Bài tập tiếng anh lớp 6 theo từng unit

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vngơi nghỉ bài bác tập

Lớp 3

Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Loạt bài tổng thích hợp Từ vựng tương đối đầy đủ, Ngữ pháp cụ thể, dễ dàng nắm bắt và Bài tập Tiếng Anh lớp 6 theo từng Unit góp học viên học giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 hơn. Để mua tài liệu bài bác tập Tiếng Anh lớp 6 về, chúng ta vào từng Unit tương xứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 theo từng unit


Mục lục Bài tập Tiếng Anh 6

Từ vựng, Ngữ pháp, các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: My new school

Unit 2: My home page

Đề kiểm tra 15 phút ít Tiếng Anh 6 học tập kì 1 có giải đáp (Bài số 1)

Unit 3: My friends

Đề đánh giá 1 máu Tiếng Anh 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 4: My neighbourhood

Đề kiểm soát 15 phút Tiếng Anh 6 học kì 1 có câu trả lời (Bài số 2)

Unit 5: Natural wonders of the world

Unit 6: Our Tet holiday

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 1 bao gồm đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án

Unit 7: Television

Unit 8: Sports và games

Đề chất vấn 15 phút ít Tiếng Anh 6 học kì 2 có giải đáp (Bài số 1)

Unit 9: Cities of the world

Đề soát sổ 1 huyết Tiếng Anh 6 học tập kì 2 có đáp án

Unit 10: Our houses in the future

Đề khám nghiệm 15 phút ít Tiếng Anh 6 học tập kì 2 gồm lời giải (Bài số 2)

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Đề thi Tiếng Anh lớp 6 Học kì 2 có đáp án

những bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 1

Exercise 1: Choose the letter A, B, C or D the word that has the underlined part different from others.

Question 1:

A. phone B. photo C. badminton D. open

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Đáp án C

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Đáp án D

Giải thích: Đáp án D

*

Đáp án A

Giải thích: Đáp án A

*

Exercise 2: Choose the letter A, B, C or D to lớn complete the sentences

Question 1: I often spover the weekkết thúc _____________ badminton with my elder brother.

A. playing B. doing C. studying D. having

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “play + môn thể thao”: đùa môn thể thao gì

“Spend + thời gian + Ving”: dành riêng thời hạn làm cho gì

Dịch: Tôi thường dành riêng cuối tuần nghịch cầu lông cùng với anh trai.


Question 2: Linda _____________ English lessons on Tuesday, Thursday, và Friday every week.

A. have sầu B. is having C. has D. had

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân chia làm việc thời bây chừ đối kháng bởi vì gồm mốc thời hạn “every”

Dịch: Lindomain authority tất cả ngày tiết giờ đồng hồ Anh vào lắp thêm 3, 5 và 6 hàng tuần.


Question 3: Clara is a _____________ girl. She doesn’t talk much when she meets new friends.

A. talkative sầu B. reserved C. active sầu D. confident

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Reserved có nghĩa là rụt rè, nhút nhát

Dịch: Clara là cô bé khá nhút yếu. Cô không nói thỉnh thoảng gặp mặt các bạn new.


Question 4: – Where is the cat? – It’s _____________ the table & the bookshelf.

A. on B. behind C. between D. under

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Cụm từ bỏ chỉ địa chỉ “between…and…”: sinh sống giữa…và…

Dịch: – Con mèo đâu rồi? – Nó trọng tâm bộ bàn cùng giá đựng sách.


Question 5: Alex usually ____________ his homework at 8 p.m.

A. finish B. finishing C. finished D. finishes

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách nghỉ ngơi thời bây chừ 1-1 do gồm mốc thời hạn “usually”

Dịch: Alex hay làm xong xuôi bài tập về đơn vị lúc 8 tiếng về tối.


Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “there + are + danh từ số nhiều”: có…

Dịch: Có 2 cái bút chì trên bàn học.


Question 7: You should _________ physical exercise regularly.

A. have B. talk C. play D. do

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “do physical exercise”: đồng chí dục

Dịch: quý khách đề nghị anh em dục liên tiếp.


Question 8: ____________ Bobby often ____________ physics experiment after school?

A. Does/vì chưng B. Is/vị C. Does/doing D. Is/does

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Câu hỏi nghi vấn thời bây giờ đơn

Dịch: Có phải Bobby thường có tác dụng thí nghiệm vật dụng lý sau giờ học không?


Question 9: We _________ to lớn the juvày club twice a month.

A. go B. have C. make D. take

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cụm từ bỏ “go to lớn the jubởi club” đi đến câu lạc bộ judo

Dịch: Chúng tôi mang lại câu lạc bộ jubởi gấp đôi hàng tháng.


Question 10: Listen! The teacher __________ the lesson khổng lồ us.

A. explain B. is explainingC. explains D. to explain

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân tách ở thời hiện nay tiếp diễn bởi tất cả mệnh lệnh thức “Listen!”

Dịch: Nghe kìa! Cô đang lý giải bài học kinh nghiệm cho cái đó bản thân đấy.


Question 11: – What vì you do in your free time? – I always ________ books in my không tính phí time.

A. is reading B. to lớn read C. readsD. read

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Câu chia sinh hoạt thời hiện nay đối chọi vì bao gồm trạng trường đoản cú “always”

Dịch: – Lúc rhình họa cậu làm gì? – Tớ luôn luôn đọc sách khi rảnh.


Question 12: Peter is ____________ boy in our class.

A. the tallest B. tall than C. taller D. the taller

Hiển thị đáp án

Question 13: At the moment, Ann _________ her xe đạp lớn school.

A. ride B. is riding C. rides D. to lớn ride

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu phân chia ở thời hiện tại tiếp diễn vì chưng có trạng từ “at the moment”

Dịch: Bây tiếng, Ann đã giẫm xe mang đến ngôi trường.


Question 14: I enjoy ________ my grandmother during my summer vacation.

A. visiting B. visitC. lớn visit D. to visiting

Hiển thị đáp án

Question 15: These new words are __________ difficult for me lớn study.

A. so B. such C. enough D. too

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “be too adj (for sb) khổng lồ V”: quá…buộc phải ko thể…

Dịch: Mấy từ bỏ new này quá cạnh tranh bắt buộc tớ chả học được.


Exercise 3: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the passage below

Johnson __________ (1) a student. He’s 12 years old. He studies __________ (2) Ba Dinc secondary school on Hoang Hoa Tmê man Street. He usually __________ (3) home for school __________ (4) 6.30 a.m. He lives __________ (5) near the school, _________ (6) he usually walks to lớn school with some of his friends. But today his father ___________ (7) hyên ổn lớn school. He loves Literature & English. Today he has Physics, Chemistry và English. __________ (8) school, he often plays volleyball in the school field.

Question 1: A. is B. are C. am D. be

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Study at + thương hiệu trường học

Dịch: Cậu ấy học tập ở ngôi trường THCS Ba Đình trên phố Hoàng Hoa Thám.


Đáp án D

Giải thích: Câu phân tách ngơi nghỉ bây chừ đơn

Cấu trúc “leave sầu sw for sw” tránh ở đâu đến địa điểm nào


Đáp án C

Giải thích: So: nên, vì thế

Dịch: Cậu ấy sống khá gần trường, chính vì vậy cậu ấy hay đi dạo với một vài ba fan chúng ta.


Đáp án A

Giải thích: Câu phân tách thời hiện nay tiếp tục bởi vì có mốc thời hạn “today”

Dịch: Nhưng từ bây giờ bố cậu ấy sẽ gửi cậu ấy cho trường.


Đáp án B

Giải thích: After school: sau tiếng học

Dịch: Sau tiếng học tập, cậu ấy thường xuyên nghịch bóng chuyền bên trên Sảnh thể hóa học.


Exercise 4: Choose the letter A, B, C or D to lớn answer these questions

Hi. My name is Mary. I’m twelve sầu years old. I’m a pupil. I live sầu in a beautiful area in a big đô thị. Every morning I get up at 5:30 o’ clochồng. After that, I dress up, have sầu breakfast và go khổng lồ school. My school is not very far from my house so I often go lớn school on foot. But today I ride my bike because I want khổng lồ attover my English class after school. I love sầu English so much. I will study abroad soon.

Question 9: What does Mary do?

A. a teacherB. a farmerC. a studentD. a driver

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m a pupil.”

Dịch: Tôi là một trong học viên.


Question 10: How old is she?

A. 9 B. 10C. 11D. 12

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Dựa vào câu: “I’m twelve years old.”

Dịch: Tôi 12 tuổi.


Question 11: What time does she get up in the morning?

A. half past five sầu B. five sầu forty-five sầu C. a quarter khổng lồ six D. six o’clock

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Dựa vào câu: “Every morning I get up at 5:30 o’ cloông xã.”


Question 12: How is she getting to lớn school today?

A. on foot B. by xe đạp C. by oto D. by bus

Hiển thị đáp án

Question 13: What subjects does she like?

A. GeographyB. Literature C. EnglishD. Both B & C

Hiển thị đáp án

Question 14: Is her school far from her house?

A. Yes, it is

B. No, it doesn’t

C. No, it isn’t

D. Yes, it does

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Dựa vào câu: “My school is not very far from my house.”

Dịch: Trường học tập của mình ko xa khỏi bên tôi.


Question 15: Does she play soccer after school?

A. Yes, he is B. No, he doesn’t C. No, he don’t D. Yes, he does

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Dựa vào câu: “I want to attover my English class after school.”

Dịch: Tôi mong mỏi tmê mệt gia lớp giờ đồng hồ Anh sau giờ đồng hồ học tập.


Exercise 5: Choose the letter A, B, C or D khổng lồ complete the sentences with given words

Question 1: Mrs. Smith/ travel to work/ motorbike/ every day.

A. Mrs. Smith traveling to work on motorbike every day.

B. Mrs. Smith travels to work by motorxe đạp every day.

C. Mrs. Smith travel lớn working in motorxe đạp every day.

D. Mrs. Smith travel to work with motorxe đạp every day.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Câu chia sinh sống hiện nay đơn vì chưng bao gồm mốc thời hạn “every day”

Dịch: Bà Smith đi làm bằng xe cộ thiết bị hàng ngày.


Question 2: All / subjects / my/ new/ school/ interesting.

A. All subjects at my new school is interesting.

B. All subjects my new school has interesting.

C. All subjects of my new school interesting.

D. All subjects at my new school are interesting.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: At + school: nghỉ ngơi trường học

Chủ ngữ là “all subjects” số những buộc phải hễ tự chia sinh hoạt dạng số các “are”

Dịch: Tất cả các môn làm việc trường new của tớ đều rất độc đáo.


Question 3: Helen/ vày / this English test/ good / than I vày.

A. Helen does this English chạy thử gooder than I bởi.

B. Helen does this English thử nghiệm better than I vì.

C. Helen is doing this English kiểm tra good than I vì.

D. Helen vì this English thử nghiệm better than I bởi.

Hiển thị đáp án

Question 4: We/ ought/ study/ hard/ please/ our parents.

A. We ought to study hard khổng lồ please our parents.

B. We ought studying hard lớn please our parents.

C. We ought to lớn study hard khổng lồ pleasing our parents.

D. We ought to lớn studying hard to please our parents.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “ought lớn V”: gồm nhiệm vụ phải làm cho gì

Dịch: Chúng ta cần học cần cù để triển khai bố mẹ hài lòng.


Question 5: At present/ Bing/ play tennis/ back yard

A. At the present, Bing plays tennis in back yard.

Xem thêm: Vô Sinh Tiếng Anh Là Gì : Lâm Trí Đường, Dịch Song Ngữ

B. At present, Bing are playing tennis in bachồng yard.

C. At present, Bing is playing tennis in the baông xã yard.

D. At the present, Bing play tennis in the baông xã yard.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Câu phân tách thời hiện giờ tiếp nối vì chưng có mốc thời hạn “at present”

Dịch: Bây giờ Bing vẫn chơi tennis sinh sống sân sau.


Exercise 6: Rearrange the sentences to make meaningful sentences

Question 6: My/ teacher/ long/ straight/ dark/ has/ hair.

A. My teacher has long straight blaông chồng hair.

B. My teacher has straight blachồng long hair.

C. My teacher has hair blaông chồng long straight.

D. My hair teacher has long straight black.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: “Long straight blaông xã hair” tóc dài, thẳng và black.

Dịch: Cô giáo tôi bao gồm mái tóc dài, thẳng và Black.


Question 7: free/ He/ most/ time/ sports/ spends/ of/ his/ playing

A. He playing most of time his sports free spends.

B. He spends most his free time of playing sports.

C. He spends most of his không tính phí time playing sports.

D. He playing sports most of his không tính tiền time spends.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc “spover + thời gian + Ving”: Dành thời hạn làm cho gì

Dịch: Anh ấy dành phần lớn thời hạn rảnh chơi thể dục.


Question 8: Please/ to/ take/ form/ to/ your teacher/ the/ and/ ask/ her/ sign.

A. Please her to take và ask your teacher the form to sign.

B. Please your teacher her take the size lớn và ask khổng lồ sign.

C. Please sign to take khung your teacher ask lớn the her và.

D. Please take the size khổng lồ your teacher and ask her to lớn sign.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “take st to lớn sw” mang vật gì mang đến đâu

“ask sb to lớn V” trải nghiệm ai làm gì

Dịch: Vui lòng có lá đơn đến đến thầy giáo của em cùng dựa vào cô kí.


Question 9: compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil.

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf.

B. There a pencil, a compass, và three books is on the bookshelf.

C. There is a pencil and a compass on the three books bookshelf.

D. There is a pencil, a compass, và three books on the bookshelf.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “There is + a/ an + N”

Dịch: Có một mẫu cây bút chì, 1 mẫu compa, với 3 cuốn sách trên giá bán.


Question 10: Let’s/ out/ go/ for/ tonight/ dinner.

A. Let’s dinner out for go tonight.

B. Let’s go out for dinner tonight.

C. Let’s tonight go out for dinner.

D. Let’s out for dinner go tonight.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

Giải thích: Cấu trúc: “go out for dinner”: đi ăn tiệm, ăn ngoài

Dịch: Tối ni đi ra ngoài ăn uống nào!


Exercise 7: Rewrite sentences without changing the meaning

Question 11: I’m interested in learning foreign languages.

A. I enjoy learning foreign languages.

B. I hate learning foreign languages.

C. I don’t lượt thích learning foreign languages.

D. I am learning foreign languages.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Cấu trúc “be interested in Ving” = “enjoy Ving”: phù hợp làm cho gì

Dịch: Tôi say đắm học ngoại ngữ.


Question 12: Our school has 2000 students.

A. 2000 students are staying in our school.

B. Our school is very big.

C. There are 2000 students in our school.

D. It’s crowded in our school.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Giải thích: Chuyển đổi thân 2 cấu trúc “S + have/ has N(s)” ↠ “there are/ is N(s)”

Dịch: Trường tôi tất cả 2000 học viên.


Question 13: Students ought lớn vày homework after class

A. Students must vày homework after class.

B. Students may vì homework after class.

C. Students can vì chưng homework after class.

D. Students have sầu khổng lồ vì chưng homework after class.

Hiển thị đáp án

Đáp án D

Giải thích: Cấu trúc “have to lớn V” = “ought to V”: có trách nhiệm phải có tác dụng gì

Dịch: Học sinh cần được làm cho bài xích tập sau tiếng học tập.


Question 14: Mr. Brown is a good teacher.

A. Mr. Brown teaches very good.

B. Mr. Brown teaches very well.

C. Mr. Brown is very well teacher.

D. Mr. Brown is teaching very well.

Hiển thị đáp án

Question 15: That little girl isn’t old enough lớn be in my class.

A. That little girl is too young lớn be in my class.

B. That little girl is old enough to lớn be in my class.

C. That little girl isn’t too young to be in my class.

D. That little girl is young enough lớn be in my class.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Giải thích: Chuyển thay đổi 2 cấu trúc “Be adj enough lớn V” (đầy đủ thế nào để làm gì)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *