Bài tập hóa phân tích

Đại học tập Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 trung học cơ sở Tiểu học dành riêng cho giáo viên
*

tư liệu là phần 1 của tuyển tập 50 bài bác tập chất hóa học Phân tích, được soạn bởi các thầy cô trường thpt Chuyên Lam sơn - Thanh Hóa.

Bạn đang xem: Bài tập hóa phân tích

Tủ sách tài liệu share miễn phí cho bạn đọc tham khảo bao hàm cả đề bài và hướng dẫn giải.

50 bài tập Hóa học so sánh – Phần 1 1/ Tính pH với thành phần thăng bằng trong hỗn hợp thu được lúc trộn 50,00 ml hỗn hợp NH3 2,40.10-3M cùng với 50,00 ml hỗn hợp H2SO4 2,00.10-3M. Cho: pKa(HSO4-) =1,99 pKa(NH4+) = 9,24 2/ Tính pH trong lếu láo hợp có H3AsO4 0,010 M cùng NaHSO4 0,010 M. Cho: pKa(HSO4-) =1,99 pKai(H3AsO4) = 2,13; 6,94; 11,5 3/ a) Tính độ điện li của H3PO4 lúc thêm 6,00 ml dung dịch NaOH 0,024 M vào 24,00 ml hỗn hợp H3PO4 0,020 M. B) Tính thể tích dung dịch NaOH 0,024 M phải để trung hoà 24,00 ml dung dịch H3PO4 trên mang lại pH1 =7,21 cùng pH2 = 9,77. Cho: pKai(H3PO4) = 2,15; 7,21; 12,32 4/ Tính pH và thành phần cân đối trong hỗn hợp A thu được khi trộn 10,00 ml hỗn hợp H2SO4 0,0200 M với 10,00 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,0200 M. Biết: pKa(HSO4-) =1,99 lg*FeOH2+ = -2,17. 5/ a)Tính pH với thành phần cân đối trong hỗn hợp A thu được lúc trộn 10,00 ml hỗn hợp H2S 0,100 M cùng với 10,00 ml dung dịch NH4Cl 1,00 M. B)Tính thể tích dung dịch NaOH 0,100 M buộc phải thêm vào 10,00 ml dung dịch A để pH = 7,00. Cho biết: pKa(NH4+) = 9,24 pKai(H2S) = 7,02; 12,92 6/ Trộn 10,00 ml dung dịch NaOH 0,2000 M vào 10,00 ml dung dịch A đựng KCN 0,0400 M, NH3 0,0800 M, NH4Cl 0,1200 M với HCN 0,0800 M thu được hỗn hợp B. A. Tính pH dung dịch A. B. Tính thành phần thăng bằng trong dung dịch B.

Xem thêm: 999 Tên Tiếng Anh Độc Đáo Tiếng Anh Là Gì ? Độc Đáo Tiếng Anh Là Gì

C. Tính số mg axit HCOOH phải thêm vào dung dịch B nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 7,00. (Coi thể tích hỗn hợp không đổi khi thêm HCOOH). Cho biết: pKa(NH4+) = 9,24 pKa(HCN) = 9,35 pKa(HCOOH) = 3,75 7/ Trộn 10,00 ml hỗn hợp NaOH 0,1002 M với 10,00 ml dung dịch NaHCO3 0,1000 M (dung dịch B). A) Tính pH cùng nồng độ cân nặng bằng những cấu tử trong hỗn hợp B. B) Tính pH của dung dịch khi thêm 5,00 ml HCl 4,10.10-1 M vào hỗn hợp B. Biết : pKai(H2CO3) = 6,35; 10,33 độ tan của CO2 nội địa LCO2= 3.10-2 M. 8/ 1/ Tính pH của hỗn hợp khi trộn loãng 20,00 ml hỗn hợp Na3PO4 0,105 M với 10,00 ml nước cất. 2/ Thêm 10,00 ml NaOH 0,030 M vào hỗn hợp A đựng 20,00 ml Na3PO4 0,105 M cùng 10,00 ml HCl 0,210 M. A-Viết các phương trình phản nghịch ứng xảy ra trong phân tích trên. B-Xác định thành phần giới hạn và tính pH của hệ. đến : pKai(H3PO4) = 2,15; 7,21; 12,32 9/ Hoà chảy 0,477g Na2CO3 tinh khiết bằng 450 ml hỗn hợp HCl, HNO3¬ bao gồm pH = 2, tiếp đến chuyển tất cả hổn hợp thu được vào trong bình định mức 500 ml cùng định mức bởi nước cất, chiếm được 500 ml hỗn hợp A. A)Thiết lập biểu thức tính pH với tính pH của hỗn hợp A. Tính thành phần cân bằng của hỗn hợp A. Biết: CHCl : CHNO3 = 1: 2 b)Tính thể tích hỗn hợp HCl, HNO¬3 với thể tích nước cần dùng để làm hoà tung 0,477g Na¬2CO3 thành 1 lít dung dịch bao gồm pH = 6,35 Biết: pKai(H2CO3) = 6,35; 10,33 10/ dung dịch axit HA sau khi pha loãng gấp rất nhiều lần thì có độ năng lượng điện li là 0,707% a) Hãy xác minh độ năng lượng điện li của axit HA ban sơ b)Trộn 50,00 ml dung dịch HA ban đầu với 50,00 ml dung dịch NaOH 2,4.10-2 M thì thu được láo hợp bao gồm pH=12. Hãy tính hằng số Ka của axit HA với pH của hỗn hợp HA ban đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *