Giải bài tập tiếng anh 4 thí điểm, tiếng anh lớp 4 mới

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng thích hợp Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ hiểu và bài tập giờ Anh lớp 4 theo từng Unit giúp học viên học xuất sắc môn giờ Anh lớp 4 hơn. Để sở hữu tài liệu bài bác tập tiếng Anh lớp 4 về, chúng ta vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 4 thí điểm, tiếng anh lớp 4 mới

Mục lục bài tập tiếng Anh 4

Từ vựng, Ngữ pháp, bài xích tập giờ đồng hồ Anh 4 học kì 1 có đáp án

Unit 1: Nice khổng lồ see you again

Unit 2: I"m from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When"s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 gồm đáp án

Unit 6: Where"s your school?

Unit 7: What do you like doing?

Unit 8: What subjects do you have today?

Unit 9: What are cầm cố doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập giờ Anh 4 học tập kì 2 tất cả đáp án

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you lượt thích some milk?

Unit 14: What does she look like?

Unit 15: When"s children"s say?

Bài tập giờ Anh lớp 4 giữa kì 2 có đáp án

Unit 16: Let"s go to the book shop

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 18: What"s your phone number?

Unit 19: What animal vì chưng you want lớn see?

Unit 20: What are you to bởi this summer?

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn lời giải đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

A. AmB. IsC. WellD. Your

2. Nice khổng lồ ___________ you again, Minh.

A. WatchB. LookC. SeeD. Have

3. – “Hi. How are you today?” – “___________”.

A. I’m very well. ThanksC. Good bye

B. Good nightD. Nice lớn meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ America.

A. FromB. ToC. ForD. With

5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

A. EnglandB. JapanC. ChinaD. Vietnam

Hiển thị đáp án
1.B Đây là câu giới thiệu bản thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice to lớn see you again: rất vui được gặp gỡ lại cậu.
3.A Đáp lại câu hỏi sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời câu hỏi quê quán “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi tới từ Việt Nam. Tôi nói theo cách khác tiếng Việt.

Exercise 2: lựa chọn từ tương thích điền vào chỗ trống.

afternoon - tomorrow – and – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kate.

B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from?

A: I’m from Vietnam. (3)___________ you?

B: I’m from America. Nice to lớn meet you.

A: Nice khổng lồ meet you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

Hiển thị đáp án

Exercise 3: Nối cột A với cột B để chế tác thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name?c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice lớn meet you, too.
5. Nice to meet you.e. Good night.
Hiển thị đáp án

Exercise 4: dựa vào từ gợi nhắc sắp xếp thành câu trả chỉnh

1. I/well/ very/ am/ you/ thank.

Xem thêm: Mặt Trái Xoan Hợp Với Kiểu Kính Cận Nào, Bí Quyết Chọn Gọng Kính Phù Hợp Với Khuôn Mặt

________________________________________________________.

2. At/ I’m/ four/ grade.

________________________________________________________.

3. Well/ English/ can/ speak/ I/ very.

________________________________________________________.

4. You/ old/ how/ are?

________________________________________________________?

5. Nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. I’m very well, thank you.

2. I’m at grade four.

3. I can speak English very well.

4. How old are you?

5. Nice to see you again.


Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go to lớn Thang Long primary school at 6:45 a.m. I love English & Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into classroom, everybody stands up and say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 and end at 11:00. Before going home, we stand up and say “Good bye”.

1. How old is Ben?

________________________________________________________.

2. What time does he get up?

________________________________________________________.

3. Is his classroom big?

________________________________________________________.

4. What bởi vì they say when the teacher comes in the classroom?

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. He’s nine years old.

2. He gets up at 6.

3. No, it isn’t.

4. They say “Good morning, teacher”.


Giới thiệu kênh Youtube lltb3d.com


Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 trên khoahoc.lltb3d.com


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện lớp 4 cho nhỏ sẽ được khuyến mãi miễn tầm giá khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học demo cho nhỏ và được support miễn giá thành tại khoahoc.lltb3d.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *