Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm: A, Thanh ghi và ROM B" /> Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) bao gồm: A, Thanh ghi và ROM B" />

Bộ Nhớ Trong Bao Gồm

" class="title-header">Bộ nhớ thiết yếu (bộ ghi nhớ trong) gồm những: A. Thanh ghi với ROM B. Thanh ghi với RAM C. ROM với RAM D. Cache cùng ROM
*

45 điểm

Trần Tiến


Bộ nhớ bao gồm (bộ nhớ trong) bao gồm:A. Thanh ghi cùng ROMB. Thanh ghi và RAMC. ROM cùng RAMD. Cache với ROM
*

Đáp án : CGiải thích :Bộ nhớ chính (bộ nhớ trong) là nơi chương trình được chuyển vào để thực hiện và là nơi tàng trữ dữ liệu đang được xử lí bao gồm: ROM cùng RAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *