Bộ đề thi violympic toán lớp 1

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

lltb3d.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học viên đang trong quá trình ôn tập tài liệu bộ đề luyện thi violympic môn Toán lớp 1 , tài liệu bao hàm 202 trang, giúp các em học viên có thêm tài liệu tham khảo trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và sẵn sàng cho kỳ thi môn Toán chuẩn bị tới. Chúc các em học viên ôn tập thật công dụng và đạt được hiệu quả như mong đợi.

Bạn đang xem: Bộ đề thi violympic toán lớp 1

Mời các quý thầy cô và các em học viên cùng tìm hiểu thêm và tải về chi tiết tài liệu dưới đây:

BỘ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 Vòng 1


Họ & tên:............................................... ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 1: Vòng 1

Bài 1: dứt phép tính

(Điền những chữ số phù hợp vào chỗ chấm sẽ được phép tính đúng, kế tiếp viết lại phép tính hoàn chỉnh vào ô đáp án)

Câu 1.1:....6 + 2.... = 48

Câu 1.2: 3.... + 52 =... 6

Câu 1.3: 3... +... 5 = 59

Câu 1.4: ....2 + 31 = 9....

Câu 1.5: 9.......... 1 = 16

Câu 1.6:...7 - 3... = 11

Câu 1.7: 5.......... 1 = 21

Câu 1.8: 7......... 1 = 24

Câu 1.9:...4 - 12 = 4....

Câu 1.10: 75 + ...3 = 9...

Bài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 2.1: 7 ....

Câu 2.2: 45 + 14......... = 28

Câu 2.3: 46........ + 50 = 84

Câu 2.4: Có toàn bộ bao nhiêu số lớn hơn 42 nhưng bé dại hơn 76?

Câu 2.5: Hòa nghĩ ra một vài mà khi lấy số đó trừ đi 14 thì cũng được kết quả bằng với công dụng khi lấy đôi mươi cộng cùng với 11. Hỏi Hòa nghĩ về ra số nào?

Bài 3: Đỉnh núi trí tuệ

Câu 3.1: Số ngay tắp lự sau số 45 là số: ..............

Câu 3.2: năm nay bố 38 tuổi, nhỏ 12 tuổi. Hỏi tía hơn con từng nào tuổi? Câu 3.3: 73 - 21 + = 67

Câu 3.4:... - 34 = 52 - 11

Câu 3.5: tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số cơ mà mỗi số đó đều sở hữu chữ số 8. Câu 3.6: Biết số A = 78 - 14. Vậy số tức thì sau số A là số ........

Câu 3.7: Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số từ bỏ nhiên nhỏ hơn 45?

Câu 3.8: trong năm này mẹ 59 tuổi, chị em hơn bé 25 tuổi. Hỏi năm nay con từng nào tuổi? Câu 3.9: 25 - 12 + 46 = 23 + .....

Câu 3.10: trong lớp 1A, tổ một gồm 13 bạn. Trường hợp tổ một thêm 2 chúng ta nữa thì số các bạn ở tổ một bằng số chúng ta ở tổ hai. Hỏi cả nhị tổ gồm bao nhiêu bạn?


5 - 1 7 - 5

6 - 3

6 + 2 9

6 - 5 5 - 5

7 - 2

10 2 + 4

Bài 2:Vượt vật cản vật.

Tính

1, 5 – 3 = .......

2, 4 – 3 = ......

3, 2 – 1 + 4 = .......

4, 3 + 1 = .......

5, 5 – 2 = ......

Bài 3: Điền vào vị trí ......

1, 3 + 5 = ......

2, 2 + 6 = ......

3, 7 + 1 = .......

4, 6 – 4 = .........

5, 5 – 2 + 3 = ........

6, 4 + 4 = ........

Điền dấu > ,

7, 2 + 5 ..... 4 – 2 – 1

8, 2 + 2 ..... 5

9, 7 – 3 ..... 6 – 6

10, 8 – 2 – 1 ....... 3 + 4


8 - 4

8 - 8

7 + 3

6 – 3 - 2

1 + 2 + 5

7 - 5

1 + 2 + 3

3 + 4

2 + 3 + 4

9 - 6

Bài 2:Đi search kho báu

Tính 1, 5 + 3 = .......

2, 9 – 4 = ......

3, 8 – 5 + 3 = .......

4, 9 – 3 – 2 = .......

5, 10 – 6 + 3 = ......

6, 1 + 4 + 5 = .......

7, 1 + 2 + 7 = .......

8, 10 – 5 = ........

9, 1 + 3 + 5 = .......

10,10 – 5 – 3 = .....

11,10 – 4 – 3 = ......

12,10 – 7 + 2 = ......

Điền dấu > ,

13, 8 – 3 + 2 ..... 10 – 3 – 2

14,9 – 5 ..... 8 – 3 - 1

15,9 – 3 ..... 10 – 5 + 3

16,7 – 4 + 2 ....... 10 - 6

Bài 3: kiếm tìm cặp bằng nhau

8 – 4 - 3

4 + 2

7 + 2

8 – 6 - 2

5 - 4+ 3

6 – 4 + 3

5 + 2

6 + 4

7 - 4 + 5

7 – 6 + 4

5 – 4 + 2

4 + 5

9 – 6 + 1

3 – 2 - 1

4+ 3

7 + 3

5 + 3

4 – 2 - 1

8 - 3 - 2

8 – 2


Bài 1:Tìm cặp bởi nhau

5 + 4 - 3

6 + 3 - 1

6 - 2

9 + 1

3 + 2

6 + 1

4 – 3 - 1

9 - 4

2 + 7 - 7

5 – 5 + 1

5 + 4 - 1

5 + 5

8 + 1

9 – 3 + 1

6 - 6

8 – 3 - 3

1 + 3

8 – 3 - 4

1 + 2 + 3

9

Bài 2: sắp tới xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2

10 – 4 - 4

2 + 7 - 1

9 - 8

3 + 4 - 1

6 – 5 - 1

3 + 6 - 5

6 + 3

6 + 1

5 + 3 + 2

Bài 3: Vượt chướng ngại vật vật.

1, Điền số tương thích vào nơi chấm : 6 = 10 - .......

2, Điền dấu ( > ,

3, Điền số thích hợp vào vị trí chấm : 5 -........ = 7 – 6 + 3

4, Điền số phù hợp vào địa điểm chấm : 9 - 6 +......... = 7

5, Điền số phù hợp vào địa điểm chấm : 2 + 4 +....... = 7 + 2 + 1


Họ tên:......................................................... ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 1 : Vòng 5

Bài 1: Điền số phù hợp vào địa điểm ......

1, 10 = 5 + ...... + 3

2, 3 + 6 = 4 + ......

3, 7 + 2 - ..... = 6

4, các số 3,6,7,1,9,2 được viết theo thiết bị tự từ mập đến nhỏ bé là 9,... ,6,3,2,1.

5, 3 + 4 - 1

6, 4 + 6 – 2 = ........

7,Số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ dại hơn 7 là:.....

8,Số từ bỏ nhiên nhỏ hơn 8 và lớn hơn 6 là:.....

Điền vệt > ,

9, 3 + 4 ..... 5 + 2

10, 9 – 5 + 3 – 1 ....... 4 + 2

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bài 2: tra cứu cặp bởi nhau

7 + 3 - 9

7 - 3 - 1

3 – 2 - 1

1 + 4 + 4

1+ 2+ 3 + 4

2 + 4 - 1

5 + 4 + 1

4 + 5 - 7

2 + 2 + 2

2 + 8 - 1

1 + 4 - 2

8 + 2 - 6

6 + 3 - 1

5 + 4 - 3

3+ 6 - 4

8 –1 - 6

5 + 1 - 6

5 – 3 + 6

6 + 2 - 4

6 – 2 - 2

Bài 3: Cóc kim cương tài ba Điền số tương thích vào chỗ ......

1, 6 - .... = 2

(A.5,

B. 4,

C.

8,

D. 3)

2, 3 + 4 + 2 = ......

(A.7,

B. 8,

C.

6,

D. 9)

3,6 – 5 = .......

(A.3,

B. 2,

C.

4,

D. 1)

4, 6 + 1 = 8 - ......

(A.3,

B. 2,

C.

1,

D. 7)

5, 9 – 6 + ..... = 5

(A.4,

B. 2,

C.

3,

D. 1)

6, 4 + 4 – ...... = 2

(A.5,

B. 6,

C.

4,

D. 3)

7,5 + ...... = 7 – 3 + 2

(A.1,

B. 4,

C.

3,

D. 2)

8,Tất cả các số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi hơn 5 là

A. (0,1,2,3,4 cùng 5) , B. (0,1,2,3, và 4)

C. (2,3,4 và 5) , D. (1,2,3, và 4)


9, 3 + 1 + 2 + 4 = 1 + ....... (A.7, B. 9, C. 8, D. 5)

10, Phép tính có công dụng > 4.....

C. (4 – 2 + 6) , D. (2 + 7 - 3)


Bài 1:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

9 + 1

9 – 3

4 + 4

11 – 1 - 5

10 - 6 - 4

3

6 + 2 - 7

5 + 2

12 - 2 - 1

3 - 1

Bài 2: Điền số phù hợp vào địa điểm ......

1, 10 - 2 = 7 + ......

2, 3 + 6 – 2 = ......

3, có bao nhiêu số trường đoản cú nhiên lớn hơn 9 nhỏ tuổi hơn 5?.....

4, Số từ nhiên to hơn 10 nhỏ dại hơn 2? ......

5, 4 + 5 > 5 + ..... > 3 + 4

6, có bao nhiêu số tự nhiên từ 0 mang lại 9? ......

7, Số béo nhất trong số số 3,9,5,11,1,7 là số?......

8, bao gồm tất cả..... Số tự nhiên lớn hơn 7 nhỏ tuổi hơn 12?

Điền vết ( >,

9, 6 + 3 - 2 ..... 5 + 2

10, 3 + 1 ...... 6 + 3 - 5

Bài 3:Đi tìm kho báu

1, Số...... Là số liền sau số 9.

2, 3 + ...... – 8 = 6 – 4

3, có tất cả..... Số tự nhiên lớn hơn 6 nhỏ tuổi hơn 10

4, Số ...... Là số thoải mái và tự nhiên liền trước số 8.

5,Điền lốt ( >,

3 + 7 ..... 5 + 4 + 1.


Bài 1: Vượt vật cản vật.

1, Số 12 gồm 1chục và......... 1-1 vị.

2, Tính 8 + 1 = ........

3, Số phệ nhất trong các số 1,7,12,4,9,3,2,11 là ......

Xem thêm: 2 Cách UốNg MậT Ong LàM ĐẹP Da VàO MỗI BuổI SáNg Đúng Chuẩn

4, Điền vệt ( >,

12 ....... 3 + 6

5, Tính 4 + 2 + 3 = ........

Bài 2:Sắp xếp những ô có mức giá trị tăng dần:

10 – 2 - 1

13 + 2 + 1

4 + 3 + 2

13 + 4

9 - 5 - 3

7 + 3

6 + 3 - 4

16 - 4

14 - 3 + 8

17 – 2 - 1

8 – 5

9- 4 - 3

13 + 2

5 + 3

1+ 2 + 3

20

10 - 6

16 – 3 + 5

15 – 4 + 2

12 + 4 - 5

Bài 3: Điền số phù hợp vào chỗ ......

1, 12 + 3 + 4 = ......

2, ...... = 7 + 3

3, 12 + 6= .......

4, 9 – 4 = ........ + 1

5, 17 – 2 – 1 = ......

6, 8 + 2 – 5 = 7 - ......

Điền lốt ( >,

7,12 ...... 14

8, 12 ......16 - 5

9, 11 .....10

10, 13 ...... 12 + 3


Bài 1: Cóc tiến thưởng tài bố Điền số thích hợp vào địa điểm ......

1, 16 – 6 = .....

(A.11,

B. 10,

C.

12,

D. 9)

2, 19 – 6 - 1 = ......

(A.13,

B. 12,

C.

11,

D. 14)

3, 19 – 7 = .......

(A.12,

B. 2,

C.

13,

D. 11)

4, 13 + 4 - 6 = ......

(A.15,

B. 10,

C.

11,

D. 12)

5, 12 + 3 – 4

6, 13 + 5 – ...... = 12 (A.5, B. 6, C. 4, D. 7)

7, ...... – 3 = 12 (A.14, B. 15, C. 16, D. 13)

8, ...... + 7 = 19 (A.13, B. 10, C. 11, D. 12)

9, 18 – 8 – 2 = ....... (A.10, B. 9, C. 8, D. 12)

10, 15 – 5 – 7 = ....... (A.13, B. 4, C. 3, D. 2)

Bài 2:Tìm cặp bằng nhau

13+ 4

18 - 4 - 1

3 + 2

15 + 4 - 8

18 - 5

5 + 3

19 – 8

19 – 5 - 2

12 - 2 + 7

17 – 7 + 9

10 - 9 + 5

10 - 3

15 - 5

17 + 2

6 – 3 + 5

19 – 6 + 3

16 + 3 - 7

8 – 4 + 1

1 + 2 + 3

5 + 2

Bài 3: Điền số tương thích vào địa điểm ......

1, 11 + 3 = ......

2, 10 + 7 = ......

3, 16 + 2 = .......

4, 10 + 3 = ......

5, 11 + 6 = ......

6, 16 - 4 = ......

7,18 – 2 = ......

8, 19 – 3 = ......

9, 17 – 3 = ......


Bài 1:Sắp xếp các ô có mức giá trị tăng dần:

1 + 2 + 4

70 – 40 - 10

18 - 2

15 – 5 - 10

10 – 8 + 2

60 – 30 - 20

15 + 4 - 2

18 – 8 - 2

10 + 8 - 4

5 + 4 - 3

20 + 30 + 20

16 – 6 + 2

10 + 70 - 50

10 + 8 - 7

17 - 6 + 8

50 – 10 + 40

30 + 50 + 10

19 – 5 + 1

13 – 3 - 7

70 – 40 + 30

Bài 2: Điền số tương thích vào chỗ ......

1, Linh gồm 17 trái bóng bay,Linh mang lại Hà với Ngọc mỗi bạn 3 quả.Vậy Linh còn lại....... Quả

bóng bay?

2,Trong sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà chưng Hồng trước đây có toàn bộ 50 cây vải.Mùa Xuân vừa rồi bác bỏ trồng thêm 2 chục cây vải nữa.Vậy hiện giờ số cây vải vóc trong vườn cửa nhà bác bỏ Hồng có toàn bộ .....

cây.

3,Mẹ Lan thiết lập 3 chục quả trứng con gà và 2 chục quả trứng vịt.Vậy bà mẹ Lan mua tất cả số trứng là quả.

4,Hoa tất cả 19 con tem,Hoa cho bạn Mai 4 bé tem,cho chúng ta Linh 3 con tem.Hỏi Hoa còn từng nào con tem? ......

5, ...... – 5 + 2 = 19 - 6

6, 30 – trăng tròn + ...... = 90

7, 18 – 6 + ....... = 15

8, 90 – 60 + ..... = 20 + 60

9, Lan gồm 6 bức tranh ,gồm 3 nhiều loại màu xanh,đỏ,tím.Mỗi bức tranh vẽ một màu.Biết số bức tranh màu xanh da trời là nhiều nhất.Em hãy cho thấy Lan gồm bao nhiêu tranh ảnh vẽ color xanh?

10, bây chừ tuổi của hai bằng hữu cộng lại là 14 tuổi.Hỏi 2 năm nữa tuổi 2 anh em cộng lại là bao nhiêu.

Bài 3:Đi tìm kho tàng Tính

1, 50 + 40 – 10 = .........

2, 70 – 40 + 30 = .........

Điền số vào chỗ .....

3, 17 - ...... = 50 – 40 + 2

4,13 – 3 – 7 = 9 - ......


Bài 1: Cóc vàng tài ba Điền số tương thích vào nơi ......

1, 30 + 60 - ..... = 40 + đôi mươi – 10 (A.30, B. 40, C. 10, D. 20)

2, 18 – 6 +1

3, 50 – ..... + 10 = 30 (A.10, B. 20, C. 30, D. 40)

4, 16 – 2 + 5 = ...... + 4 (A.13, B. 12, C. 14, D. 15)

5, 60 – 40 + ..... = 30 + 40 – 20 (A.10, B.30, C. 50, D. 80)

6, 20 + 50 – 30

7, ...... + 8 + 60 = 90 – trăng tròn (A.2,

B. 0, C. 1, D. 3)

8, 50 – đôi mươi + ..... = 60 + 10 (A.20,

B. 30, C. 40, D. 50)

9, ..... – 40 + trăng tròn = 50 + 30 – 10 (A.60,

B. 70, C. 80, D. 90)

10, 15 – 3 + 6> ...... – 5 + 3>6 + 4 +6

(A.18, B. 17, C. 19, D. 20)

Bài 2:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

30 -20 + 3

5 + 3 - 6

6 – 4 + 5

20 – 10 + 9

80 – 60 + 30

10 + 9 - 1

18 - 3

20 + 50 – 10

13 – 3 - 10

14 – 4 - 1

6 + 4 + 7

20 + 40 + 20

17 – 7 - 6

80 – trăng tròn - 40

6 + 4 + 60

50 + 20 - 60

19 – 4 - 3

4 + 5 - 3

50 + 30 + 10

70 – 60 + 1

Bài 3: Điền số thích hợp vào khu vực ......

1, Số lớn nhất có 2 chữ số mà lại 2 số đó cùng lại bởi 10 là số?......

2,Tính: 60 + 30 – 40 = ........

3,Số ...... Là số tức tốc trước số79.

4, Số 46 là số tức khắc sau số.....

5, Quân gồm 30 cái bánh ,Quân mang đến Hoàng 20 cái bánh .Mẹ mang đến Quân thêm 7 chiếc bánh.Vậy Quân còn lại.. Mẫu bánh.

6,90 – 20 – 30 = ...... + 60 - 40

7, sau thời điểm An đến Bình 5 viên bi.Bình mang lại Cường 3 viên bi rồi Cường lại mang lại An 2 viên bi thì mỗi bạn đều phải sở hữu 15 viên bi. Hỏi ban sơ An bao gồm bao nhiêu viên bi? ......

8, 15 + 2 – ..... = 18 – 6 + 2

9, hiện nay tuổi của hai bằng hữu cộng lại là 13 tuổi.Hỏi 3 năm nữa tuổi 2 bạn bè cộng lại là bao nhiêu? ......


bằng 70.Tìm số lớn nhất trong 3 số đó


Bài 1: Vượt chướng ngại vật.

1,Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số mà lại 2 chữ số của mỗi số kia giống nhau?........ .

2,Số lớn số 1 có 2 chữ số mà lại 2 chữ số của số đó cùng lại bằng 9?......

3,Hỏi với 4 chữ số 1,3,5,7 em viết được từng nào số gồm 2 chữ số bé dại hơn 52?......

4,Hãy cho thấy thêm có tất cả bao nhiêu số gồm 2 chữ số khác biệt mà 2 chữ số của từng số đó cộng với nhau bởi 6?........

5,Hỏi với 4 chữ số 0,2,4,6 em viết được từng nào số bao gồm 2 chữ số khác nhau?.......

Bài 2:Tìm cặp bởi nhau

29 - 24

56 – 45 + 2

70 – 30 - 30

21 + 75 - 13

79 - 63

32 + 42

11 + 2

13 - 3

86 - 12

70 – 20 + 6

96 – 35 + 22

69 - 61

37 + 42 - 23

88 - 71

18 + 1 - 14

19 – 6 + 3

35 – 24 + 6

30 – đôi mươi -10

7 + 3 - 10

16 – 6 - 2

Bài 3: Điền số phù hợp vào khu vực ......

1, Số gồm 2 chữ số bé nhỏ nhất cơ mà 2 chữ số của số đó trừ cho nhau bằng 0 ?......

2, Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số bé dại hơn 68?........ .

3, tìm kiếm số gồm 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của số đó cộng lại thì bằng 6 còn 2 số kia trừ lẫn nhau thì bởi 0?.....

4, Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số có 2 chữ số to hơn 65?........

5, Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số mà các số đó đều phải sở hữu chữ số 7?....

6, ....... + 4 – 6

7,Sau lúc An cho Bình 5 viên bi ,Bình đến Cường 3 viên bi và Cường đến An 2 viên bi thì mỗi bạn đều sở hữu 14 viên bi.Hỏi thuở đầu An bao gồm bao nhiêu viên bi?.....

8, An nghĩ về ra một số trong những mà mang số đó cùng với 12 thì cũng bằng hiệu quả khi lấy 69 – 12?....

Điền dấu ( >,

9, 50 + 40 – 60 ...... 80 – 40 + 10

10, 17 – 3 + 4 ...... 12 + 6 - 5


Bài 1:Đi search kho báu

1,An gồm 65 nhỏ tem.An cho Hòa cùng Bình mỗi các bạn 10 con tem.Hỏi An còn lại bao nhiêu nhỏ tem?.........

2, 55 - ...... + 14 = 48.

3, Hãy cho thấy có bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số khác nhau bé dại hơn 35?.......

4, Bình hỏi Minh trong năm này chị bao nhiêu tuổi?Minh đáp tuổi mình nhiều hơn thế nữa 15 tuổi nhưng thấp hơn 17 tuổi .Mình nhát chị bản thân 3 tuổi.Hỏi chị của công ty Minh trong năm này bao nhiêu tuổi.?.......

5,Hãy cho biết thêm có bao nhiêu số có 2 chữ số nhưng 2 chữ số đó hơn nhau 1 solo vị?.......

Bài 2:Sắp xếp những ô có giá trị tăng dần:

42 + 47 - 10

50 – đôi mươi - 20

43 + 14 - 32

62 – 51 + 22

70 – 40 + 20

57 – 7 - 50

16 – 6 - 3

48 - 31

39 - 20

51 + 23

37 + 60 - 31

28 - 24

6 + 4 - 7

90 – 50 + 40

97 - 34

99 - 11

33 + 44 + 22

26 + 13

65 + 12 - 35

86 - 71

Bài 3: Cóc kim cương tài cha Điền số phù hợp vào nơi ......

1,Một miếng vải nhiều năm 84 m,Lan cắt vứt đi 23 m.Hỏi mảnh vải còn lại dài từng nào cm?

(A.41, B. 61, C. 51, D. 71)

2,Số phù hợp điền vào nơi .... Là: 47 + 31 – 36 = ........

(A.72, B. 42, C. 62, D. 52)

3,Chọn phép tính có hiệu quả bằng 78 trong số phép tính bên dưới đây.

(A.33+44, B. 89 - 13, C. 43+35, D. 44 + 35)

4, trong năm này tuổi của 2 đồng đội cộng lại là 67 tuổi.Hỏi 3 thời gian trước tuổi của 2 bằng hữu cộng lại là từng nào tuổi? (A. 94, B. 95, C. 73, D. 61)

5,Tìm số lớn số 1 có 2 chữ số cơ mà 2 chữ số của số đó to hơn nhau 2 đối chọi vị?

(A.13, B.64, C. 97, D. 75)

6,Hòa 29 tuổi,Bình ít hơn Hòa 4 tuổi,Nga rộng Bình 3 tuổi.Hỏi các bạn Nga từng nào tuổi.?

(A.28, B. 31, C. 29, D. 30)

7,Hãy cho biết thêm từ 15 mang lại 19 tất cả bao nhiêu số bao gồm 2 chữ số.?

(A.20, B. 23, C. 24, D. 25)

8, Hãy cho thấy có từng nào số lớn hơn 25 và nhỏ tuổi hơn 48.

(A.22, B. 29, C. 20, D. 31)


9,Tất cả các số tất cả 2 chữ số khác biệt viết được từ các chữ số 0,1,3 cộng lại với nhau được công dụng là: (A.84, B. 85, C. 94, D. 95)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *