hưu còn thừa hưởng trợ cấp một lượt.

- Mức trợ cấp cho một lần được tính theo thời gian đóng góp bảo đảm làng hội cao hơn nữa thời gian tương ứng cùng với Phần Trăm tận hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng góp bảo đảm buôn bản hội thì được xem bằng 0,5 mon nút trung bình tiền lương mon đóng bảo hiểm xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *